Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Zamerajte sa

Režim zaostrenia

Ovládajte, ako fotoaparát zaostruje.

Výber režimu zaostrenia

Režim zaostrovania je možné zvoliť podržaním tlačidla režimu zaostrovania a otáčaním hlavného príkazového voliča.

[ Režim zaostrenia ]

Režim zaostrenia je možné zvoliť aj pomocou položiek [ Focus mode ] v ponukách snímania fotografií a nahrávania videa.

Možnosť Popis
AF-S [ Single AF ]
 • Používajte so stacionárnymi predmetmi. Keď na zaostrenie stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba zaostrovacieho bodu sa zmení z červenej na zelenú a zaostrenie sa zablokuje. Ak fotoaparát nedokáže zaostriť, zaostrovací bod bude blikať načerveno a spúšť sa deaktivuje.
 • V predvolenom nastavení je možné spúšť uvoľniť len vtedy, ak je fotoaparát schopný zaostriť (priorita zaostrenia).
AF-C [ Nepretržité AF ]
 • Použite na zábery športovcov a iných pohybujúcich sa objektov. Fotoaparát nepretržite upravuje zaostrenie v závislosti od zmien vzdialenosti od objektu, keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice.
 • V predvolenom nastavení je možné spúšť uvoľniť bez ohľadu na to, či je objekt zaostrený alebo nie (priorita spustenia).
AF-F [ AF na plný úväzok ]
 • Fotoaparát nepretržite upravuje zaostrenie v závislosti od pohybu objektu alebo zmien kompozície.
 • Keď na zaostrenie stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, farba zaostrovacieho bodu sa zmení z červenej na zelenú a zaostrenie sa zablokuje.
 • Táto možnosť je dostupná iba v režime videa.
MF [ Manuálne zaostrovanie ] Zaostrite manuálne ( 0 Manuálne zaostrovanie ). Uzávierku možno spustiť bez ohľadu na to, či je objekt zaostrený alebo nie.

Upozornenie: Automatické zaostrovanie

 • Fotoaparát nemusí byť schopný zaostriť, ak:

  • predmet obsahuje čiary rovnobežné s dlhým okrajom rámu,
  • predmetu chýba kontrast,
  • objekt v zaostrovacom bode obsahuje oblasti s ostro kontrastným jasom,
  • zaostrovací bod zahŕňa nočné bodové osvetlenie alebo neónový nápis alebo iný svetelný zdroj, ktorý mení jas,
  • blikanie alebo pruhy sa objavujú pod fluorescenčným, ortuťovým, sodíkovým alebo podobným osvetlením,
  • používa sa krížový (hviezdičkový) filter alebo iný špeciálny filter,
  • objekt sa javí menší ako zaostrovací bod, alebo
  • v námete dominujú pravidelné geometrické vzory (napr. žalúzie alebo rad okien v mrakodrape).
 • Počas zaostrovania sa môže displej rozjasniť alebo stmaviť.
 • Zaostrovací bod sa niekedy môže zobraziť nazeleno, keď fotoaparát nedokáže zaostriť.
 • Pri slabom osvetlení môže fotoaparátu trvať zaostrenie dlhšie.

AF pri slabom osvetlení

Pre lepšie zaostrenie pri snímaní pri slabom osvetlení zvoľte [ ON ] pre užívateľské nastavenie d10 [ Starlight view (photo Lv) ]. Táto možnosť sa prejaví iba v režime fotografie.

Režim oblasti AF

Vyberte, ako fotoaparát vyberie zaostrovací bod pre automatické zaostrovanie.

 • V iných režimoch ako [ Auto-area AF ] možno zaostrovací bod umiestniť pomocou pomocného voliča ( 0 Sub-Selector ) alebo multifunkčného voliča.

Výber režimu oblasti AF

Ak chcete vybrať režim oblasti AF, podržte tlačidlo režimu zaostrenia a otočte pomocný príkazový volič.

[ Režim oblasti AF ]

Režim oblasti AF možno vybrať aj pomocou položiek [ AF-area mode ] v ponukách snímania fotografií a nahrávania videa.

