Wybierz pasmo dla wybranego identyfikatora SSID podczas łączenia się z siecią bezprzewodową w trybie infrastruktury. Wybierz [ 2.4 GHz/5 GHz ], aby połączyć się z sieciami działającymi w dowolnym paśmie.

  • Gdy kamera wyszukuje sieci aktywne w pobliżu, wyświetli listę tylko tych działających na wybranym paśmie lub pasmach.

  • Pasmo jest wymienione po lewej stronie identyfikatora SSID sieci.

  • W przypadku wybrania opcji [ 2.4 GHz/5 GHz ] podczas łączenia za pośrednictwem routerów bezprzewodowych działających w obu pasmach lista będzie zawierać identyfikatory SSID w paśmie lub pasmach wykrytych przez kamerę.