Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Priblíženie pri prehrávaní

Na priblíženie zobrazenej fotografie pri prehrávaní na celej obrazovke stlačte X alebo J alebo dvakrát rýchlo ťuknite na displej. Fotografie vo formáte [ FX (36×24) ] je možné priblížiť maximálne približne 32× ( veľké snímky), 24× ( stredné ) alebo 16× ( malé ). Tváre rozpoznané počas priblíženia sú označené bielymi okrajmi; otáčaním pomocného príkazového voliča zobrazíte ďalšie tváre.

Používanie priblíženia pri prehrávaní

Komu Popis
Priblížiť/oddialiť
  • Stlačte tlačidlo X alebo použite rozťahovacie gestá na priblíženie.
  • Ak chcete oddialiť, stlačte W ( Q ) alebo použite gestá priblíženia.
  • Počas zmeny pomeru priblíženia sa zobrazí navigačné okno, pričom aktuálne viditeľná oblasť je označená žltým okrajom. Lišta pod navigačným oknom zobrazuje pomer zväčšenia a zmení sa na zelenú pri 1 : 1 (100 %). Navigačné okno sa po niekoľkých sekundách vymaže z displeja.

Pozrite si ďalšie oblasti obrázka Pomocou multifunkčného voliča alebo gestami posúvania zobrazte oblasti obrázka, ktoré nie sú viditeľné na monitore. Podržaním stlačeného multifunkčného voliča môžete rýchlo rolovať do iných oblastí snímky.
Orezať obrázok Ak chcete orezať obrázok na oblasť, ktorá je aktuálne viditeľná na monitore, stlačte tlačidlo i a vyberte možnosť [ Quick crop ].
Vyberte tváre

Tváre rozpoznané počas priblíženia sú označené bielymi okrajmi v navigačnom okne. Otáčaním pomocného príkazového voliča alebo klepnutím na sprievodcu na obrazovke zobrazíte ďalšie tváre.

Pozrite si ďalšie obrázky Otáčaním hlavného príkazového voliča zobrazíte rovnaké miesto na iných fotografiách bez zmeny pomeru priblíženia (výber videa zruší priblíženie). Ďalšie fotografie môžete zobraziť aj klepnutím na ikonu e alebo f v spodnej časti displeja.
Chráňte obrázky Stlačením tlačidla g ( Fn4 ) zapnite alebo vypnite ochranu aktuálneho obrázka ( 0 Ochrana obrázkov pred vymazaním ).
Vráťte sa do režimu snímania Stlačte tlačidlo spúšte do polovice alebo stlačte tlačidlo K pre ukončenie.
Zobraziť ponuky Stlačením tlačidla G zobrazíte ponuky.