Možnosť Popis
3 [ Presné AF ]
 • Pri menšom zaostrovacom bode, ako sa používa pri jednobodovom AF, sa na presné zaostrenie na vybrané miesto v zábere používa presné zaostrenie.
 • Zaostrovanie môže byť pomalšie ako pri jednobodovom AF.
 • Odporúča sa pre zábery so statickými objektmi, ako sú budovy, fotenie produktov v ateliéri alebo detailné zábery.
 • Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je vybratý režim fotografie a ako režim zaostrenia je vybratá možnosť [ Single AF ].
d [ Jednobodové AF ]
 • Fotoaparát zaostrí na bod vybraný používateľom.
 • Používajte so stacionárnymi predmetmi.
d [ Dynamic-area AF (S) ]
 • Fotoaparát zaostrí na bod vybraný používateľom. Ak objekt nakrátko opustí vybraný bod, fotoaparát zaostrí na základe informácií z okolitých zaostrovacích bodov.
 • Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je vybratý režim fotografie a ako režim zaostrovania je vybraté [ Continuous AF ].
 • Použite na fotografie športovcov a iných aktívnych objektov, ktoré je ťažké zarámovať pomocou jednobodového automatického zaostrovania.
 • Veľkosť oblasti použitej na zaostrenie je možné vybrať z možností S (malé), M (stredné) a L (veľké). S je najmenší a L najväčší.
 • [ Dynamic-area AF (S) ]: Zvoľte, keď je čas na kompozíciu fotografie alebo pri fotografovaní objektov, ktoré sa pohybujú predvídateľne (napr. bežci alebo pretekárske autá na trati).
 • [ Dynamic-area AF (M) ]: Zvoľte pri fotografovaní objektov, ktoré sa nepredvídateľne pohybujú (napr. hráči futbalového zápasu).
 • [ Dynamic-area AF (L) ]: Zvoľte pri fotografovaní objektov, ktoré sa rýchlo pohybujú a nie je možné ich jednoducho zarámovať vo vybranom zaostrovacom bode (napr. vtáky).
e [ Dynamic-area AF (M) ]
f [ Dynamic-area AF (L) ]
f [ Wide-area AF (S) ]
 • Pokiaľ ide o jednobodové automatické zaostrovanie, s výnimkou toho, že fotoaparát zaostruje na širšiu oblasť.
 • Zvoľte pre momentky, objekty v pohybe a iné objekty, ktoré sa ťažko fotografujú pomocou jednobodového automatického zaostrovania.
 • Počas nahrávania videa je možné použiť širokouhlé automatické zaostrovanie na plynulé zaostrovanie pri snímaní alebo nakláňaní alebo filmovaní pohybujúcich sa objektov.
 • Ak vybraný zaostrovací bod obsahuje objekty v rôznych vzdialenostiach od fotoaparátu, fotoaparát priradí prioritu najbližšiemu objektu.
 • Zaostrovacie body pre [ Wide-area AF (L) ] sú väčšie ako body pre [ Wide-area AF (S) ].
g [ Širokouhlé automatické zaostrovanie (L) ]
8 [ Wide-area AF (C1) ]

Vyberte rozmery (merané v zaostrovacích bodoch) oblastí zaostrenia použitých pre vybratú oblasť AF.

 • Toto je možné použiť napríklad vtedy, ak veľkosť a tvar oblasti použitej na zaostrenie možno určiť vopred s dostatočnou presnosťou.
 • Pri výbere [ Wide-area AF (C1) ] alebo [ Wide-area AF (C2) ] sa zobrazí výzva na výber veľkosti oblasti AF. Použite 1 a 3 na výber výšky a 4 a 2 na výber šírky.
 • Ponuka snímania fotografií ponúka výber z 20 možností v rozsahu od [ 1×1 ] do [ 19×11 ] a ponuka nahrávania videa výber z 12 možností v rozsahu od [ 1×1 ] do [ 13×7 ].
9 [ Wide-area AF (C2) ]
u [ 3D sledovanie ]
 • Fotoaparát sleduje zaostrenie na vybraný objekt.
 • Umiestnite zaostrovací bod nad objekt a začnite sledovať stlačením tlačidla AF-ON alebo stlačením tlačidla spúšte do polovice; zaostrenie potom bude sledovať vybratý objekt pri jeho pohybe v rámčeku. Uvoľnením tlačidla ukončíte sledovanie a obnovíte predtým vybraný zaostrovací bod.
 • Ak objekt opustí rámček, odstráňte prst z tlačidla spúšte a zmeňte kompozíciu fotografie s objektom vo vybranom zaostrovacom bode.
 • Táto možnosť je dostupná len vtedy, keď je vybratý režim fotografie a ako režim zaostrovania je vybraté [ Continuous AF ].
n [ AF so sledovaním objektu ]
 • Sledujte zaostrenie na vybraný objekt.
 • Umiestnite nitkový kríž nad cieľ a začnite sledovať stlačením tlačidla spúšte do polovice alebo stlačením J alebo AF-ON ; zaostrovací bod bude sledovať vybraný objekt pri jeho pohybe v rámčeku. Ak chcete ukončiť sledovanie a vybrať stredný zaostrovací bod, stlačte J .
 • Táto možnosť je dostupná iba v režime videa.
h [ Auto-area AF ]
 • Fotoaparát automaticky rozpozná objekt a vyberie bod zaostrenia.
 • Použite pri príležitostiach, keď nemáte čas na to, aby ste si sami vybrali zaostrovací bod, na portréty alebo na momentky a iné okamžité fotografie.

