Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Časti fotoaparátu

Telo fotoaparátu

 1. Uvoľnenie zámku voliča režimu uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 2. Tlačidlo BKT ( 0 Bracketing )
 3. tlačidlo c ( 0 režimov blesku )
 4. Stereo mikrofón (pre videá; 0 Natáčanie videí )
 5. Tlačidlo nahrávania videa ( 0 Natáčanie videí )
 6. Tlačidlo S ( Q ) (citlivosť 0 ISO )
 7. Tlačidlo E ( 0 kompenzácia expozície )
 8. Očko pre remienok fotoaparátu ( 0 Upevnenie remienka )
 1. E (značka ohniskovej roviny; 0 značka ohniskovej roviny a vzdialenosť zadnej príruby )
 2. Ovládací panel ( 0 Ovládací panel , Ovládací panel )
 3. Anténa GNSS ( 0 údajov o polohe )
 4. Sánka na príslušenstvo (pre voliteľný blesk; 0 Použitie blesku na fotoaparáte , kompatibilné blesky )
 5. Tlačidlo I ( 0 Výber režimu snímania )
 6. tlačidlo c ( 0 režim uvoľnenia )

 1. Vypínač ( 0 Nastavenie fotoaparátu , Fotografovanie )
 2. Tlačidlo spúšte ( 0 Fotografovanie )
 3. Pomocné svetlo AF ( 0 Pomocné svetlo AF , a12: Vstavané pomocné svetlo AF )

  Lampa na redukciu efektu červených očí ( 0 režimov blesku )

  Kontrolka samospúšte ( 0 Používanie samospúšte ( E ) )

 4. Tlačidlo M ( 0 Tlačidlo režimu monitorovania a očný senzor , obmedzenie výberu režimu monitora )
 5. Kryt konektora synchronizácie blesku
 6. Desaťpinový kryt diaľkového terminálu
 7. Kryt pre mikrofón, slúchadlá a ethernetové konektory
 8. Kryt pre USB a HDMI konektory
 9. Tlačidlo režimu zaostrenia ( 0 zaostrenie )
 10. Západka krytu priestoru pre batériu ( 0 Vloženie batérie )
 1. Kryt priestoru pre batériu ( 0 Vloženie batérie )
 2. Značka montáže objektívu ( 0 Pripojenie objektívu )
 3. Terminál synchronizácie blesku ( 0 Terminál synchronizácie )
 4. Desaťpinový vzdialený terminál
 5. Kontrolka nabíjania ( 0 Nabíjací AC adaptér: Nabíjanie )
 6. Ethernetový konektor ( 0 Ethernetových pripojení , Ethernet )
 7. Konektor pre externý mikrofón ( 0 mikrofónov )
 8. Konektor slúchadiel ( 0 Hlasitosť slúchadiel )
 9. Konektor HDMI ( 0 Pripojenie k zariadeniam HDMI )
 10. USB konektor ( 0 počítačov: Pripojenie cez USB , USB napájanie )
 11. Krytka tela ( 0 Pripojenie objektívu )

 1. Tlačidlo uvoľnenia objektívu ( 0 odnímateľných objektívov )
 2. Držiak objektívu ( 0 Pripojenie objektívu , značka ohniskovej roviny a vzdialenosť zadnej príruby )
 3. Kontakty CPU
 4. Obrazový snímač ( 0 Čistenie obrazového snímača )
 5. tlačidlo Fn3
 6. Zásuvka na statív
 7. Pomocný príkazový volič pre vertikálne snímanie ( 0 f5: otočenie spätného voliča )
 8. Uzamknutie tlačidla spúšte pre vertikálne snímanie ( 0 Orámovanie fotografií v orientácii na výšku („Na výšku“) )
 9. Fn tlačidlo pre vertikálne snímanie
 1. Bezpečnostný slot (pre kábel proti krádeži; 0 Bezpečnostný slot )
 2. Tlačidlo S pre vertikálne snímanie (citlivosť 0 ISO )
 3. Tlačidlo spúšte pre vertikálne snímanie
 4. Západka krytu slotu pamäťovej karty ( 0 Vloženie pamäťových kariet )
 5. Kryt slotu pamäťovej karty ( 0 Vyberanie pamäťových kariet )
 6. Tlačidlo Fn2 ( 0 Úprava nastavení oblasti obrazu )
 7. tlačidlo Fn1
 8. Pomocný príkazový volič ( 0 f5: Otočenie spätného voliča )

