Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Režim uvoľnenia

Výber a Režim uvoľnenia

Ak chcete vybrať operáciu vykonanú po stlačení tlačidla spúšte úplne nadol, podržte spúšť prepínača režimu spúšte a otočte prepínač režimu uvoľnenia .

 • Zastavte, keď sa ukazovateľ zarovná s požadovaným nastavením.

Režim Popis
U Jediný rám Fotoaparát nasníma jednu fotografiu pri každom stlačení tlačidla spúšte.
V Nepretržitá nízka rýchlosť

Fotoaparát zhotovuje fotografie zvolenou rýchlosťou, kým je stlačené tlačidlo spúšte.

 • Vyberte si z frekvencií od 10 do 1 obr./s. Ak chcete vybrať snímkovú frekvenciu, podržte tlačidlo c a otáčajte príkazovým voličom.
W Nepretržitá vysoká rýchlosť

Fotoaparát zhotovuje fotografie zvolenou rýchlosťou, kým je stlačené tlačidlo spúšte. Použite pre aktívne subjekty.

 • Vyberte si z frekvencií od 20 do 10 snímok za sekundu. Ak chcete vybrať snímkovú frekvenciu, podržte tlačidlo c a otáčajte príkazovým voličom.
E Samospúšť Fotografujte pomocou samospúšte ( 0 Používanie samospúšte ( E ) ).
c Výber režimu rýchleho uvoľnenia

Podržte tlačidlo c a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte režim spustenia ( 0 Výber režimu rýchleho uvoľnenia ).

Frame Advance Rate

 • Snímkové frekvencie pre režimy sériového snímania s nízkou rýchlosťou a režimy sériového snímania s vysokou rýchlosťou možno vybrať aj pomocou používateľského nastavenia d1 [ Continuous shooting speed ].
 • Skutočná snímková frekvencia, keď je zvolená snímková frekvencia 8 fps v kontinuálnom nízkorýchlostnom režime, je 7,5 fps.
 • Vyššie uvedené hodnoty pre rýchlosť posunu snímok predpokladajú režim zaostrovania AF‑C , režim snímania M , rýchlosť uzávierky 1/250 s alebo vyššiu a predvolené hodnoty pre všetky ostatné nastavenia. Rýchlosť posunu snímok sa môže spomaliť:

  • pri fotografovaní s bleskom,
  • v tichom režime,
  • keď sa zistí blikanie s vybratím [ ON ] pre [ Photo flicker reduction ] v ponuke snímania fotografií,
  • ak sa clona zastaví až na veľmi vysoké clonové číslo, alebo
  • pri nízkych rýchlostiach uzávierky.
 • Keď je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ ON ] pre položku [ Photo flicker reduction ] ( 0 Photo Flicker Reduction ), počas sekvenčného fotografovania zobrazenie snímania nakrátko stmavne.

Upozornenia: Burst Photography

 • V závislosti od podmienok snímania a výkonu pamäťovej karty sa môže indikátor prístupu na pamäťovú kartu rozsvietiť od niekoľkých desiatok sekúnd do približne minúty. Nevyberajte pamäťovú kartu, kým svieti indikátor prístupu na pamäťovú kartu. Mohlo by dôjsť nielen k strate nezaznamenaných obrázkov, ale aj k poškodeniu fotoaparátu alebo pamäťovej karty.
 • Pri rýchlostiach uzávierky nižších ako 1/250 s sa zobrazenie snímania neaktualizuje v reálnom čase počas sériového snímania. Ak chcete sledovať objekt počas snímania, vyberte rýchlosť uzávierky vyššiu ako 1/250 s .
 • Ak fotoaparát vypnete, keď svieti indikátor prístupu na pamäťovú kartu, nevypne sa, kým sa nezaznamenajú všetky snímky vo vyrovnávacej pamäti.
 • Ak sa batéria vybije, zatiaľ čo snímky zostávajú vo vyrovnávacej pamäti, spúšť sa deaktivuje a snímky sa prenesú na pamäťovú kartu.

Pamäťová vyrovnávacia pamäť

 • Keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice, na displeji počtu snímok sa zobrazí počet snímok, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte.
 • Keď je vyrovnávacia pamäť plná, na displeji sa zobrazí r000 a snímková frekvencia klesne.
 • Zobrazené číslo je približné. Skutočný počet fotografií, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte, sa líši v závislosti od nastavení fotoaparátu a podmienok snímania.

Prezeranie burstov

Každá séria (séria) fotografií zhotovená v režime sériového snímania alebo počas vysokorýchlostného snímania snímok + sa považuje za skupinu. Ak chcete vybrať, ako sa bude počas prehrávania narábať so zhlukmi, použite položku [ Prehrávanie série ] v ponuke prehrávania.

Výber režimu rýchleho uvoľnenia

S prepínačom režimu uvoľnenia otočeným do polohy c , môžete vybrať režim uvoľnenia podržaním tlačidla c tlačidlo a otáčaním hlavného príkazového voliča.

