Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Informácie o fotografii

Informácie o fotografii sa prekrýva so snímkami zobrazenými v režime prehrávania na celej obrazovke. Stlačte 1 , 3 alebo tlačidlo DISP na prepínanie medzi informáciami o fotografii, ako je uvedené nižšie.

 1. Základné informácie
 2. Údaje o expozícii *
 3. Zvýrazniť displej *
 4. RGB histogram *
 1. Údaje o fotení *
 2. Prehľadové údaje *
 3. Žiadne (len obrázok) *
 4. Informácie o súbore *

Zobrazuje sa iba vtedy, ak je vybratá zodpovedajúca možnosť pre položku [ Playback display options ] v ponuke prehrávania.

Základné informácie

 1. Indikátor hlasovej poznámky ( 0 Nahrávanie hlasových poznámok )
 2. Stav ochrany ( 0 Ochrana obrázkov pred odstránením )
 3. Indikátor retušovania ( 0 Vytváranie retušovaných kópií )
 4. Označenie odovzdania ( 0 Výber obrázkov na odovzdanie )
 5. Indikátor prednastavenia IPTC ( 0 IPTC )
 6. Bod zaostrenia 1 ( 0 výber bodu zaostrenia )
 7. Prvý obrázok v sérii/celkový počet obrázkov v sérii 2 ( prehrávanie série 0 )
 8. Počet snímok/celkový počet snímok
 9. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 1. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 2. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )
 3. Čas nahrávania ( 0 Časové pásmo a dátum )
 4. Dátum záznamu ( 0 Časové pásmo a dátum )
 5. Aktuálny slot na kartu
 6. Hodnotenie ( 0 hodnotení obrázkov )
 7. Názov priečinka ( 0 priečinok úložiska )
 8. Názov súboru ( 0 Pomenovanie súboru )

Zobrazuje sa iba vtedy, ak je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ Focus point ] pre [ Playback display options ].

Zobrazuje sa na prvej snímke v každej sérii, keď je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ Mark first shot in series ] pre [ Playback display options ].

Údaje o expozícii

 1. Aktuálny slot na kartu
 2. Číslo priečinka – číslo snímky ( 0 priečinok úložiska )
 3. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 4. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 1. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 2. Hodnota kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )
 3. Citlivosť ISO * (Citlivosť 0 ISO )

Zobrazí sa červenou farbou, ak bol obrázok nasnímaný s aktivovanou automatickou reguláciou citlivosti ISO.

Zvýraznite zobrazenie

 1. Svetlá (oblasti, ktoré môžu byť preexponované) na displeji blikajú.

RGB Histogram

 1. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )

  Teplota farieb ( 0 Výber teploty farieb )

  Manuálne nastavenie ( 0 Manuálne nastavenie )

  Jemné doladenie vyváženia bielej ( 0 Jemné doladenie vyváženia bielej )

 2. Histogram (kanál RGB)
 3. Histogram (červený kanál)
 1. Histogram (zelený kanál)
 2. Histogram (modrý kanál)

Priblíženie pri prehrávaní

Ak chcete priblížiť obrázok v zobrazení histogramu, stlačte X . Histogram sa aktualizuje tak, aby zobrazoval iba údaje pre časť obrázka viditeľnú na displeji. Pomocou multifunkčného voliča prejdite na oblasti rámčeka, ktoré nie sú viditeľné na monitore. Stlačením W ( Q ) oddialite.

Histogramy

Histogramy zobrazujú rozloženie tónov. Jas (tón) pixelov je vynesený na horizontálnej osi a počet pixelov na vertikálnej osi.

 • Ak obrázok obsahuje objekty so širokým rozsahom jasov, rozloženie tónov bude relatívne rovnomerné.

 • Ak je obraz tmavý, rozloženie sa posunie doľava.

 • Ak je obraz jasný, rozloženie sa posunie doprava.

Zvýšenie kompenzácie expozície posunie distribúciu tónov doprava, zatiaľ čo zníženie kompenzácie expozície posunie distribúciu doľava. Histogramy môžu poskytnúť približnú predstavu o celkovej expozícii, keď jasné okolité osvetlenie sťažuje videnie obrázkov na monitore.

