Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nahrávanie hlasových poznámok

Hlasové poznámky k fotografiám je možné pridať až 60 sekúnd.

 1. Vyberte fotografiu.

  Na jeden obrázok možno zaznamenať iba jednu hlasovú poznámku; dodatočné hlasové poznámky nie je možné zaznamenať pre snímky, ktoré sú už označené ikonou h . Existujúca hlasová poznámka musí byť vymazaná predtým, ako bude možné nahrať ďalšiu ( 0 Vymazanie hlasovej poznámky ).

 2. Počkať a b tlačidlo .

  • Zvuk sa nahráva, keď je tlačidlo stlačené.
  • Počas nahrávania fotoaparát zobrazuje ikonu b a odpočítavanie zostávajúceho času nahrávania v sekundách.

 3. Uvoľnite tlačidlo b .

  • Nahrávanie sa skončí.
  • Obrázky s hlasovými poznámkami sú označené ikonami h .

Nahrávanie nie je k dispozícii

Hlasové poznámky nemožno pridávať k videám alebo referenčným údajom funkcie Image Dust Off.

Obmedzenia nahrávania

Hlasové poznámky nie je možné nahrať, ak:

 • volič fotografií/videa sa otočí do polohy 1 resp
 • prebieha viacnásobná expozícia.

Upozornenie: Nahrávanie hlasových poznámok

Dotykové ovládanie je vypnuté a počas nahrávania nie je možné zobraziť iné obrázky.

Prerušenie nahrávania

Stlačením tlačidla spúšte alebo použitím iných ovládacích prvkov fotoaparátu sa môže záznam ukončiť. Počas intervalového fotografovania sa záznam skončí približne dve sekundy pred nasnímaním ďalšieho záberu; nahrávanie sa skončí aj vypnutím fotoaparátu.

Skladová lokácia

Hlasové poznámky pre snímky nasnímané s dvomi vloženými pamäťovými kartami a vybratými [ Záloha ], [ Zásuvka RAW 1 - Zásuvka JPEG 2 ] alebo [ Zásuvka JPEG 1 - Zásuvka JPEG 2 ] pre [ Role hraná kartou v zásuvke 2 ] pri fotografovaní ponuky sú zaznamenané s kópiami na oboch kartách.

Názvy súborov hlasových poznámok

Názvy súborov hlasových poznámok majú tvar „DSC_nnnn.WAV“. Hlasová poznámka má rovnaké číslo súboru („nnnn“) ako obrázok, ku ktorému je priradená. Napríklad hlasová poznámka k obrázku „DSC_0002.JPG“ bude mať názov súboru „DSC_0002.WAV“. Názvy súborov hlasových poznámok je možné zobraziť na počítači.

 • Hlasové poznámky pre fotografie zaznamenané s [ Adobe RGB ] vybratým pre [ Color space ] v ponuke snímania fotografií majú názvy vo forme „_DSCnnnn.WAV“.
 • Hlasové poznámky pre fotografie nasnímané s inou predponou ako „ DSC “ zvolenou pre [ File name ] v ponuke snímania fotografií sa zaznamenajú s vybratou predponou namiesto „ DSC “.

Menu i

Nahrávanie možno spustiť aj zvýraznením položky [ Record voice memo ] v ponuke prehrávania i a stlačením J . Ak chcete ukončiť nahrávanie, stlačte J druhýkrát.