Upozornenie: 3D sledovanie a sledovanie objektu

Fotoaparát nemusí byť schopný sledovať objekty, ktoré:

 • majú podobnú farbu, jas alebo vzor ako pozadie,
 • viditeľne meniť veľkosť, farbu alebo jas,
 • sú príliš veľké alebo príliš malé,
 • sú príliš svetlé alebo príliš tmavé,
 • rýchlo sa pohybovať, príp
 • sú zakryté inými predmetmi alebo opúšťajú rám.

s : Stredný zaostrovací bod

Vo všetkých režimoch oblasti AF okrem [ Auto-area AF ], [ 3D-tracking ] a [ Subject-tracking AF ] sa v zaostrovacom bode objaví bodka, keď je v strede rámčeka.

Výber veľkosti AF-Area Size: „Wide-Area AF (C1)“ a „Wide-Area AF (C2)“

Keď je pre [ AF-area mode/Režim AF-area ] vybratá možnosť [ Wide-area AF (C1) ] alebo [ Wide-area AF (C2) ], veľkosť oblasti zaostrenia je možné zvoliť podržaním tlačidla režimu zaostrovania a stlačením 1 , 3 , 4 a 2 .

Rýchly výber bodu zaostrenia

 • Pre rýchlejší výber zaostrovacích bodov zvoľte [ Alternating points ] pre užívateľské nastavenie a4 [ Focus points used ], aby ste použili iba štvrtinu dostupných zaostrovacích bodov. Výber [ Alternating points ] neovplyvní počet bodov dostupných pre [ Pinpoint AF ].
 • Ak dávate prednosť použitiu pomocného voliča na výber bodu zaostrenia, môžete vybrať možnosť [ Select center focus point ] pre Custom Setting f2 [ Custom controls (shooting) ] > [ Sub-selector center ], aby ste povolili stred pomocného voliča. volič, ktorý sa používa na rýchly výber stredového zaostrovacieho bodu.

Výber typu objektu pre automatické zaostrovanie

Triedu objektov, ktoré majú prioritu počas automatického zaostrovania, je možné zvoliť pomocou [ Možnosti detekcie objektu AF ] v ponukách fotografovania a nahrávania videa, ktoré ponúkajú výber z možností [ Auto ], [ People ], [ Animal ], [ Vehicle ] a [ Subject detection off ]. Objekt rozpoznaný fotoaparátom je označený zaostrovacím bodom.

 • V prípade ponuky nahrávania videa sa výber objektu vykonáva prostredníctvom [ Možnosti detekcie objektu AF ] > [ Detekcia objektu ]. Pre režimy fotografie a videa je možné vybrať samostatné typy predmetov.
 • Detekcia objektu je dostupná, keď [ Wide-area AF (S) ], [ Wide-area AF (L) ], [ Wide-area AF (C1) ], [ Wide-area AF (C2) ], [ 3D-tracking ] , [ Subject-tracking AF ] alebo [ Auto-area AF ] je vybratá pre [ AF-area mode ].
 • Ľudské tváre rozpoznané fotoaparátom, keď je vybratá možnosť [ People ], sú označené rámom označujúcim zaostrovací bod. Ak fotoaparát rozpozná oči objektu, zaostrovací bod sa namiesto toho zobrazí nad jedným alebo druhým z jeho očí (AF s detekciou tváre/oči). Ak sa objekt po rozpoznaní jeho tváre pozrie inam, zaostrovací bod sa posunie, aby sledoval jeho pohyb.

 • Ak sa pri voľbe [ Animal ] zistí pes, mačka alebo vták, zaostrovací bod sa zobrazí nad tvárou príslušného zvieraťa (AF s detekciou zvierat). Ak fotoaparát rozpozná oči objektu, zaostrovací bod sa namiesto toho objaví nad jedným alebo druhým z jeho očí. Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať tvár ani oči, zobrazí zaostrovací bod nad detekovaným zvieraťom.