Nedotýkajte sa obrazového snímača ani štítu snímača

Za žiadnych okolností nepichajte ani nevyvíjajte tlak na obrazový snímač alebo štít snímača ( 0 Správanie štítu snímača pri vypnutí ) ani ich nevystavujte silným prúdom vzduchu z ventilátora. Nedodržanie tohto upozornenia môže poškriabať alebo inak poškodiť snímač alebo štít. Informácie o čistení obrazového snímača nájdete v časti „Čistenie obrazového snímača“ ( 0 Čistenie obrazového snímača ).

Poznámky na monitore

Uhol monitora je možné nastaviť.

Sériové číslo produktu

Sériové číslo tohto produktu nájdete po otvorení monitora.

Anténa GNSS

Ak je to možné, pri používaní služieb údajov o polohe zostaňte na otvorenom priestranstve. Pre najlepší príjem majte anténu nasmerovanú k oblohe.

The LCD Iluminátor

Otočením vypínača do polohy D sa aktivuje podsvietenie tlačidiel a ovládacieho panela (LCD iluminátor). Podsvietenie zostane rozsvietené niekoľko sekúnd po uvoľnení vypínača. Pri druhom otočení prepínača do polohy D alebo stlačení tlačidla spúšte do polovice sa podsvietenie vypne. Aktivácia podsvietenia tlačidiel uľahčuje používanie fotoaparátu v tme.

The Bezpečnostný slot

Bezpečnostná štrbina slúži ako upevňovací bod pre káble proti krádeži tretích strán. Je kompatibilný a určený na použitie s bezpečnostnými káblovými zámkami Kensington. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej s bezpečnostným káblovým zámkom.

Ovládací panel

Ovládací panel svieti, keď je fotoaparát zapnutý. Pri predvolenom nastavení sa zobrazujú nasledujúce indikátory. Úplný zoznam indikátorov, ktoré sa môžu zobraziť, nájdete v časti „Ovládací panel“ ( 0 Ovládací panel ) v časti „Zobrazenia fotoaparátu“ v kapitole „Technické poznámky“.

 1. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 2. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 3. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 4. Indikátor batérie ( 0 Úroveň batérie )
 5. Indikátor expozície

 6. Citlivosť ISO (citlivosť 0 ISO )
 7. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )

  Dostupný čas nahrávania ( 0 Snímanie videí )

 1. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 2. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 3. Ikona pamäťovej karty (Slot 2; 0 Rola, ktorú hrá karta v Slote 2 )
 4. Ikona pamäťovej karty (Slot 1; 0 Rola, ktorú hrá karta v Slote 2 )
 5. Indikátor režimu oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 6. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 7. Banka ponuky snímania ( 0 Banka ponuky snímania )

Monitor

Pri predvolenom nastavení sa na monitore zobrazujú nasledujúce indikátory. Úplný zoznam indikátorov, ktoré sa môžu zobraziť, nájdete v časti „Monitor“ ( 0 Monitor ) v časti „Zobrazenia fotoaparátu“ v kapitole „Technické poznámky“.

Režim fotografie

 1. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 2. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 3. Režim zaostrenia ( 0 výber bodu zaostrenia )
 4. Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 5. ikona t ( 0 ikona t )
 6. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )
 1. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 2. Picture Control ( 0 Picture Control )
 3. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )
 4. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 5. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )

 1. Indikátor expozície

 2. ikona i ( 0 Tlačidlo i (ponuka i ) , tlačidlo i (režim prehrávania) )
 3. Indikátor batérie ( 0 Úroveň batérie )
 4. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )
 5. Citlivosť ISO (citlivosť 0 ISO )
 6. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 1. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 2. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 3. Meranie ( 0 Meranie )
 4. Snímanie dotykom ( 0 Dotyková spúšť )
 5. Indikátor redukcie vibrácií ( 0 Vibration Reduction )
 6. Bod zaostrenia ( 0 výber bodu zaostrenia )
 7. Režim zobrazenia (foto živý náhľad; 0 d8: Režim zobrazenia (Photo Lv) )

Používanie monitora s kamerou v orientácii „na výšku“.

