Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Zoom vo vysokom rozlíšení

Výber [ ON ] pre [ Zoom vo vysokom rozlíšení ] v ponuke nahrávania videa vám umožňuje priblížiť objekt bez straty rozlíšenia, a to aj bez objektívu so zoomom.

 • Hi-Res Zoom je k dispozícii, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • [ FX ] je vybraté pre [ Image area ] > [ Choose image area ] v ponuke nahrávania videa,
  • Je vybratá možnosť [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ], [ H.265 10-bit (MOV) ], [ H.265 8-bit (MOV) ] alebo [ H.264 8-bit (MP4) ] pre [ Video file type ] v ponuke nahrávania videa a
  • veľkosť snímky a frekvencia od [ 3840 × 2160; 30p ] až [ 3840 × 2160; 24p ] alebo od [ 1920×1080; 120p ] až [ 1920×1080; 24p ] je vybraté pre [ Frame size/frame rate ] v ponuke nahrávania videa.

Použitie Hi-Res Zoom

Zvoľte [ ON ] pre [ Hi-Res Zoom ] v ponuke nahrávania videa a stlačením 4 alebo 2 priblížte alebo oddialite.

 • Keď je aktivovaná funkcia Hi-Res Zoom, na displeji sa zobrazí ikona H
 • Pri približovaní alebo odďaľovaní sa poloha priblíženia zobrazuje pomocou pruhu. Môžete priblížiť maximálne 2,0×.

Upozornenie: Hi-Res Zoom

 • Režim oblasti AF je pevne nastavený na [ Wide-area AF (L) ]. Zaostrovací bod sa nezobrazuje.
 • [ Electronic VR ] v ponuke nahrávania videa je pevne nastavené na [ OFF ].

Vlastné ovládacie prvky pre priblíženie vo vysokom rozlíšení

Pozíciu zoomu pre Hi-Res Zoom je možné upraviť aj pomocou ovládacích prvkov, ktorým boli priradené [ Hi-Res Zoom + ] a [ Hi-Res Zoom − ] prostredníctvom užívateľského nastavenia g2 [ Custom controls ].

 • Ovládanie zoomu pre Hi-Res Zoom možno priradiť fotoaparátu [ tlačidlo Fn1 ] a [ tlačidlo Fn2 ], krúžku Fn objektívu pomocou [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ] a [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ] a pomocou [ Ovládací krúžok objektívu ] na ovládací krúžok objektívu.

  • Keď je Hi-Res Zoom priradený k [ tlačidlu Fn1 ], [ tlačidlu Fn2 ], [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek ) alebo [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ], rýchlosť priblíženia možno ovládať pomocou vlastného nastavenia g8 [ Hi- Res Zoom speed/Rýchlosť Res Zoom/Rýchlosť zoomu ], ktorá ponúka možnosť voľby [ Slower ], [ Standard ] a [ Faster ].
  • Keď je Hi-Res Zoom priradený k [ Lens control ring ], odozvu ovládacieho krúžku možno upraviť pomocou užívateľského nastavenia f10 [ Control ring response ].
  • Namiesto použitia ovládacieho krúžku môžu používatelia kompatibilných objektívov použiť zaostrovací krúžok pre priblíženie vo vysokom rozlíšení výberom [ ON ] pre užívateľské nastavenie f11 [ Switch focus/control ring roles ].