Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Kompenzácia blesku

Kompenzácia blesku sa používa na zámernú zmenu výkonu blesku, napríklad na zmenu jasu objektu vzhľadom na pozadie. Výkon blesku možno zvýšiť, aby bol hlavný objekt jasnejší, znížiť, aby sa predišlo odleskom, alebo inak jemne doladiť, aby sa dosiahol požadovaný výsledok.

Úprava kompenzácie blesku

Podržte tlačidlo c a otočte pomocný príkazový volič.

  • Vyberte si z hodnôt od -3 do +1 EV.
  • V predvolenom nastavení sa zmeny výkonu blesku vykonávajú v krokoch po 1/3 EV . Veľkosť prírastku je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia b2 [ EV steps for exposure cntrl ].
  • Vo všeobecnosti zvoľte kladné hodnoty pre jasnejšie osvetlenie, záporné hodnoty, aby ste zabezpečili, že objekt nebude príliš jasne osvetlený.
  • Pri hodnotách iných ako ±0,0 sa na displeji snímania a na ovládacom paneli zobrazí ikona Y
  • Kompenzáciu blesku je možné zobraziť na displeji snímania a na ovládacom paneli stlačením tlačidla c .

    Monitor

    Ovládací panel

  • Normálny výkon blesku možno obnoviť nastavením kompenzácie blesku na ±0,0. Kompenzácia blesku sa po vypnutí fotoaparátu nevynuluje.