Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Odstraňovanie obrázkov

Postupujte podľa krokov uvedených nižšie vymazať obrázky z pamäťových kariet. Upozorňujeme, že po odstránení nie je možné obrázky obnoviť. Snímky, ktoré sú chránené, však nemožno vymazať.

Pomocou tlačidla Odstrániť

Stlačením tlačidla O ( Q ) vymažete aktuálny obrázok.

 1. Vyberte požadovanú snímku pomocou multifunkčného voliča a stlačte tlačidlo O ( Q ).

  • Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
  • Ak chcete skončiť bez vymazania obrázka, stlačte K .

 2. Znova stlačte tlačidlo O ( Q ).

  Obrázok bude vymazaný.

Odstraňovanie kópií

Ak bola snímka vybratá v zobrazení prehrávania po stlačení tlačidla O ( Q ) zaznamenaná s dvomi vloženými pamäťovými kartami a vybratou inou možnosťou ako [ Overflow ] pre [ Role playing by card in Slot 2 ], zobrazí sa výzva na výber či odstrániť obe kópie alebo len kópiu na karte v aktuálnom slote ( 0 Role, ktorú hrá karta v slote 2 ).

Odstránenie viacerých obrázkov

Na vymazanie viacerých obrázkov naraz použite [ Delete ] v ponuke prehrávania. Upozorňujeme, že v závislosti od počtu obrázkov môže vymazanie vyžadovať určitý čas.

Možnosť Popis
Q [ Vybrané obrázky ] Vymazať vybrané obrázky.
d [ Kandidáti na vymazanie ] Odstráňte snímky s hodnotením d (kandidát na vymazanie).
i [ Obrázky nasnímané vo vybraných dátumoch ] Vymažte všetky snímky nasnímané vo vybratých dátumoch ( 0 Snímky nasnímané vo vybratých dátumoch ).
R [ Všetky obrázky ]

Vymažte všetky snímky v priečinku aktuálne vybratom pre [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.

 • Ak sú vložené dve pamäťové karty, môžete vybrať kartu, z ktorej sa budú vymazávať obrázky.

Odstraňuje sa Vybrané obrázky

 1. Vyberte obrázky.

  • Zvýraznite obrázky a stlačením tlačidla W ( Q ) vyberte; vybrané obrázky sú označené zaškrtnutím ( ). Ak chcete odstrániť zaškrtnutie ( ) a zrušte výber aktuálneho obrázka, znova stlačte tlačidlo W ( Q ).

  • Opakujte, kým nevyberiete všetky požadované obrázky.
  • Ak chcete zobraziť zvýraznený obrázok na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X
 2. Vymažte obrázky.

  • Stlačte J ; zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
  • Zvýraznite [ Yes ] a stlačením J vymažte vybraté obrázky.

Kandidáti na vymazanie

 1. Vyberte obrázky.

  • Fotoaparát zobrazí zoznam všetkých snímok s hodnotením d (kandidáti na vymazanie). Snímky, ktoré momentálne nechcete vymazať, môžete zrušiť ich zvýraznením pomocou multifunkčného voliča a stlačením W ( Q ).
  • Ak chcete zobraziť zvýraznený obrázok na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X
 2. Vymažte obrázky.

  • Stlačte J ; zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
  • Zvýraznite [ Yes ] a stlačením J vymažte vybraté obrázky.

Snímky nasnímané vo vybraných dátumoch

 1. Vyberte dátumy.

  • Zvýraznite dátumy pomocou multifunkčného voliča a stlačením 2 vyberte; vybrané dátumy sú označené ikonami M Zvolené dátumy je možné zrušiť opätovným stlačením 2 .
  • Opakujte, kým nevyberiete všetky požadované dátumy.

 2. Vymažte obrázky.

  • Stlačte J ; zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.
  • Zvýraznite [ Yes ] a stlačte J , aby ste odstránili všetky snímky nasnímané vo vybratých dátumoch.

Odstraňuje sa Všetky obrázky

 1. Vyberte pamäťovú kartu.

  Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite slot obsahujúci pamäťovú kartu, z ktorej budú obrázky vymazané, a stlačte J .

 2. Vymažte obrázky.

  • Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením s názvom priečinka obsahujúceho fotografie, ktoré sa majú odstrániť. Zvýraznite [ Yes ] a stlačením J vymažte všetky obrázky z priečinka. Priečinok je ten, ktorý bol predtým vybratý cez [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.
  • Upozorňujeme, že v závislosti od počtu obrázkov môže vymazanie vyžadovať určitý čas.