Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

rekordéry

V režime videa môže kamera nahrávať priamo do pripojeného zariadenia HDMI rekordéry .

 • Ak je do fotoaparátu vložená pamäťová karta, keď je pripojený k rekordéru, video sa zaznamená do rekordéra aj na pamäťovú kartu. Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, záznam sa nahrá iba na externé zariadenie.

Úprava nastavení

Pomocou položky [ HDMI ] v ponuke nastavenia upravte nastavenia pre výstup HDMI .

Možnosť Popis
[ Výstupné rozlíšenie ]

Formát pre výstup do zariadení HDMI je možné vybrať z [ Auto ], [ 4320p (progresívny) ], [ 2160p (progresívny) ], [ 1080p (progresívny) ], [ 1080i (prekladaný) ] a [ 720p (progresívny) ] .

 • Video sa nebude reprodukovať s rozlíšením 1080i, keď je pre [ Výstupné rozlíšenie ] vybratá možnosť [ Auto ], aj keď je pripojený rekordér, ktorý túto možnosť podporuje. Pre prekladaný výstup zvoľte [ 1080i (interlaced) ].
[ Výstupný rozsah ]

Vstupný rozsah video signálu RGB sa líši v závislosti od zariadenia HDMI . Vo väčšine situácií sa odporúča možnosť [ Auto ], ktorá zodpovedá výstupnému rozsahu zariadeniu HDMI . Ak fotoaparát nedokáže určiť správny rozsah výstupného video signálu RGB pre zariadenie HDMI , môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • [ Obmedzený rozsah ]: Pre zariadenia s rozsahom vstupného video signálu RGB od 16 do 235. Túto možnosť vyberte, ak si všimnete stratu detailov v tieňoch.
 • [ Full range ]: Pre zariadenia s rozsahom vstupného video signálu RGB od 0 do 255. Túto možnosť vyberte, ak si všimnete, že tiene sú „vyblednuté“ alebo príliš svetlé.
[ Výstupné informácie o snímaní ] Vyberte, či sa na zariadení HDMI zobrazia informácie o snímaní. Ak vyberiete možnosť [ ON ], ikony a ďalšie informácie na obrazovke snímania sa zaznamenajú so záznamom uloženým v externých rekordéroch.
[ Zobrazenie informácií o zrkadlovom fotoaparáte ]

Vyberte, či zostane zobrazenie na monitore fotoaparátu zapnuté, keď je pripojené zariadenie HDMI .

 • Ak vyberiete možnosť [ OFF ], displej zostane vypnutý, čím sa zníži spotreba energie batérie fotoaparátu.
 • [ Mirror camera info display ] bude pevne nastavené na [ ON ], zatiaľ čo [ OFF ] je vybraté pre [ Output shooting info ].

"Výstupné rozlíšenie"

 • Keď je v ponuke nastavenia vybratá možnosť [ Auto ] pre položku [ HDMI ] > [ Output resolution ], fotoaparát automaticky zistí, či externý rekordér podporuje veľkosť snímky a rýchlosť vybratú vo fotoaparáte. Ak sa tak nestane, fotoaparát vyhľadá podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu v poradí uvedenom nižšie. Ak sa nenájde podporované rozlíšenie a obnovovacia frekvencia, výstup sa pozastaví.

  • Vo fotoaparáte nie je vložená pamäťová karta:

   Veľkosť snímky / snímková frekvencia Poradie vyhľadávania výstupného rozlíšenia/snímkovej frekvencie
   [ 7680 × 4320; 30p ] 4320/30p V 2160/30p V 1080/30p
   [ 7680 × 4320; 25p ] 4320/25p V 2160/25p V 1080/25p
   [ 7680 × 4320; 24p ] 4320/24p V 2160/24p V 1080/24p
   [ 3840 × 2160; 120p ] 2160/120p V 1080/120p V 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p
   [ 3840 × 2160; 100p ] 2160/100p V 1080/100p V 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p
   [ 3840 × 2160; 60p ] 2160/60p V 1080/60p V 2160/30p V 1080/30p
   [ 3840 × 2160; 50p ] 2160/50p V 1080/50p V 2160/25p V 1080/25p
   [ 3840 × 2160; 30p ] 2160/30p V 1080/30p
   [ 3840 × 2160; 25p ] 2160/25p V 1080/25p
   [ 3840 × 2160; 24p ] 2160/24p V 1080/24p
   [ 1920 × 1080; 120p ] 1080/120p V 1080/60p V 1080/30p
   [ 1920 × 1080; 100p ] 1080/100p V 1080/50p V 1080/25p
   [ 1920 × 1080; 60p ] 1080/60p V 1080/30p
   [ 1920 × 1080; 50p ] 1080/50p V 1080/25p
   [ 1920 × 1080; 30p ] 1080/30p
   [ 1920 × 1080; 25p ] 1080/25p
   [ 1920 × 1080; 24p ] 1080/24p
  • Pamäťová karta vložená do fotoaparátu:

   Veľkosť snímky / snímková frekvencia Poradie vyhľadávania výstupného rozlíšenia/snímkovej frekvencie
   [ 7680 × 4320; 30p ] 1080/30p
   [ 7680 × 4320; 25p ] 1080/25p
   [ 7680 × 4320; 24p ] 1080/24p
   [ 3840 × 2160; 120p ] 1080/60p V 1080/30p
   [ 3840 × 2160; 100p ] 1080/50p V 1080/25p
   [ 3840 × 2160; 60p ] – [ 1920×1080; 24p ] Rovnako, ako keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta.
 • Keď je pre [ Output resolution ] vybratá iná možnosť ako [ Auto ], signál bude na výstupe s vybratým rozlíšením. Výstup HDMI bude pozastavený, ak:

  • výstupné rozlíšenie je vyššie ako aktuálna veľkosť snímky resp
  • rekordér nepodporuje zvolené výstupné rozlíšenie.
 • Bez ohľadu na možnosť vybratú pre [ HDMI ] > [ Výstupné rozlíšenie ] v ponuke nastavenia, maximálne výstupné rozlíšenie, keď je vybratá možnosť [ N-RAW 12-bit (NEV) ] alebo [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] [ Video file type ] v ponuke nahrávania videa je 1920 × 1080.

Snímkové frekvencie pre [ Výstupné rozlíšenie ] iné možnosti ako [ Auto ]

Rýchlosť nahrávania videa 120p, 100p, 60p alebo 50p sa nastaví nasledovne, ak nie je kompatibilná so snímkovou frekvenciou zvolenou pre externý rekordér.

 • 120p: Snímková frekvencia najprv klesne na 60p. Ak nie je podporované ani 60p, klesne na 30p.
 • 100p: Snímková frekvencia najprv klesne na 50p. Ak nie je podporované ani 50p, klesne na 25p.
 • 60p: Snímková frekvencia klesne na 30p.
 • 50p: Snímková frekvencia klesne na 25p.

Snímkové frekvencie pre [ výstupné rozlíšenie ] [ 720p (progresívne) ]

Zábery nasnímané pri snímkovej frekvencii 120p, 60p, 30p alebo 24p sa vydávajú pri 60p. Zábery nasnímané s rozlíšením 100p, 50p alebo 25p sa vydávajú s rozlíšením 50p.

Snímkové frekvencie pre [ výstupné rozlíšenie ] [ 1080i (prekladané) ]

Zábery nasnímané pri snímkovej frekvencii 120p, 60p, 30p alebo 24p sú na výstupe s rozlíšením 60i. Zábery nasnímané v rozlíšení 100p, 50p alebo 25p sa vydávajú v rozlíšení 50i.

Upozornenie: Filmovanie s pamäťovými kartami

záznam natočený s veľkosťou snímky 7680 × 4320 alebo s veľkosťou snímky a rýchlosťou 3840 × 2160; 120p alebo 3840 × 2160; 100p sa nebude vysielať cez HDMI , ak je v ponuke nastavenia vybratá možnosť [ 4320p (progresívny) ] alebo [ 2160p (progresívny) ] pre položku [ HDMI ] > [ Výstupné rozlíšenie ]. Vyberte pamäťové karty z fotoaparátu a nahrajte záznam do externého rekordéra.