Zobrazenie histogramu

 • Histogramy RGB zobrazujú rozloženie tónov.
 • Histogramy fotoaparátu sa môžu líšiť od histogramov zobrazených v aplikáciách na spracovanie obrazu. Použite ich ako návod na skutočnú distribúciu tónov.

Údaje o streľbe

Pozrite si nastavenia platné v čase nasnímania obrázka. Zoznam údajov o snímaní má viacero stránok, ktoré je možné zobraziť stlačením 1 alebo 3 . Zobrazené informácie je možné vybrať pomocou položky [ Playback display options ] > [ Detailed shooting data ] v ponuke prehrávania.

Základné údaje o snímaní

 1. Meranie ( 0 Meranie )

  Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )

  Clona ( 0 A (automaticky s prioritou clony) , M (manuálne) )

 2. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )

  Citlivosť ISO 1 (Citlivosť 0 ISO )

 3. Hodnota kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )

  Vyladenie optimálnej expozície 2 ( 0 b6: Jemné doladenie optimálnej expozície )

 4. Ohnisková vzdialenosť
 5. Údaje o objektíve
 6. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )

  Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )

 1. Redukcia vibrácií ( 0 Redukcia vibrácií )
 2. Vyváženie bielej 3 ( 0 vyváženie bielej )
 3. Jemné doladenie vyváženia bielej ( 0 Jemné doladenie vyváženia bielej )
 4. Farebný priestor ( 0 Farebný priestor )
 5. Názov fotoaparátu

Zobrazí sa červenou farbou, ak bol obrázok nasnímaný s aktivovanou automatickou reguláciou citlivosti ISO.

Zobrazuje sa, ak bolo užívateľské nastavenie b6 [ Fine-tune optimal exposure ] nastavené na inú hodnotu ako nulu.

Zahŕňa aj farebnú teplotu pre snímky zhotovené pomocou 4 [ Auto ], D [ Natural light auto ] alebo L [ Manuálne nastavenie ].

Flash dáta

Údaje o blesku sa zobrazujú len pri obrázkoch zhotovených voliteľnými bleskami ( 0 „Na fotoaparáte“ verzus „Diaľkové“ , čo je fotografovanie s bleskom na diaľku? ).

 1. Typ blesku
 2. Diaľkové ovládanie blesku
 1. Režim blesku ( 0 režimov blesku )
 2. Režim ovládania blesku ( 0 Režim ovládania blesku )

  Kompenzácia blesku ( 0 Kompenzácia blesku )

Picture Control /Údaje HLG

Zobrazené položky sa líšia v závislosti od režimu Picture Control ktorý bol použitý pri nasnímaní obrázka. Displej pre videá HLG zobrazuje možnosti vybraté pre položku [ HLG quality ] v ponuke nahrávania videa.

 1. Picture Control ( 0 Picture Control )

  Kvalita HLG ( 0 Kvalita HLG )

Ďalšie údaje o streľbe

 1. NR pri vysokej ISO ( 0 NR pri vysokej ISO )

  Redukcia šumu pri dlhej expozícii ( 0 NR pri dlhej expozícii )

 2. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 3. Sila HDR ( 0 Snímanie HDR fotografií )
 1. Ovládanie vinetácie ( 0 Ovládanie vinetácie )
 2. História úprav vykonaných pomocou možnosti [ Retouch ] v ponuke prehrávania i ( 0 Vytváranie retušovaných kópií ). Zmeny sú uvedené v použitom poradí.
 3. Komentár k obrázku ( 0 komentárov k obrázku )

Informácie o autorských právach

Informácie o autorských právach sa zobrazia iba vtedy, ak boli zaznamenané pomocou položky [ Copyright information ] v ponuke nastavenia v čase nasnímania obrázka.

 1. Držiteľ autorských práv ( 0 informácií o autorských právach )

Údaje o polohe

Údaje o polohe sa zobrazujú iba vtedy, ak sú vložené do obrázka v čase jeho zhotovenia.