 • Ak sa pri výbere [ Vehicle ] zistí auto, motocykel, vlak, lietadlo alebo bicykel, zaostrovací bod sa zobrazí nad príslušným vozidlom. V prípade vlakov bude kamera detekovať iba predok. Pri lietadlách kamera rozpozná telo, nos alebo kokpit v závislosti od veľkosti lietadla.

 • Ak je vybratá možnosť [ Auto ], fotoaparát rozpozná ľudí, zvieratá a vozidlá a automaticky vyberie objekt na zaostrenie.
 • Ak chcete úplne zakázať detekciu objektu AF, vyberte možnosť [ Subject detection off ].
 • Ak sa zistí viac ako jeden objekt zvoleného typu, nad každým z rozpoznaných objektov sa zobrazí sivý zaostrovací bod. Ak je vybratá možnosť [ Auto-area AF ] pre [ AF-area mode ], na zaostrovacom f e Zaostrovací bod je možné umiestniť nad ostatné objekty stlačením 4 alebo 2 .
 • Počas prehrávania môžete priblížiť objekt používaný na zaostrenie stlačením J .

Upozornenie: AF s detekciou tváre/očí

Detekcia subjektu nemusí fungovať podľa očakávania, ak:

 • tvár objektu je príliš veľká alebo malá vzhľadom na rám,
 • tvár objektu je príliš jasne alebo slabo osvetlená,
 • subjekt nosí okuliare alebo slnečné okuliare,
 • tvár alebo oči subjektu sú zakryté vlasmi alebo inými predmetmi, príp
 • objekt sa počas snímania nadmerne pohybuje.

Upozornenia: Animal-Detection AF

 • Detekcia subjektu nemusí fungovať podľa očakávania, ak:

  • tvár objektu je príliš veľká alebo malá vzhľadom na rám,
  • tvár objektu je príliš jasne alebo slabo osvetlená,
  • tvár alebo oči subjektu sú zakryté kožušinou alebo podobne,
  • tvár a oči subjektu sú podobnej farby, príp
  • objekt sa počas snímania nadmerne pohybuje.
 • Fotoaparát môže zobraziť okraj okolo objektov, ktoré nie sú psy, mačky alebo vtáky, ale ktoré sa na tieto zvieratá podobajú.
 • Svetlo z pomocného svetla AF môže nepriaznivo pôsobiť na oči niektorých zvierat; pri používaní automatického zaostrovania s detekciou zvierat vyberte [ OFF ] pre užívateľské nastavenie a12 [ Built-in AF-assist illuminator ].

Upozornenia: Vehicle-Detection AF

 • Detekcia subjektov nemusí fungovať podľa očakávania u subjektov, ktoré sú:
  • príliš veľké alebo malé vzhľadom na rám,
  • príliš svetlé alebo príliš tmavé,
  • čiastočne skryté,
  • farebne podobné okolitým predmetom, príp
  • nadmerne sa pohybovať.
 • Kamera nemusí rozpoznať vozidlá niektorých tvarov a farieb. Prípadne môže zobraziť okraj okolo predmetov, ktoré nie sú vozidlami.

Detekcia predmetu

Výkon detekcie predmetov môže klesnúť:

 • pri vysokorýchlostnom snímaní snímok + alebo
 • ak je buď [ HLG ] alebo [ N-Log ] vybratý ako režim tónu pre [ Video file type ] > [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] alebo [ H.265 10-bit (MOV) ] vo videu menu nahrávania.

Bod zaostrenia Výber

Okrem prípadu, keď je pre režim oblasti AF vybratá možnosť [ Auto-area AF ], bod zaostrenia je možné zvoliť manuálne, čo umožňuje komponovať fotografie s objektom umiestneným takmer kdekoľvek v zábere.

 • Pomocou multifunkčného voliča vyberte zaostrovací bod, keď je zapnutý časovač pohotovostného režimu.
 • Stlačením J zvolíte stredový zaostrovací bod.

The Podvýber

 • Na výber bodu zaostrenia je možné použiť vedľajší volič namiesto multifunkčného voliča.
 • Počas stlačenia stredu pomocného voliča sa uzamkne expozícia a zaostrenie.
 • Pri používaní pomocného voliča s okom v hľadáčiku si dávajte pozor, aby ste si nevložili prsty do oka.