 • Nastavenia pre vybraný režim možno upraviť podržaním tlačidla c a otáčaním pomocného príkazového voliča.
 • Vysokorýchlostné snímanie snímok + režimy so snímkovou frekvenciou 30, 60 alebo 120 snímok za sekundu sú dostupné len vtedy, keď je volič režimu snímania otočený do polohy c ( 0 Vysokorýchlostné snímanie snímky + (C30/60/C120) ) .

Vysokorýchlostné snímanie snímok + ( C30 / C60 / C120 )

Pre vysokorýchlostné sekvenčné fotografovanie so snímkovou frekvenciou 30, 60 alebo 120 obr./s (vysokorýchlostné snímanie rámu +) nastavte prepínač režimu snímania do polohy c a potom podržte tlačidlo c a otáčaním hlavného príkazového voliča vyberte [ C30 ]. [ C60 ] alebo [ C120 ].

 • Maximálna dĺžka zhlukov snímaných v týchto režimoch je približne štyri sekundy.
 • Zaznamenané fotografie môžu obsahovať aj finálne snímky zo snímok uložených do vyrovnávacej pamäte, keď je tlačidlo spúšte stlačené do polovice („Pre-Release Capture“); ak chcete zvoliť, koľko z vyrovnávacej pamäte sa má uložiť, použite užívateľské nastavenie d4 [ Pre-Release Capture options ]. Môžete tiež obmedziť dĺžku série zaznamenanej po úplnom stlačení tlačidla spúšte ( 0 d4: Voľby snímania pred spustením ).
 • Fotografie je možné zhotovovať pri nasledujúcich nastaveniach:

  Možnosť C30 C60 C120
  Rýchlosť uzávierky 1/32 000 1/60 s 1/32 000 1/125 s
  [ Oblasť obrázka ] [ FX (36×24) ] alebo [ DX (24×16) ] len [ DX (24×16) ] len [ FX (36×24) ]
  [ kvalita obrazu ] Len [ JPEG normal ]
  [ Nastavenia veľkosti obrázka ] Len [ Veľké ] Len [ malé ]
 • Obrázky sa zaznamenávajú vo formáte JPEG .
 • Horný limit citlivosti ISO je ISO 25 600, aj keď sú zvolené vyššie hodnoty (Hi 0,3 až Hi 2,0).
 • Možnosť vybratá pre [ Minimálna rýchlosť uzávierky ] sa nepoužije, ak je v ponuke snímania fotografií vybratá možnosť [ ZAP ] pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ].
 • Korekcia expozície je obmedzená na hodnoty medzi -3 a +3 EV, hoci je možné zvoliť nastavenia medzi -5 a +5 EV.
 • Ak je pri voľbe [ C120 ] nasadený objektív DX , režim snímania sa zmení na [ C60 ] a oblasť snímky bude pevne nastavená na [ DX (24×16) ].
 • Dotykovú spúšť je možné použiť iba na nasnímanie jednej snímky naraz. Na rýchle zachytenie snímky použite tlačidlo spúšte +.

Vysokorýchlostné snímanie snímok +: Obmedzenia

Vysokorýchlostné snímanie snímok + nie je možné kombinovať s niektorými funkciami fotoaparátu, vrátane:

 • flexibilný program,
 • redukcia blikania fotografie,
 • fotografovanie s bleskom,
 • bracketing,
 • viacnásobné expozície,
 • HDR prekrytie,
 • intervalové fotografovanie,
 • časozberné nahrávanie videa a
 • posun zaostrenia.

Vysokorýchlostné snímanie snímok +

Odporúčajú sa pamäťové karty s vysokou rýchlosťou zápisu ( 0 Schválené pamäťové karty ).

Pomocou Samospúšť ( E )

V režime samospúšte sa úplným stlačením tlačidla spúšte spustí samospúšť a po uplynutí časovača sa nasníma fotografia.

 1. Otočte volič režimu spúšte do polohy E (režim samospúšte).

  Podržte aretáciu prepínača režimu snímania a otočte prepínač režimu snímania do polohy E .

 2. Zarámujte fotografiu a zaostrite.

  Časovač sa nespustí, ak nie je možné spustiť uzávierku, čo sa môže stať napríklad v prípade, ak fotoaparát nedokáže zaostriť, keď je pre režim zaostrenia zvolený AF-S .

 3. Spustite časovač.

  • Úplným stlačením tlačidla spúšte spustíte samospúšť; kontrolka samospúšte začne blikať. Kontrolka prestane blikať dve sekundy pred uplynutím časovača.

  • Ak chcete vypnúť samospúšť pred nasnímaním fotografie, otočte volič režimu spúšte na iné nastavenie.

  • Trvanie časovača, počet nasnímaných záberov a interval medzi zábermi je možné zvoliť pomocou užívateľského nastavenia c2 [ Self-timer ].

Nastavenie časovača

Ak chcete zvoliť trvanie časovača, stlačte a podržte tlačidlo c a otáčajte príkazovým voličom.