 1. Zemepisná šírka
 2. Zemepisná dĺžka
 1. Nadmorská výška
 2. Univerzálny koordinovaný čas (UTC)

Údaje IPTC

 1. Popis
 2. ID udalosti
 3. Nadpis
 4. Názov objektu
 5. Mesto
 6. Štát
 7. Krajina
 1. Kategória
 2. Supp. Cat. (Doplnkové kategórie)
 3. Vedľajší riadok
 4. Vedľajší názov
 5. Spisovateľ/redaktor
 6. Kredit
 7. Zdroj

Prehľad

 1. Počet snímok/celkový počet snímok
 2. Názov fotoaparátu
 3. Histogram ( 0 histogramov )
 4. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 5. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 6. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )
 1. Názov súboru ( 0 Pomenovanie súboru )
 2. Čas nahrávania ( 0 Časové pásmo a dátum )
 3. Dátum záznamu ( 0 Časové pásmo a dátum )
 4. Aktuálny slot na kartu
 5. Názov priečinka ( 0 priečinok úložiska )
 6. Hodnotenie ( 0 hodnotení obrázkov )

 1. Indikátor hlasovej poznámky ( 0 Nahrávanie hlasových poznámok )
 2. Stav ochrany ( 0 Ochrana obrázkov pred odstránením )
 3. Indikátor retušovania ( 0 Vytváranie retušovaných kópií )
 4. Označenie odovzdania ( 0 Výber obrázkov na odovzdanie )
 5. Indikátor prednastavenia IPTC ( 0 IPTC )
 6. Indikátor údajov o polohe ( 0 údajov o polohe )
 7. Indikátor komentára k obrázku ( 0 komentárov k obrázku )
 8. Meranie ( 0 Meranie )
 9. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 10. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 1. Clona ( 0 A (automaticky s prioritou clony) , M (manuálne) )
 2. Citlivosť ISO 1 (Citlivosť 0 ISO )
 3. Ohnisková vzdialenosť
 4. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 5. Picture Control ( 0 Picture Control )
 6. Farebný priestor ( 0 Farebný priestor )
 7. Režim blesku 2 ( 0 režimov blesku )
 8. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )

  Teplota farieb ( 0 Výber teploty farieb )

  Manuálne nastavenie ( 0 Manuálne nastavenie )

  Jemné doladenie vyváženia bielej ( 0 Jemné doladenie vyváženia bielej )

 9. Kompenzácia blesku 2 ( 0 Kompenzácia blesku )

  Režim veliteľa 2

 10. Hodnota kompenzácie expozície ( 0 kompenzácia expozície )

Zobrazí sa červenou farbou, ak bol obrázok nasnímaný s aktivovanou automatickou reguláciou citlivosti ISO.

Zobrazuje sa iba vtedy, ak bola fotografia nasnímaná s voliteľným bleskom ( 0 „Na fotoaparáte“ verzus „Diaľkové“ , čo je fotografovanie s diaľkovým bleskom? ).

Informácie o súbore

 1. Indikátor hlasovej poznámky ( 0 Nahrávanie hlasových poznámok )
 2. Stav ochrany ( 0 Ochrana obrázkov pred odstránením )
 3. Indikátor retušovania ( 0 Vytváranie retušovaných kópií )
 4. Označenie odovzdania ( 0 Výber obrázkov na odovzdanie )
 1. Indikátor prednastavenia IPTC ( 0 IPTC )
 2. Bod zaostrenia 1 ( 0 výber bodu zaostrenia )
 3. Počet snímok/celkový počet snímok
 4. Prvý obrázok v sérii/celkový počet obrázkov v sérii 2 ( prehrávanie série 0 )
 5. Hodnotenie ( 0 hodnotení obrázkov )

Zobrazuje sa iba vtedy, ak je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ Focus point ] pre [ Playback display options ].

Zobrazuje sa na prvej snímke v každej sérii, keď je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ Mark first shot in series ] pre [ Playback display options ].