Orientácia na výšku („Na výšku“)

Pri fotografovaní na výšku („na výšku“) môže byť praktické použiť vertikálny multifunkčný volič.

Používanie pomocného voliča a vertikálneho multifunkčného voliča

Môžete stlačiť stredy pomocného voliča a vertikálneho multifunkčného voliča alebo ich nakloniť podľa obrázka. Po stlačení zo strany nemusia ovládacie prvky fungovať podľa očakávania.

Zámok zaostrovacieho bodu

Výber bodu zaostrenia je možné uzamknúť výberom položky [ ON ] pre užívateľské nastavenie f4 alebo g3 [ Control lock ] > [ Focus-point lock ].

The Dotknite sa položky Uzávierka

Dotknite sa displeja, aby ste zaostrili na vybraný bod. Uzávierka sa uvoľní, keď zdvihnete prst z displeja.

Klepnutím na ikonu zobrazenú na obrázku vyberte operáciu vykonanú klepnutím na displej.

Možnosť Popis
W [ Dotyková spúšť/dotykové AF ]
 • Dotykom displeja zaostrite na vybraný bod a zdvihnutím prsta uvoľnite uzávierku.
 • Pri výbere oka pomocou dotykových ovládacích prvkov nezabudnite, že fotoaparát nemusí zaostriť na oko na strane, ktorú chcete. Pomocou multifunkčného voliča vyberte požadované oko.
 • Ak je pre režim oblasti AF vybratá možnosť [ Auto-area AF ], fotoaparát zaostrí na zvolený bod, uvoľní uzávierku a bude sledovať vybratý objekt. Stlačením J ukončíte sledovanie objektu.
 • Dostupné iba v režime fotografie.
X [ Off ] Dotyková uzávierka je vypnutá.
f [ Umiestnite zaostrovací bod ]
 • Dotykom na displej umiestnite zaostrovací bod. Fotoaparát nezaostrí a zdvihnutím prsta z displeja sa neuvoľní spúšť.
 • Ak je pre režim oblasti AF zvolená možnosť [ Subject-tracking AF ] alebo [ Auto-area AF ], zaostrenie bude sledovať objekt vo vybranom bode. Stlačením J ukončíte sledovanie objektu.
V [ Dotykové AF ]
 • Dotknite sa displeja, aby ste zaostrili na vybraný bod. Zdvihnutím prsta z displeja sa uzávierka neuvoľní.
 • Ak je pre režim oblasti AF vybratá možnosť [ Subject-tracking AF ] alebo [ Auto-area AF ], fotoaparát zaostrí a bude sledovať objekt vo vybranom bode. Stlačením J ukončíte sledovanie objektu.

Upozornenia: Fotografovanie pomocou možností dotykového snímania

 • Dotykové ovládanie nie je možné použiť na manuálne zaostrovanie.
 • Keď je zobrazená ikona W , môžete použiť tlačidlo spúšte na fotografovanie.
 • Počas sériového snímania je možné dotykové ovládanie použiť iba na snímanie jednej snímky naraz. Na sériovú fotografiu použite tlačidlo spúšte.
 • V režime samospúšte sa zaostrenie uzamkne na vybratom objekte, keď sa dotknete monitora a spúšť sa uvoľní približne 10 sekúnd po zdvihnutí prsta z displeja. Ak je počet vybratých záberov väčší ako 1, zostávajúce zábery sa nasnímajú v jednej sérii.

Zámok zaostrenia

Uzamknutie zaostrenia použite v prípadoch, keď má fotoaparát problémy so zaostrovaním pomocou automatického zaostrovania.

 • Ak je pre režim zaostrenia zvolený AF-C, použite zámok zaostrenia na uzamknutie zaostrenia na aktuálny objekt.
 • Keď používate uzamknutie zaostrenia, vyberte iný režim oblasti AF ako [ Auto-area AF ].
 1. Umiestnite objekt do vybratého zaostrovacieho bodu a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

 2. Stlačte stred pomocného voliča.

  • Podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice ( q ), stlačením stredu pomocného voliča ( w ) uzamknite zaostrenie. Zaostrenie zostane uzamknuté, kým je stlačený stred pomocného voliča, aj keď zdvihnete prst z tlačidla spúšte.
  • Expozícia sa tiež uzamkne.

  • Na displejoch sa zobrazia ikony AE-L .

