Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nastavenie fotoaparátu

Zapnite fotoaparát, vyberte jazyk a nastavte hodiny. Pred prvým použitím fotoaparátu vyberte jazyk a časové pásmo podľa nižšie uvedených krokov nastaviť hodiny aby sa pri všetkých zhotovených snímkach zaznamenal správny čas a dátum.

 1. Stlačte G av ponuke nastavenia zvýraznite [ Jazyk ] a stlačte 2 .

  Informácie o používaní ponúk nájdete v časti „Používanie ponúk“ ( 0 Používanie ponúk ).

 2. Vyberte jazyk.

  Stlačením 1 alebo 3 zvýraznite požadovaný jazyk a stlačte J (dostupné jazyky sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu, v ktorom bol fotoaparát pôvodne zakúpený).

 3. Zlatý klinec [ Časové pásmo a dátum ] a stlačte 2 .

 4. Vyberte časové pásmo.

  • Vyberte položku [ Time zone ] v zobrazení [ Time zone and date ].
  • Na displeji sa zobrazia vybrané mestá vo vybranej zóne a rozdiel medzi časom vo vybranej zóne a UTC.
  • Zvýraznite časové pásmo v zobrazení [ Time zone ] a stlačte J

 5. Zapnutie alebo vypnutie letného času.

  • V zobrazení [ Časové pásmo a dátum ] vyberte možnosť [ Letný čas ].
  • Zvoľte [ ON ] (letný čas zapnutý) alebo [ OFF ] (letný čas vypnutý).
  • Voľbou [ ON ] posuniete hodiny o jednu hodinu dopredu; ak chcete efekt zrušiť, zvoľte [ OFF ].

 6. Nastavte hodiny.

  • Vyberte položku [ Date and time ] v zobrazení [ Time zone and date ].
  • Stlačte J po použití multifunkčného voliča na nastavenie hodín na dátum a čas vo vybratom časovom pásme v zobrazení [ Date and time ] (pamätajte, že fotoaparát používa 24-hodinový formát času).

 7. Vyberte formát dátumu.

  • Vyberte položku [ Date format ] v zobrazení [ Time zone and date ].
  • Zvýraznite požadované poradie zobrazenia dátumu (rok, mesiac a deň) a stlačte J

 8. Ukončite ponuky.

  Ľahkým stlačením tlačidla spúšte do polovice prejdete do režimu snímania.

Ikona t

Blikajúca ikona t na obrazovke snímania znamená, že hodiny fotoaparátu boli vynulované. Dátum a čas zaznamenaný s novými fotografiami nebude správny; použite možnosť [ Časové pásmo a dátum ] > [ Dátum a čas ] v ponuke nastavenia, aby ste nastavili hodiny na správny čas a dátum. Hodiny fotoaparátu sú napájané nezávislou batériou hodín. Batéria hodín sa nabíja po vložení hlavnej batérie do fotoaparátu. Nabíjanie trvá približne 2 dni. Po nabití bude napájať hodiny približne mesiac.