Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Používanie blesku vo fotoaparáte

  1. Namontujte blesk do sánok na príslušenstvo fotoaparátu.

    Informácie o montáži jednotky na fotoaparát nájdete v dokumentácii dodanej s každým bleskom.

  2. Zapnite fotoaparát a blesk.

    Blesk sa začne nabíjať; po dokončení nabíjania sa na displeji snímania zobrazí indikátor pripravenosti blesku ( c ).

  3. Vyberte režim ovládania blesku ( 0 Režim ovládania blesku ) a režim blesku ( 0 Režimy blesku ).

  4. Upravte rýchlosť uzávierky a clonu.

  5. Fotografovať.

Rýchlosť uzávierky

Pri použití voliteľného blesku možno rýchlosť uzávierky nastaviť nasledovne:

Režim snímania Rýchlosť uzávierky
P , A Nastavuje sa automaticky kamerou ( 1/200 s 1/60 s ) *
S 1/200 s 30 s
M 1/200 s–30 s, žiarovka , čas

Rýchlosť uzávierky možno nastaviť až na 30 s, ak je pre režim blesku vybratá synchronizácia s dlhými časmi, synchronizácia so zadnou lamelou alebo pomalá synchronizácia s redukciou efektu červených očí.

Upozornenie: Flash jednotky tretích strán

Fotoaparát nemožno používať s bleskami, ktoré by privádzali napätie nad 250 V na X kontakty fotoaparátu alebo skratovali kontakty na sánkach pre príslušenstvo. Používanie takýchto zábleskových jednotiek by mohlo nielen narušiť normálnu prevádzku fotoaparátu, ale aj poškodiť synchronizačné obvody blesku fotoaparátu a/alebo blesku.

i-TTL ovládanie blesku

Keď je pripojená voliteľná záblesková jednotka, ktorá podporuje systém kreatívneho osvetlenia Nikon a je nastavená na TTL, fotoaparát používa monitorovacie predzáblesky na vyvážené alebo štandardné ovládanie zábleskového záblesku „ i-TTL “. Ovládanie záblesku i-TTL nie je dostupné pri zábleskových jednotkách, ktoré nepodporujú systém kreatívneho osvetlenia Nikon . Fotoaparát podporuje nasledujúce typy ovládania blesku i-TTL :

Ovládanie blesku Popis
i-TTL vyvážený výplňový záblesk Fotoaparát používa ovládanie blesku „ i-TTL vyvážený doplnkový záblesk“ pre prirodzenú rovnováhu medzi hlavným objektom a okolitým osvetlením pozadia. Po stlačení tlačidla spúšte a bezprostredne pred hlavným bleskom vyšle záblesková jednotka sériu monitorovacích predzábleskov, ktoré fotoaparát používa na optimalizáciu výkonu blesku pre vyváženie medzi hlavným objektom a okolitým osvetlením pozadia.
Štandardný i-TTL výplňový blesk Výkon blesku sa upraví tak, aby sa osvetlenie v zábere dostalo na štandardnú úroveň; jas pozadia sa neberie do úvahy. Odporúča sa pre zábery, na ktorých je hlavný objekt zdôraznený na úkor detailov pozadia, alebo keď sa používa kompenzácia expozície.
  • Štandardný doplnkový záblesk i-TTL sa aktivuje automaticky, keď je vybratá možnosť [ Spot metering ].

Synchronizačný terminál

Podľa potreby je možné k synchronizačnej svorke (ktorá je vybavená poistnou maticou JIS-B) pripojiť synchronizačný kábel. Pri fotografovaní s bleskom so synchronizáciou na zadnej lamele s bleskom namontovaným v sánke na príslušenstvo fotoaparátu nepripájajte ďalšiu zábleskovú jednotku pomocou synchronizačného kábla.