Izvēlieties, kad iedegas vadības panelis un pogas fona apgaismojums.

  • Ja ir atlasīts [ IZSLĒGTS ], fona apgaismojums iedegsies, kad strāvas slēdzis tiek pagriezts uz D . Fona apgaismojums izslēdzas, kad tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga.

  • Ja ir atlasīts [ ON ], fona apgaismojums iedegsies, kamēr gaidstāves taimeris ir aktīvs. Ņemiet vērā, ka tas palielina akumulatora iztukšošanos. Fona apgaismojums izslēgsies, kamēr tiek nospiesta aizvara atbrīvošanas poga, bet atkal ieslēgsies, kad poga tiek atlaista.

Pogu fona apgaismojums

Ar fona apgaismojumu ir aprīkoti:

1

c poga

2

BKT poga

3

c poga

4

I poga

5

g ( Fn4 ) poga

6

O ( Q ) poga

7

X poga

8

i poga

9

G poga

10

K poga

11

W ( Q ) poga

12

i poga vertikālai fotografēšanai

13

U poga

14

T poga

15

b poga

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video