Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Ochrana obrázkov pred vymazaním

Obrázky je možné chrániť, aby sa predišlo ich náhodnému vymazaniu. Chránené obrázky sa však vymaže pri formátovaní pamäťovej karty ( 0 Format Memory Card ).

  1. Vyberte obrázok.

    • Zobrazte obrázok pri prehrávaní na celej obrazovke alebo pri priblížení pri prehrávaní.
    • Prípadne môžete obrázok zvýrazniť v zozname miniatúr pomocou multifunkčného voliča.
  2. Stlačte tlačidlo tlačidlo g ( Fn4 ). .

    • Chránené snímky sú označené ikonou P
    • Ak chcete odstrániť ochranu, zobrazte obrázok alebo ho zvýraznite v zozname miniatúr a znova stlačte g ( Fn4 ).

Hlasové poznámky

Ochrana fotografií chráni aj všetky hlasové poznámky zaznamenané s obrázkami. Hlasové poznámky nie je možné chrániť samostatne.

Upozornenie: Odovzdávanie chránených obrázkov cez FTP

Kópie na serveri FTP nebudú chránené, aj keď sú originály chránené. Označenia je možné pridať pomocou hodnotenia.

Odstránenie ochrany zo všetkých obrázkov

Ak chcete odstrániť ochranu zo všetkých obrázkov v priečinku alebo priečinkoch, ktoré sú aktuálne vybraté pre položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania, stlačte počas prehrávania tlačidlá g ( Fn4 ) a O ( Q ) na približne dve sekundy.