 3. Podržte stred pomocného voliča stlačený, zmeňte kompozíciu fotografie a zhotovte snímku.

  Nemeňte vzdialenosť medzi fotoaparátom a objektom. Ak sa vzdialenosť k objektu zmení, uvoľnite zámok a zaostrite znova na novú vzdialenosť.

Uzamknutie zaostrenia, keď je pre režim zaostrenia vybratý AF-S

Počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice sa zaostrenie zablokuje. Zaostrenie môžete uzamknúť aj stlačením stredu pomocného voliča.

Nasnímanie viacerých záberov na rovnakú vzdialenosť zaostrenia

 • Ak uzamknete zaostrenie stlačením stredu pomocného voliča, zaostrenie zostane medzi zábermi uzamknuté, ak podržíte stlačený stred pomocného voliča.
 • Ak zablokujete zaostrenie stlačením tlačidla spúšte do polovice, zaostrenie zostane uzamknuté, ak podržíte tlačidlo stlačené do polovice medzi jednotlivými zábermi.

Uzamknutie zaostrenia pomocou Tlačidlo AF-ON

 • Tlačidlo AF-ON možno použiť na zaostrenie namiesto tlačidla spúšte.
 • Keď je pre užívateľské nastavenie a6 [ AF aktivácia ] vybraté [ AF-ON only ], zaostrenie možno spustiť iba stlačením tlačidla AF-ON ; fotoaparát nezaostrí pri stlačení tlačidla spúšte do polovice. Po uvoľnení tlačidla AF-ON sa zaostrenie zablokuje. Ak chcete ukončiť uzamknutie zaostrenia, znova stlačte tlačidlo AF-ON .

Manuálne zaostrovanie

Manuálne zaostrovanie je k dispozícii v režim manuálneho zaostrovania . Manuálne zaostrovanie použite vtedy, keď napríklad automatické zaostrovanie neprináša požadované výsledky.

 • Umiestnite zaostrovací bod nad objekt a otočte ho zameranie alebo ovládací krúžok kým nebude objekt zaostrený.

 • Pre väčšiu presnosť stlačte tlačidlo X , aby ste priblížili pohľad cez objektív.

 • The indikátor zaostrenia ( I ) v zobrazení snímania možno použiť na potvrdenie, či je objekt vo vybratom zaostrovacom bode zaostrený (elektronické diaľkomerie). Zaostrovací bod sa tiež rozsvieti nazeleno, keď je objekt zaostrený.

  1. Indikátor vzdialenosti zaostrenia
  2. Indikátor zaostrenia
  Indikátor zaostrenia Popis

  (stále)

  Objekt je zaostrený.

  (stále)

  Zaostrovací bod je pred objektom.

  (stále)

  Zaostrovací bod je za objektom.

  (bliká)

  Fotoaparát nie je schopný zaostriť.
 • Pri používaní manuálneho zaostrovania na objekty, ktoré nie sú vhodné na automatické zaostrovanie, si uvedomte, že keď objekt nie je zaostrený, môže sa zobraziť indikátor zaostrenia ( I ). Priblížte pohľad cez objektív a skontrolujte zaostrenie. Ak má fotoaparát problémy so zaostrovaním, odporúča sa použiť statív.

Objektívy s výberom režimu zaostrenia

Režim manuálneho zaostrovania je možné zvoliť pomocou ovládacích prvkov na výber režimu zaostrovania na objektíve (ak je k dispozícii).

The Značka ohniskovej roviny a Vzdialenosť medzi prírubou a zadnou stranou

Ohnisková vzdialenosť sa meria od značky ohniskovej roviny ( E ) na tele fotoaparátu, ktorá ukazuje polohu ohniskovej roviny vo vnútri fotoaparátu ( q ). Túto značku použite pri meraní vzdialenosti od objektu pre manuálne zaostrovanie alebo makrofotografiu. Vzdialenosť medzi ohniskovou rovinou a montážnou prírubou objektívu je známa ako „vzdialenosť zadnej príruby“ ( w ). Na tomto fotoaparáte je vzdialenosť zadnej príruby 16 mm (0,63 palca).

Focus Peaking

 • Ak je pre užívateľské nastavenie a13 vybratá možnosť [ ON ] [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ], objekty, ktoré sú zaostrené, budú označené farebnými obrysmi, ktoré sa objavia pri manuálnom nastavení zaostrenia (focus peaking).
 • Všimnite si, že ak fotoaparát nedokáže rozpoznať obrysy, zobrazenie zaostrenia na obrysy sa nemusí zobraziť. Skontrolujte zaostrenie na obrazovke snímania.