Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Prehrávanie

Stlačením tlačidla K po nasnímaní zobrazíte fotografie a videá na monitore alebo v hľadáčiku.

 • Stlačením 4 alebo 2 alebo rýchlym pohybom doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie obrázky.

 • Videá sú označené ikonou 1 . Klepnutím na a a na displeji alebo stlačením tlačidla J spustíte prehrávanie.

 • Ak chcete ukončiť prehrávanie a vrátiť sa do režimu snímania, stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

Prezeranie videí

Zobrazenie a ovládacie prvky prehrávania videa sú popísané nižšie.

Zobrazenie prehrávania videa

Počas prehrávania videa sa na displeji zobrazuje dĺžka videa, aktuálna poloha prehrávania a ďalšie indikátory uvedené nižšie. Vaša približná poloha vo videu sa dá zistiť aj z indikátora priebehu videa.

 1. 1 ikona
 2. Dĺžka
 3. a
 1. Aktuálna poloha/celková dĺžka
 2. Objem
 3. Ukazateľ postupu
 4. Sprievodca

Ovládanie prehrávania videa

Počas prehrávania je možné vykonávať nasledujúce operácie:

Prevádzka Popis
Pauza Stlačením 3 pozastavíte prehrávanie.
Pokračovať Stlačením tlačidla J obnovíte prehrávanie, keď je prehrávanie pozastavené alebo počas pretáčania dozadu/dopredu.
Pretočiť späť/
vopred
Stlačte 4 pre posun vzad, 2 pre posun dopredu. Rýchlosť sa zvyšuje každým stlačením, od 2× cez 4× až po 8× až 16×.
Spustite spomalené prehrávanie Stlačením 3 , keď je video pozastavené, spustíte spomalené prehrávanie.
Posun vzad/
vopred
 • Stlačte 4 alebo 2 , keď je video pozastavené, aby ste sa mohli previnúť o jednu snímku dopredu alebo dozadu.
 • Podržte stlačené 4 alebo 2 pre plynulé prevíjanie dozadu alebo dopredu.
Preskočte 10 s Otočením pomocného príkazového voliča o jednu stopu preskočíte dopredu alebo dozadu o 10 s.
Preskočte 10 snímok Otočením hlavného príkazového voliča o jednu stopu preskočíte o 10 snímok dopredu alebo dozadu.
Preskočiť na poslednú alebo prvú snímku
 • Ak chcete preskočiť na prvú alebo poslednú snímku, podržte stlačené tlačidlo 4 alebo 2 .
 • Prvá snímka je označená h v pravom hornom rohu displeja, posledná snímka je označená a i .
Priblížiť Stlačením X priblížite aktuálnu snímku, keď je prehrávanie pozastavené.
Upravte hlasitosť Stlačte X na zvýšenie hlasitosti, W ( Q ) na zníženie.
Upraviť video Ak chcete zobraziť ponuku videa i , pozastavte prehrávanie a stlačte tlačidlo i .
VÝCHOD Stlačením 1 opustíte prehrávanie na celej obrazovke.

Odstraňuje sa Nežiaduce obrázky

Stlačte tlačidlo O ( Q ) tlačidlo pre vymazanie aktuálneho obrázku. Upozorňujeme, že po odstránení nie je možné obrázky obnoviť.

 • Zobrazte obrázok, ktorý chcete vymazať, a stlačením tlačidla O ( Q ) zobrazte dialógové okno s potvrdením. Opätovným stlačením tlačidla O ( Q ) vymažete obrázok a vrátite sa k prehrávaniu.
 • Ak chcete skončiť bez vymazania obrázka, stlačte K .

Položka ponuky prehrávania [ Delete ]

Pomocou [ Delete ] v ponuke prehrávania môžete:

 • vymazať viacero obrázkov,
 • vymazať všetky obrázky, ktoré sú momentálne hodnotené d (kandidát na vymazanie),
 • vymazať všetky snímky nasnímané vo zvolených dátumoch, príp
 • odstrániť všetky obrázky vo vybraných priečinkoch.