Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nové možnosti detekcie objektov AF: Vtáky a lietadlá

[ Birds ] a [ Airplanes ] boli pridané medzi možnosti detekcie objektu dostupné v [ AF subject detection options ] v ponukách snímania fotografií a nahrávania videa.

 • V prípade ponuky nahrávania videa sa výber objektu vykonáva prostredníctvom [ Možnosti detekcie objektu AF ] > [ Detekcia objektu ]. Pre režimy fotografie a videa je možné vybrať samostatné typy predmetov.

 • Ak sa pri výbere [ Birds ] zistí vták, zaostrovací bod sa zobrazí nad tvárou príslušného vtáka. Ak fotoaparát rozpozná oči objektu, zaostrovací bod sa namiesto toho objaví nad jedným alebo druhým z jeho očí. Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať tvár ani oči, zobrazí zaostrovací bod nad rozpoznaným vtákom.

 • Ak sa pri voľbe [ Lietadlá ] zistí lietadlo, zaostrovací bod sa zobrazí nad príslušným lietadlom. Kamera rozpozná telo, nos alebo kokpit v závislosti od veľkosti lietadla.

Upozornenia: Detekcia predmetov pomocou „vtákov“

 • Detekcia subjektu nemusí fungovať podľa očakávania, ak:

  • tvár objektu je príliš veľká alebo malá vzhľadom na rám,
  • tvár objektu je príliš jasne alebo slabo osvetlená,
  • tvár alebo oči subjektu sú zakryté perím alebo podobne,
  • tvár a oči subjektu sú podobnej farby, príp
  • objekt sa počas snímania nadmerne pohybuje.
 • Fotoaparát môže zobraziť okraj okolo objektov, ktoré nie sú vtákmi, ale ktoré sa na ne podobajú. Ak fotoaparát často omylom rozpozná iné objekty ako vtáky, zmena na režim oblasti AF s menšími zaostrovacími bodmi môže zlepšiť výkon zaostrovania.
 • Blikanie sa v porovnaní s inými prostrediami vyskytuje s väčšou pravdepodobnosťou, ak sú fotografie snímané pod fluorescenčným, ortuťovým alebo podobným osvetlením.

  • Výberom možnosti [ ON ] pre položku [ Photo flicker reduction ] v ponuke snímania fotografií znížite efekty blikania.
  • Odporúčame vybrať možnosť [ OFF ] pre položku [ Photo flicker reduction ] v ponuke snímania fotografií, ak nedochádza k žiadnemu blikaniu.
 • Svetlo z pomocného svetla AF môže nepriaznivo ovplyvniť oči niektorých vtákov; vyberte [ OFF ] pre užívateľské nastavenie a12 [ Built-in AF-assist illuminator ], keď používate automatické zaostrovanie.
 • „Birds“ nemožno vybrať ako možnosť detekcie objektu pre [ Auto capture ] v ponukách snímania fotografií a nahrávania videa. Pri fotografovaní vtákov vyberte ako typ objektu auto alebo zvieratá.

Upozornenia: Detekcia objektu pomocou „lietadiel“

 • Detekcia subjektov nemusí fungovať podľa očakávania u subjektov, ktoré sú:
  • príliš veľké alebo malé vzhľadom na rám,
  • príliš svetlé alebo príliš tmavé,
  • čiastočne skryté,
  • farebne podobné okolitým predmetom, príp
  • nadmerne sa pohybovať.
 • Kamera nemusí rozpoznať lietadlá niektorých tvarov a farieb. Prípadne môže zobraziť okraj okolo predmetov, ktoré nie sú lietadlá.
 • „Lietadlá“ nemožno vybrať ako možnosť detekcie objektu pre [ Auto capture ] v ponukách snímania fotografií a nahrávania videa. Pri fotografovaní lietadiel vyberte ako typ objektu auto alebo vozidlá.