Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Streľba Menu Bank

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Možnosti ponuky fotografovania a nahrávania videa sú uložené v jednej zo štyroch bánk (skupiny „A“ až „D“), ktoré je možné vybrať pomocou [ Banka ponuky streľby ]. S výnimkami uvedenými nižšie sa zmeny nastavení vykonané počas výberu jednej banky nepoužijú na ostatné banky.

 • Zmeny v nasledujúcich nastaveniach ponuky snímania sa vzťahujú na všetky banky:

  • [ Rozšírené ponuky menu ]
  • Predvoľby [ White balance ]
  • [ Viacnásobná expozícia ]
  • [ Intervalové snímanie s časovačom ]
  • [ Časozberné video ]
  • [ Snímanie s posunom zaostrenia ]
 • Zmeny v nasledujúcom nastavení ponuky nahrávania videa sa vzťahujú aj na všetky banky:

  • [ Rozšírené ponuky menu ]
 • Banky ponuky snímania je možné upravovať aj prostredníctvom položky [ Shooting menu bank ] v ponuke nahrávania videa. Zmeny vykonané v ponuke snímania fotografií sa použijú v ponuke nahrávania videa a naopak .

Streľba Menu Banky

Ovládací panel zobrazuje aktuálnu banku ponuky („A“, „B“, „C“ alebo „D“).

Premenovanie bánk ponuky streľby

K názvu banky (“A”, “B”, “C” alebo “D”) možno pridať popisný titulok zvýraznením banky, stlačením 2 a zvolením [ Premenovať ]. Titulky môžu mať až 20 znakov.

Kopírovanie bánk ponuky streľby

Ak chcete vytvoriť kópiu sady ponuky snímania, zvýraznite skupinu, stlačte tlačidlo 2 , vyberte možnosť [ Copy/Kopírovať ] a vyberte cieľ pre kópiu.

Obnovuje sa Predvolené nastavenia

Môžete obnoviť predvolené nastavenia pre vybratú skupinu ponuky snímania. Ak to chcete urobiť, zvýraznite banku a stlačte O ( Q ); zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Zvýraznite [ Yes ] a stlačením J obnovte predvolené nastavenia pre zvolenú banku.

 • Banky ponuky snímania nie je možné vynulovať, kým prebieha viacnásobná expozícia.
 • [ Storage folder ] a [ Manage Picture Control ] sa neresetujú.