Keď otočíte fotoaparát, aby ste nasnímali snímky v orientácii „na výšku“, zobrazenie na monitore sa otočí tak, aby zodpovedalo (len režim fotografie).

Výber displeja

Stlačte tlačidlo tlačidlo DISP cyklovať zobrazenie snímania. Vyberte si až z piatich displejov, každý s prispôsobiteľným výberom ikon a indikátorov. Zobrazené položky je možné vybrať pomocou užívateľského nastavenia d18 [ Custom monitor shooting display ] ( 0 d18: Custom Monitor Shooting Display ).

Režim videa

 1. Indikátor nahrávania ( 0 Snímanie videí )

  Indikátor „žiadne video“ ( 0 ikona 0 )

 2. Indikátor nahrávania (červený okraj; 0 g18: červený indikátor REC Frame )
 3. Čas nahrávania videa ( 0 Natáčanie videí )
 4. Veľkosť snímky a frekvencia ( 0 možností veľkosti snímky a rýchlosti videa )
 5. Destinácia ( 0 Destination )
 1. Zostávajúci čas ( 0 Natáčaných videí )
 2. Oblasť obrázka ( 0 možností oblasti obrázka videa )
 3. Typ video súboru ( 0 typov video súboru )
 4. Úroveň zvuku ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 5. Citlivosť mikrofónu ( 0 Citlivosť mikrofónu )

Hľadáčik

V predvolenom nastavení sa v hľadáčiku zobrazujú nasledujúce indikátory. Úplný zoznam indikátorov, ktoré sa môžu zobraziť, nájdete v časti „Hľadáčik“ ( 0 Hľadáčik ) v časti „Zobrazenia fotoaparátu“ v kapitole „Technické poznámky“.

Režim fotografie

 1. Režim zobrazenia (foto živý náhľad; 0 d8: Režim zobrazenia (Photo Lv) )
 2. ikona t ( 0 ikona t )
 3. Režim uvoľnenia ( 0 režim uvoľnenia )
 4. Režim zaostrenia ( 0 režim zaostrenia )
 5. Režim oblasti AF ( 0 Režim oblasti AF )
 6. Vyváženie bielej ( 0 vyváženie bielej )
 1. Active D-Lighting ( 0 Active D-Lighting )
 2. Picture Control ( 0 Picture Control )
 3. Kvalita obrazu ( 0 Úprava kvality obrazu )
 4. Veľkosť obrázka ( 0 Výber veľkosti obrázka )
 5. Oblasť obrázka ( 0 Úprava nastavení oblasti obrázka )

 1. Indikátor batérie ( 0 Úroveň batérie )
 2. Počet zostávajúcich expozícií ( 0 Počet zostávajúcich expozícií , Kapacita pamäťovej karty )
 3. Citlivosť ISO (citlivosť 0 ISO )
 4. Indikátor citlivosti ISO (citlivosť 0 ISO )

  Indikátor automatickej citlivosti ISO ( 0 Automatické ovládanie citlivosti ISO )

 5. Indikátor expozície

 1. Clona ( 0 A (automatická priorita clony) , M (manuálne) )
 2. Rýchlosť uzávierky ( 0 S (automatická priorita uzávierky) , M (manuálna) )
 3. Režim snímania ( 0 Výber režimu snímania )
 4. Redukcia vibrácií ( 0 Redukcia vibrácií )
 5. Meranie ( 0 Meranie )
 6. Bod zaostrenia ( 0 výber bodu zaostrenia )

Používanie hľadáčika s fotoaparátom v orientácii „na výšku“.

Keď otočíte fotoaparát, aby ste nasnímali snímky na výšku (na výšku), zobrazenie v hľadáčiku sa otočí tak, aby zodpovedalo (len režim fotografie).

Výber displeja

Stlačte tlačidlo tlačidlo DISP cyklovať zobrazenie snímania. Vyberte si až zo štyroch displejov, každý s prispôsobiteľným výberom ikon a indikátorov. Zobrazené položky je možné vybrať pomocou užívateľského nastavenia d19 [ Custom viewfinder shooting display ] ( 0 d19: Custom Viewfinder Shooting Display ).

