Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Dôležité body pri natáčaní videí

Pri nahrávaní videí dbajte na nasledujúce body:

  • Každé video môže mať dĺžku až 125 minút.
  • Každé video nahrané na kartu s kapacitou 32 GB alebo menej sa uloží do maximálne 8 súborov. Každý z týchto súborov bude mať veľkosť maximálne 4 GB. Počet súborov a dĺžka každého súboru sa líši podľa možností vybratých pre [ Frame size/frame rate ].
  • Ak je v ponuke nahrávania videa zvolená možnosť [ ProRes 422 HQ 10-bit (MOV) ] pre položku [ Video file type ] a pamäťová karta má kapacitu 32 GB alebo menej, nahrávanie sa automaticky ukončí, keď veľkosť súboru dosiahne 4 GB. . Videá sa nezaznamenávajú do viacerých súborov.
  • V závislosti od rýchlosti zápisu na pamäťovú kartu sa môže snímanie ukončiť pred dosiahnutím maximálnej dĺžky.
  • Video nie je možné zaznamenať na pamäťové karty XQD s kapacitou 32 GB alebo menej, ak je pre položku [ Typ súboru videa ] vybratá možnosť [ N-RAW 12-bit (NEV) ] alebo [ ProRes RAW HQ 12-bit (MOV) ] menu nahrávania videa.
  • Ikona 0 ( 0 Ikona 0 ) znamená, že nie je možné nahrávať videá.
  • [ Bodové meranie ] nie je dostupné počas nahrávania videa.
  • Osvetlenie bleskom ( 0 Používanie blesku na fotoaparáte ) nemožno použiť.

Nahrávanie videa: Režim snímania

Nastavenia expozície, ktoré je možné upraviť počas filmovania, sa líšia v závislosti od režimu snímania:

Režim Clona Rýchlosť uzávierky Citlivosť ISO 2
P , S1 3
A 4 3
M 4 4 44

Riadenie expozície v režime S je rovnaké ako v režime P .

Maximálna citlivosť ISO pre videá zaznamenané s [ ON ] vybratou pre [ Electronic VR ] v ponuke nahrávania videa je ISO 25600.

Hornú hranicu citlivosti ISO je možné zvoliť pomocou položky [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Maximálna citlivosť ] v ponuke nahrávania videa.

Ak je v ponuke nahrávania videa vybratá možnosť [ ON ] pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie ISO (režim M) ], horný limit citlivosti ISO je možné zvoliť pomocou položky [ Maximum sensitivity ].

Úprava vyváženia bielej počas nahrávania videa

Vyváženie bielej je možné upraviť počas nahrávania videa podržaním tlačidla U a otáčaním príkazového voliča.

Použitie pevnej rýchlosti uzávierky

V režime M možno rýchlosť uzávierky nastaviť na hodnoty od 1/25 s do 1/32 000 s (najpomalšia dostupná rýchlosť uzávierky sa mení v závislosti od frekvencie snímania ) .

Bezdrôtové diaľkové ovládače a diaľkové káble

Ak je vybratá možnosť [ Record videos ] pre užívateľské nastavenie g2 [ Custom controls ] > [ Shutter-release button ], tlačidlá spúšte na voliteľných bezdrôtových diaľkových ovládačoch a diaľkových kábloch je možné stlačiť do polovice, aby ste zaostrili, alebo úplne stlačiť na spustenie. a ukončite nahrávanie videa.

Používanie externého mikrofónu

Na nahrávanie zvuku pre videá je možné použiť mikrofóny tretích strán s 3,5 mm mini-jack konektormi.

  • Pomocou položky [ Mic jack plug-in power ] v ponuke nahrávania videa vyberte, či napájanie pre externý mikrofón dodáva kamera ( 0 Mic Jack Plug-in Power ).