Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Dlhá expozícia NR

Tlačidlo G U C ponuka snímania fotografií

Ak chcete, vyberte [ ON ] znížiť "hluk" (svetlé body alebo hmla) na fotografiách zhotovených pri rýchlosti uzávierky dlhšej ako 1 s.

  • Po nasnímaní fotografie sa vykoná redukcia šumu pri dlhej expozícii. Počas spracovania sa na displeji snímania zobrazí hlásenie „[ Performing noise reduction ]“ a na ovládacom paneli bude blikať „ Job NR “. Snímky nie je možné snímať, kým hlásenie nezmizne z displeja. Čas potrebný na spracovanie fotografií po nasnímaní sa zhruba zdvojnásobí.

    Ovládací panel

    Monitor

  • Ak je pre rýchlosť uzávierky zvolená možnosť „Bulb“, „Time“ alebo nastavenie pomalšie ako 30 s, po skončení snímania sa na ovládacom paneli zobrazí časovač s časom zostávajúcim do dokončenia spracovania.

Upozornenie: Redukcia šumu pri dlhej expozícii

Ak sa fotoaparát vypne pred dokončením spracovania, snímka sa uloží, ale redukcia šumu sa nevykoná.