Režim videa

 1. Indikátor nahrávania ( 0 Snímanie videí )

  Indikátor „žiadne video“ ( 0 ikona 0 )

 2. Čas nahrávania videa ( 0 Natáčanie videí )
 3. Destinácia ( 0 Destination )
 4. Zostávajúci čas ( 0 Natáčaných videí )
 5. Veľkosť snímok/počet snímok za sekundu ( 0 Možnosti veľkosti snímky a frekvencie videa )
 1. Oblasť obrázka ( 0 možností oblasti obrázka videa )
 2. Typ video súboru ( 0 typov video súboru )
 3. Indikátor nahrávania (červený okraj; 0 g18: červený indikátor REC Frame )
 4. Úroveň zvuku ( 0 Citlivosť mikrofónu )
 5. Citlivosť mikrofónu ( 0 Citlivosť mikrofónu )

Tlačidlo režimu monitora a očný senzor

Priložením oka k hľadáčiku sa aktivuje očný senzor, ktorý prepne zobrazenie z monitora na hľadáčik. Všimnite si, že očný senzor bude reagovať aj na iné predmety, ako sú vaše prsty.

 • Hľadáčik možno v prípade potreby použiť na ponuky a prehrávanie.
 • Stlačením tlačidla M (režim monitora) môžete prepínať medzi zobrazeniami v hľadáčiku a na monitore.

 • Stlačením tlačidla M môžete prechádzať zobrazeniami nasledovne.

  [ Automatické prepínanie zobrazenia ]: Fotoaparát automaticky prepína medzi zobrazeniami v hľadáčiku a na monitore na základe informácií zo snímača oka.

  [ Iba hľadáčik ]: Monitor zostane prázdny. Hľadáčik sa používa na snímanie, ponuky a prehrávanie.

  • V režime fotografie sa hľadáčik zapne na niekoľko sekúnd po zapnutí fotoaparátu, stlačení tlačidla spúšte do polovice alebo stlačení tlačidla AF-ON bez ohľadu na to, či priložíte oko k hľadáčiku.

  [ Len monitor ]: Monitor sa používa na snímanie, ponuky a prehrávanie. Displej v hľadáčiku zostane prázdny, aj keď priložíte oko k hľadáčiku.

  [ Uprednostniť hľadáčik (1) ]: Priložením oka k hľadáčiku sa hľadáčik zapne; monitor zostane vypnutý, keď odtiahnete oko. V režime videa fungujú zobrazenia podľa [ Automatické prepínanie zobrazenia ].

  [ Uprednostniť hľadáčik (2) ]: V režime fotografie sa hľadáčik okrem toho, že sa cez neho pozeráte, zapne na niekoľko sekúnd po zapnutí fotoaparátu, stlačení tlačidla spúšte do polovice alebo po zapnutí AF-ON. bez ohľadu na to, či priložíte oko k hľadáčiku. V režime videa fungujú zobrazenia podľa [ Automatické prepínanie zobrazenia ].

  • Zobrazenie snímania sa zobrazí v hľadáčiku, ak naň priložíte oko, keď sa monitor používa na ponuky alebo prehrávanie.

The Ovládanie dioptrickej korekcie

 • Hľadáčik je možné zaostriť zdvihnutím a otočením ovládača dioptrickej korekcie.
 • Dávajte pozor, aby ste si nevložili prsty alebo nechty do oka.
 • Po nastavení dioptrickej korekcie zatlačte ovládač dioptrickej korekcie späť do pôvodnej polohy.

Naklonenie monitora

Priložením oka k fotoaparátu, keď je monitor naklonený, sa nespustí hľadáčik, ak sú splnené obe nasledujúce podmienky:

 • Pre režim monitora je vybratá možnosť [ Automatické prepínanie zobrazenia ], [ Prioritizovať hľadáčik (1) ] alebo [ Priorita hľadáčika (2) ] a
 • na monitore sa aktuálne zobrazuje ponuka, obrázok alebo iné zobrazenie.

Rozšírené použitie

Pri dlhodobom používaní hľadáčika môžete vybrať položku [ Adjust for easy of viewing ] pre užívateľské nastavenie d9 [ View mode (photo Lv) ], aby ste zabezpečili úpravu jasu a odtieňa hľadáčika pre uľahčenie sledovania.

Obmedzte výber režimu monitora

Výber dostupných režimov monitora môžete obmedziť pomocou položky [ Limit monitor mode selection ] v ponuke nastavenia.

