Wybierz [ ], aby połączyć się z sieciami Ethernet. Podłącz kabel Ethernet do kamery.