Izvēlieties pieejamo fokusa punktu skaitu manuālai fokusa punkta izvēlei, ja AF apgabala režīmam ir atlasīta cita opcija, nevis [ Auto-area AF ].

Opcija

Apraksts

4

[ Visi punkti ]

Var atlasīt katru fokusa punktu, kas pieejams pašreizējā AF apgabala režīmā. Pieejamo punktu skaits ir atkarīgs no AF apgabala režīma.

5

[ Pārmaiņas punkti ]

Pieejamo fokusa punktu skaits tiek samazināts līdz vienai ceturtdaļai no pieejamā skaita, ja ir atlasīts [ Visi punkti ]. Izmantojiet ātrai fokusa punkta izvēlei. [ Pinpoint AF ] pieejamo punktu skaits netiek ietekmēts.

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video