Dotykové ovládacie prvky

Dotykový monitor ponúka množstvo ovládacích prvkov, ktoré možno ovládať dotykom displeja prstami. Počas fotografovania pomocou hľadáčika sú dotykové ovládače vypnuté a nemožno ich použiť na zaostrovanie a podobne.

Zaostrenie a uvoľnenie uzávierky

 • Dotknite sa monitora, aby ste zaostrili na vybraný bod (dotykové AF).
 • V režime fotografie sa uzávierka uvoľní, keď zdvihnete prst z displeja (dotyková spúšť).

 • Nastavenia dotykovej uzávierky/AF je možné upraviť klepnutím na ikonu W ( 0 Dotyková spúšť ).

Úprava nastavení

 • Klepnite na zvýraznené nastavenia na displeji.
 • Potom si môžete vybrať požadovanú možnosť ťuknutím na ikony alebo posúvače.

 • Klepnutím na Z alebo stlačením J vyberte zvolenú možnosť a vráťte sa na predchádzajúce zobrazenie.

Prehrávanie

 • Rýchlym pohybom doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie obrázky počas prehrávania na celej obrazovke.

 • Pri prehrávaní na celej obrazovke sa po dotyku na spodnú časť displeja zobrazí lišta posúvania snímok. Posúvaním prsta doľava alebo doprava po lište sa môžete rýchlo posúvať na ďalšie obrázky.

 • Ak chcete priblížiť obrázok zobrazený počas prehrávania na celej obrazovke, použite gesto roztiahnutia alebo dvakrát rýchlo ťuknite na displej. Pomer priblíženia môžete upraviť pomocou gest roztiahnutia na priblíženie a pomocou gest priblíženia na oddialenie.

 • Na zobrazenie iných častí obrazu počas priblíženia použite posunovacie gestá.
 • Dvojitým rýchlym ťuknutím na displej pri aktívnom priblížení zrušíte priblíženie.
 • Ak chcete „oddialiť“ zobrazenie miniatúry, použite gesto priblíženia počas prehrávania na celej obrazovke. Pomocou štipky a roztiahnutia vyberte počet zobrazených obrázkov zo 4, 9 a 72 snímok.

Prezeranie videí

 • Videá sú označené ikonou 1 ; pre spustenie prehrávania klepnite na ikonu a .
 • Klepnutím na Z ukončíte prehrávanie na celej obrazovke.

Menu i

 • Klepnutím na položky zobrazíte a zmeníte možnosti.
 • Môžete si vybrať položky zobrazené v ponuke i ( 0 Prispôsobenie ponuky i ).

Zadanie textu

 • Keď je zobrazená klávesnica, môžete zadávať text ťuknutím na klávesy.

  1. Oblasť zobrazenia textu
  2. Oblasť klávesnice
  3. Výber klávesnice
 • Ak chcete umiestniť kurzor, klepnite na e alebo f alebo klepnite priamo na oblasť zobrazenia textu.
 • Ak chcete prechádzať klávesnicami s veľkými a malými písmenami a symbolmi, klepnite na tlačidlo výberu klávesnice.

Navigácia v ponukách

 • Posunutím nahor alebo nadol sa posúvajte.

 • Klepnutím na ikonu ponuky vyberte ponuku.

 • Klepnutím na položky ponuky zobrazíte možnosti. Potom si môžete vybrať požadovanú možnosť ťuknutím na ikony alebo posúvače.

 • Ak chcete skončiť bez zmeny nastavení, klepnite na Z .

Upozornenia: Dotyková obrazovka

 • Dotykový displej reaguje na statickú elektrinu. Pri dotyku nechtami alebo rukami v rukaviciach nemusí reagovať. Ak chcete zlepšiť odozvu pri používaní dotykovej obrazovky v rukaviciach, v ponuke nastavenia vyberte možnosť [ ON ] pre [ Touch controls ] > [ Glove mode ].
 • Nedotýkajte sa obrazovky ostrými predmetmi.
 • Nepoužívajte nadmernú silu.
 • Obrazovka nemusí reagovať, keď je pokrytá ochrannými fóliami tretích strán.
 • Obrazovka nemusí reagovať pri súčasnom dotyku na viacerých miestach.

Povolenie alebo zakázanie dotykových ovládacích prvkov

Dotykové ovládanie je možné aktivovať alebo deaktivovať pomocou položky [ Touch controls ] v ponuke nastavenia.