Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Úloha, ktorú hrá karta v slote 2

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Vyber úlohu, ktorú hrá karta v slote 2 keď sú vo fotoaparáte vložené dve pamäťové karty.

Možnosť Popis
P [ Pretečenie ] Karta v slote 2 sa použije len vtedy, keď je karta v slote 1 plná.
Q [ Zálohovanie ] Každý obrázok sa zaznamená dvakrát, raz na kartu v slote 1 a znova na kartu v slote 2.
R [ Slot RAW 1 – Slot JPEG 2 ]
 • NEF ( RAW ) kópie fotografií nasnímaných pri nastaveniach RAW + JPEG sa zaznamenávajú iba na kartu v slote 1, kópie JPEG iba na kartu v slote 2.
 • Snímky zhotovené pri iných nastaveniach kvality obrazu sa zaznamenávajú dvakrát pri rovnakom nastavení, raz na kartu v slote 1 a znova na kartu v slote 2.
O [ JPEG Slot 1 – JPEG Slot 2 ]
 • Zaznamenajú sa dve kópie JPEG , jedna na každú pamäťovú kartu.
 • Kópia uložená na kartu v slote 1 sa zaznamená v kvalite a veľkosti snímky zvolenej pomocou tlačidla T alebo ponuky snímania fotografií. Kópia uložená na kartu v slote 2 sa uloží v kvalite obrazu [ JPEG basic ] a veľkosti buď [ Medium ] alebo [ Small ]. Veľkosť je možné zvoliť stlačením 2 , keď je zvýraznená [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ].
 • Pri kvalite obrazu RAW alebo RAW + JPEG je táto možnosť ekvivalentná [ Backup ].

Upozornenie: [ RAW Slot 1 – JPEG Slot 2 ]

Ak je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ ZAP. ] pre položku [ Viacnásobná expozícia ] > [ Uložiť jednotlivé obrázky ( RAW ) ] alebo ak je pre položku [ HDR overlay ] > [ Uložiť jednotlivé obrázky ( RAW ) ] vybratá možnosť [ZAP.] v ponuke snímania sa nespracované kópie jednotlivých fotografií NEF ( RAW ), ktoré tvoria každú snímku s viacnásobnou expozíciou alebo HDR, zaznamenajú na obe pamäťové karty spolu s kompozitným súborom JPEG bez ohľadu na možnosť zvolenú pre kvalitu snímky.

[ Záloha ], [ Slot RAW 1 – Slot JPEG 2 ] a [ Slot JPEG 1 – Slot JPEG 2 ]

 • Displej snímania a ovládací panel zobrazujú počet zostávajúcich expozícií na karte s najmenším dostupným priestorom.
 • Keď je niektorá z kariet plná, spúšť sa deaktivuje.

Prezeranie fotografií v dvoch formátoch

 • Pomocou položky [ Dual-format recording PB slot ] v ponuke prehrávania vyberte slot, z ktorého sa budú prehrávať fotografie v dvoch formátoch.
 • Pri prezeraní fotografií v dvoch formátoch si môžete pozrieť druhú kópiu pomocou [ Prejsť na kopírovanie na inú kartu ] v ponuke i .

Nahrávanie videí

Slot, do ktorého sa nahrávajú videá, sa vyberá pomocou položky [ Destination ] v ponuke nahrávania videa.

Odstraňovanie kópií

Pri odstraňovaní obrázkov nahratých pomocou [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] alebo [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] máte na výber, či chcete vymazať obe kópie alebo len kópiu na karte v aktuálnom slote. .

 • Stlačením O ( Q ), keď sa počas prehrávania zvýrazní obrázok vytvorený pomocou niektorej z týchto možností, sa zobrazí potvrdzujúca správa.
 • Ak chcete odstrániť iba kópiu na karte v aktuálnom slote, zvýraznite [ Selected picture ] a znova stlačte O ( Q ).
 • Ak chcete odstrániť obe kópie, zvýraznite [ Rovnaké obrázky na 1 a 2 ] a stlačte O ( Q ).
 • Ak je k obrázku pripojená hlasová poznámka, zobrazí sa dialógové okno s potvrdením. Ak chcete odstrániť iba hlasovú poznámku, zvýraznite [ Len hlasová poznámka ] a stlačte O ( Q ).

Odstrániť Možnosti

Pomocou položky [ Delete images from both slots ] v ponuke prehrávania vyberte možnosti zobrazené pri vymazaní obrázka.