Izvēlieties skatu meklētāja displejus, kuriem var piekļūt, video režīmā nospiežot pogu DISP .

  • Iezīmējiet vienumus ([ Displejs 2 ] vai [ Displejs 3 ]) un nospiediet J , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ). Tikai displejiem, kas atzīmēti ar ķeksīti ( M ), var piekļūt, fotografēšanas laikā nospiežot pogu DISP . [ Displejs 1 ] nevar atcelt atlasi.

  • Lai izvēlētos indikatorus, kas parādās displejos [ Displejs 1 ] līdz [ Displejs 3 ], iezīmējiet atbilstošo opciju un nospiediet 2 . Pēc tam varat iezīmēt vienumus un nospiest J , lai atlasītu ( M ) vai atceltu atlasi ( U ). Izņemot [ Touch controls ], opcijas ir tādas pašas kā pielāgotajam iestatījumam g15 [ Custom monitor shooting display ] ( g15: Custom Monitor Shooting Display ).

  • Lai pabeigtu darbību, nospiediet G .

A Pielāgoti iestatījumi: precizējiet kameras iestatījumus

a: Fokuss

b: mērīšana/ekspozīcija

c: Taimeri/AE bloķēšana

d: Uzņemšana/Displejs

e: dublēšana/zibspuldze

f: vadības ierīces

g: video