Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Resetovanie dvomi tlačidlami

Nastavenia fotoaparátu uvedené nižšie je možné obnoviť na predvolené hodnoty stlačením tlačidla dve tlačidlá označené zelenými bodkami I ( BKT a E ) súčasne a ich podržaním na viac ako dve sekundy (zobrazenie snímania a ovládací panel sa počas nastavovania nakrátko vypnú resetovať ).

Ponuka fotografovania

S výnimkou viacnásobnej expozície, intervalového časovača, časozberného videa a posunu zaostrenia sú ovplyvnené iba nastavenia v aktuálnej skupine ponuky snímania.

Možnosť Predvolené
nastavenie citlivosti ISO
Citlivosť ISO 100
Automatické ovládanie citlivosti ISO ON
Maximálna citlivosť 25600
Maximálna citlivosť s c Rovnako ako bez blesku
Minimálna rýchlosť uzávierky Auto
vyváženie bielej AUTO > Ponechať bielu (zníženie teplých farieb)
Dolaďte AB: 0, GM: 0
Nastavte Picture Control Auto
Aktívne D-Lighting Vypnuté
Redukcia blikania fotografie VYPNUTÉ
Redukcia vysokofrekvenčného blikania Vypnuté
Meranie Maticové meranie
Režim zaostrenia Single AF
Režim oblasti AF Jednobodové AF
Auto bracketing Vypnuté 1
Viacnásobná expozícia Vypnuté 2
HDR prekrytie Vypnuté 3

Počet výstrelov sa vynuluje. Prírastok bracketingu pre expozíciu, blesk a bracketing vyváženia bielej sa vynuluje na 1. Hodnota pre druhý záber v programoch dvojzáberového ADL bracketingu sa nastaví na [ Auto ].

Ak práve prebieha viacnásobná expozícia, snímanie sa ukončí a z expozícií zaznamenaných do tohto bodu sa vytvorí viacnásobná expozícia. Ak vyberiete možnosť [ Zap. (séria) ] alebo [ Zap. (jedna fotografia) ], režim viacnásobnej expozície sa resetuje na [ Vyp. ]. [ Number of shots ], [ Overlay mode ], [ Save individual images ( RAW ) ] a [ Overlay shooting ] sa nevynulujú.

[ On (séria) ] a [ On (jedna fotografia) ] sa resetujú na [ Off ]. [ Intenzita HDR ] a [ Uložiť jednotlivé obrázky ( RAW ) ] sa neresetujú.

Menu nahrávania videa

Možnosť Predvolené
nastavenia citlivosti ISO
Maximálna citlivosť 25600
Automatické ovládanie ISO (režim M) ON
Citlivosť ISO (režim M) 100
vyváženie bielej Rovnaké ako nastavenia fotografie
Nastavte Picture Control Rovnaké ako nastavenia fotografie
Kvalita HLG
Rýchle ostré 0
Kontrast 0
Sýtosť 0
Hue 0
Aktívne D-Lighting Vypnuté
Redukcia vysokofrekvenčného blikania Vypnuté
Meranie Maticové meranie
Režim zaostrenia AF na plný úväzok
Režim oblasti AF Jednobodové AF
Elektronická VR VYPNUTÉ
Zoom vo vysokom rozlíšení VYPNUTÉ

Ponuka vlastných nastavení

Možnosť Predvolené
a9 [ Obmedzenia režimu zaostrovania ] Bez obmedzení
d9 [ Režim zobrazenia (foto Lv) ] Zobraziť efekty nastavení
d10 [ Hviezdny pohľad (foto Lv) ] VYPNUTÉ
d11 [ Teplé farby displeja ] VYPNUTÉ
e2 [ Rýchlosť uzávierky blesku ] 1/60 s
f4 [ Uzamknutie ovládania ]
[ Zámok rýchlosti uzávierky ] VYPNUTÉ
[ Zámok clony ] VYPNUTÉ
[ Zámok zaostrovacieho bodu ] VYPNUTÉ
g3 [ Uzamknutie ovládania ]
[ Zámok rýchlosti uzávierky ] VYPNUTÉ
[ Zámok clony ] VYPNUTÉ
[ Zámok zaostrovacieho bodu ] VYPNUTÉ
g5 [ Obmedzenia režimu zaostrovania ] Bez obmedzení
g8 [ Rýchlosť priblíženia vo vysokom rozlíšení ] Štandardné

Iné nastavenia

Možnosť Predvolené
Bod zaostrenia centrum
Prednastavený zaostrovací bod centrum
Režim snímania P
Flexibilný program Vypnuté
Kompenzácia expozície Vypnuté (0,0)
Uzamknutie AE (podržanie) Vypnuté
Režim blesku Výplňový blesk
Kompenzácia blesku Vypnuté (0,0)
FV zámok Vypnuté