Zoom

 • Displej kamery je možné priblížiť stlačením tlačidla X počas nahrávania, ale nemá to žiadny vplyv na výstup záberov do rekordéra.
 • Ak sa práve nenahráva žiadny záznam, zmeny priblíženia pomocou tlačidla X sa prejavia na displeji kamery aj na výstupe do rekordéra. Výstupné rozlíšenie sa však prepne na [ 1080p (progresívne) ], aj keď bola naposledy vybratá možnosť pre [ HDMI ] > [ Výstupné rozlíšenie ] v ponuke nastavenia [ 4320p (progresívne) ] alebo [ 2160p (progresívne) ].

YCbCr a bitová hĺbka

Hodnota YCbCr a bitová hĺbka pre výstup záznamu na externé zariadenia HDMI sa líšia podľa možností vybratých pre položky [ Video file type ] a [ Frame size/frame rate ] v ponuke nahrávania videa.

Typ súboru videa Veľkosť snímky / snímková frekvencia YCbCr a bitová hĺbka
12-bitový N-RAW (NEV) 8256 × 4644
 • Video režim (pripravený na nahrávanie/prebieha nahrávanie): 4:2:2 10-bit
 • Prehrávanie videa: 4:2:2 8-bit
4128 × 2322
5392 × 3032
3840 × 2160
ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) 4128 × 2322
 • Video režim (pripravený na nahrávanie/prebieha nahrávanie): 4:2:2 10-bit
 • Prehrávanie videa: 4:2:2 8-bit
5392 × 3032
3840 × 2160
ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) 3840 × 2160 4:2:2 10-bit
1920 × 1080
H.265 10-bit (MOV) 7680 × 4320 4:2:0 10-bit
3840×2160 120p/100p
3840×2160 60p/50p/30p/25p/24p 4:2:2 10-bit
1920 × 1080
H.265 8-bit (MOV) 7680 × 4320 4:2:0 8-bit
3840×2160 120p/100p
3840×2160 60p/50p/30p/25p/24p 4:2:2 8-bit
1920 × 1080
H.264 8-bit (MP4) 1920 × 1080 4:2:2 8-bit

Nahrávanie na externé rekordéry, ktoré podporujú bitovú hĺbku 10 bitov

Signál HDMI bude vyvedený na výstup s bitovou hĺbkou 10 bitov iba do rekordérov HDMI , ktoré podporujú túto možnosť.

Výstup HDMI a režim tónov

Tónový režim vybraný cez [ Video file type ] v ponuke nahrávania videa platí pre výstup videa cez HDMI . Keď je vybratá možnosť [ HLG ], vyžaduje sa zariadenie, ktoré podporuje HDR (HLG).

Ovládanie externého nahrávania

Voľba [ ON ] pre [ External rec. cntrl ( HDMI ) ] v ponuke nahrávania videa umožňuje použitie ovládacích prvkov fotoaparátu na spustenie a zastavenie nahrávania na externom rekordéri.

 • Informácie o tom, či váš rekordér podporuje ovládanie externého nahrávania, získate od výrobcu.
 • Displej fotoaparátu sa automaticky vypne, keď uplynie čas vybraný pre užívateľské nastavenie c3 [ Power off delay ] > [ Standby timer ], čím sa ukončí výstup HDMI . Pri nahrávaní videí na externé zariadenie vyberte [ Časovač pohotovostného režimu ] a vyberte [ Bez obmedzenia ] alebo čas dlhší, než je predpokladaný čas nahrávania.
 • Keď je vybratá možnosť [ ON ], na monitore fotoaparátu sa zobrazí ikona: A sa zobrazí, ak sa práve nenahráva žiadny záznam, B počas nahrávania videí. Počas nahrávania skontrolujte rekordér a displej rekordéra, aby ste sa uistili, že sa záznam ukladá do zariadenia.
 • Upozorňujeme, že výber [ ON ] môže narušiť výstup záznamu do zariadenia.