Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

FTP servery: Pripojenie cez Ethernet alebo bezdrôtovú LAN

Fotoaparát sa môže pripojiť k serverom FTP a nahrávať obrázky cez existujúce siete pomocou Wi-Fi (zabudovaná bezdrôtová sieť LAN) alebo ethernetového kábla tretej strany vloženého do ethernetového konektora fotoaparátu. Kamera môže byť tiež priamo pripojená k FTP serverom.

FTP servery

 • Servery je možné konfigurovať pomocou štandardných služieb FTP – vrátane IIS (Internet Information Services) – dostupných s Windows 11 a Windows 10 .
 • Internetové FTP pripojenia a pripojenie k FTP serverom so softvérom tretích strán nie sú podporované.

FTPS servery

 • Pred pripojením k serveru cez FTPS budete musieť do kamery nahrať koreňový certifikát. Môžete to urobiť pomocou [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Možnosti ] > [ Spravovať koreňový certifikát ] > [ Importovať koreňový certifikát ] v ponuke siete.
 • Informácie o získavaní koreňových certifikátov získate od správcu siete príslušného servera FTPS.

Bezdrôtová sieť LAN

Kamera sa môže pripojiť k FTP serverom buď priamym bezdrôtovým spojením (režim prístupového bodu) alebo cez bezdrôtový smerovač v existujúcej sieti, vrátane domácich sietí (režim infraštruktúry).

Priame bezdrôtové pripojenie ( Režim prístupového bodu )

Kamera a FTP server sa pripájajú pomocou priameho bezdrôtového spojenia. Kamera funguje ako prístupový bod bezdrôtovej siete LAN, ktorý vám umožňuje pripojiť sa pri práci vonku a v iných situáciách, keď počítač ešte nie je pripojený k bezdrôtovej sieti, a eliminuje potrebu komplikovaných úprav nastavení.

 • Vytvorte profil hostiteľa pomocou sprievodcu pripojením kamery.
 • Skontrolujte, či je v ponuke siete vybratá možnosť [ OFF ] pre položku [ Wired LAN ].
 1. V ponuke siete vyberte možnosť [ Connect to FTP server ], potom zvýraznite položku [ Network settings ] a stlačte 2 .

 2. Zvýraznite [ Vytvoriť profil ] a stlačte J

 3. Zvýraznite [ Sprievodca pripojením ] a stlačte 2 .

  Spustí sa sprievodca pripojením.

  Manuálna konfigurácia

  Ak chcete nastavenia nakonfigurovať manuálne, vyberte možnosť [ Konfigurovať manuálne ].

 4. Pomenujte nový profil.

  • Ak chcete prejsť na ďalší krok bez zmeny predvoleného názvu, stlačte X .
  • Akýkoľvek názov, ktorý si vyberiete, sa zobrazí v ponuke siete [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Nastavenia siete ].
  • Ak chcete premenovať profil, stlačte J . Informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“ ( 0 Zadávanie textu ). Po zadaní mena pokračujte stlačením X

 5. Zvýraznite [ Priame pripojenie k počítaču ] a stlačte J

  Zobrazí sa SSID fotoaparátu a šifrovací kľúč.

 6. Vytvorte spojenie s fotoaparátom.

  Windows :

  • Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete LAN na paneli úloh.
  • Vyberte SSID zobrazené fotoaparátom v kroku 5.
  • Keď sa zobrazí výzva na zadanie kľúča zabezpečenia siete, zadajte šifrovací kľúč zobrazený fotoaparátom v kroku 5. Počítač nadviaže spojenie s fotoaparátom.

  macOS :

  • Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete LAN na paneli ponuky.
  • Vyberte SSID zobrazené fotoaparátom v kroku 5.
  • Keď sa zobrazí výzva na zadanie kľúča zabezpečenia siete, zadajte šifrovací kľúč zobrazený fotoaparátom v kroku 5. Počítač nadviaže spojenie s fotoaparátom.
 7. Vyberte typ servera.

  Zvýraznite [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) alebo [ FTPS ] (FTP-SSL) a stlačením J zobrazte dialógové okno, v ktorom si môžete vybrať spôsob prihlásenia.

 8. Prihlásiť sa.

  Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Anonymné prihlásenie ] Túto možnosť vyberte, ak server nevyžaduje ID užívateľa alebo heslo. Túto možnosť je možné použiť len so servermi, ktoré sú nakonfigurované na anonymné prihlásenie. Ak je prihlásenie úspešné, kamera vás vyzve na výber cieľa.
  [ Zadajte ID používateľa ] Zadajte ID používateľa a heslo. Po dokončení zadávania stlačte J na prihlásenie. Ak je prihlásenie úspešné, kamera vás vyzve na výber cieľa.

  Nastavenia brány firewall

  • Porty používané pre FTP sa líšia podľa typu servera. Čísla portov sú uvedené nižšie.

   • [ FTP ]: TCP porty 21 a 32768 až 61000
   • [ SFTP ]: TCP porty 22 a 32768 až 61000
   • [ FTPS ]: TCP porty 21 a 32768 až 61000
  • Prenos súborov môže byť zablokovaný, ak firewall servera nie je nakonfigurovaný tak, aby umožňoval prístup k príslušným portom.
 9. Vyberte cieľový priečinok.

  Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Domovský priečinok ] Túto možnosť vyberte, ak chcete vybrať domovský priečinok servera ako cieľ pre obrázky odovzdané z fotoaparátu. Ak je operácia úspešná, zobrazí sa dialógové okno „Nastavenie dokončené“.
  [ Zadajte názov priečinka ] Zadajte názov cieľového priečinka manuálne. Priečinok už musí existovať na serveri. Po zobrazení výzvy zadajte názov priečinka a cestu a stlačením J zobrazte dialógové okno „Inštalácia je dokončená“.
 10. Skontrolujte pripojenie.

  Po vytvorení pripojenia sa názov profilu zobrazí zelenou farbou v ponuke fotoaparátu [ Connect to FTP server ].

  • Ak sa názov profilu nezobrazuje zelenou farbou, pripojte sa ku kamere prostredníctvom zoznamu bezdrôtových sietí na serveri FTP.

Teraz sa vytvorilo bezdrôtové spojenie medzi fotoaparátom a serverom FTP.

 • Po nadviazaní spojenia sa na displeji fotoaparátu zobrazí „FTP“. Ak dôjde k chybe pripojenia, tento indikátor sa zobrazí červenou farbou spolu s ikonou C

Snímky nasnímané fotoaparátom možno nahrať na server FTP podľa popisu v časti „Odovzdávanie obrázkov“ ( 0 Odovzdávanie obrázkov ).

Pripája sa Režim infraštruktúry

Kamera sa pripája k FTP serveru v existujúcej sieti (vrátane domácich sietí) prostredníctvom bezdrôtového smerovača.

 • Vytvorte profil hostiteľa pomocou sprievodcu pripojením kamery.
 • Pred pripojením k bezdrôtovej sieti skontrolujte, či je v ponuke siete vybratá možnosť [ OFF ] pre položku [ Wired LAN ].

Režim infraštruktúry

Režim infraštruktúry podporuje pripojenie k serverom FTP v rôznych sieťach.

 1. V ponuke siete vyberte možnosť [ Connect to FTP server ], potom zvýraznite položku [ Network settings ] a stlačte 2 .

 2. Zvýraznite [ Vytvoriť profil ] a stlačte J

 3. Zvýraznite [ Sprievodca pripojením ] a stlačte 2 .

  Spustí sa sprievodca pripojením.

  Manuálna konfigurácia

  Ak chcete nastavenia nakonfigurovať manuálne, vyberte možnosť [ Konfigurovať manuálne ].

 4. Pomenujte nový profil.

  • Ak chcete prejsť na ďalší krok bez zmeny predvoleného názvu, stlačte X .
  • Akýkoľvek názov, ktorý si vyberiete, sa zobrazí v ponuke siete [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Nastavenia siete ].
  • Ak chcete premenovať profil, stlačte J . Informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“ ( 0 Zadávanie textu ). Po zadaní mena pokračujte stlačením X

 5. Zvýraznite možnosť [ Search for Wi-Fi network ] a stlačte J

  Kamera vyhľadá aktuálne aktívne siete v okolí a zobrazí ich zoznam podľa názvu (SSID).

  [ Jednoduché pripojenie ]

  • Ak sa chcete pripojiť bez zadania SSID alebo šifrovacieho kľúča, stlačte X v kroku 5. Potom stlačte J a vyberte si z nasledujúcich možností:

   Možnosť Popis
   [ Tlačidlo WPS ] Pre smerovače, ktoré podporujú tlačidlové WPS. Stlačte tlačidlo WPS na smerovači a potom sa pripojte stlačením tlačidla J fotoaparátu.
   [ WPS so zadávaním PIN ] Fotoaparát zobrazí kód PIN. Pomocou počítača zadajte kód PIN na smerovači. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii dodanej so smerovačom.
  • Po pripojení pokračujte krokom 8.
 6. Vyberte sieť.

  • Zvýraznite sieťový SSID a stlačte J
  • Pásmo, na ktorom funguje každý SSID, je označené ikonou.
  • Šifrované siete sú označené ikonou h . Ak je vybratá sieť šifrovaná ( h ), zobrazí sa výzva na zadanie šifrovacieho kľúča. Ak sieť nie je šifrovaná, pokračujte krokom 8.
  • Ak sa požadovaná sieť nezobrazí, stlačte X pre opätovné vyhľadávanie.

  Skryté SSID

  Siete so skrytými SSID sú označené prázdnymi položkami v zozname sietí.

  • Ak sa chcete pripojiť k sieti so skrytým SSID, zvýraznite prázdnu položku a stlačte J . Ďalej stlačte J ; kamera vás vyzve na zadanie SSID.
  • Zadajte názov siete a stlačte X Znova stlačte X ; fotoaparát vás teraz vyzve na zadanie šifrovacieho kľúča.

 7. Zadajte šifrovací kľúč .

  • Stlačte J a zadajte šifrovací kľúč pre bezdrôtový smerovač.

  • Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k bezdrôtovému smerovaču.
  • Po dokončení zadávania stlačte X

  • Opätovným stlačením X spustíte pripojenie. Po vytvorení spojenia sa na niekoľko sekúnd zobrazí správa.

 8. Získajte alebo vyberte adresu IP.

  • Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Získať automaticky ] Túto možnosť vyberte, ak je sieť nakonfigurovaná na automatické poskytovanie adresy IP. Po priradení adresy IP sa zobrazí správa „Konfigurácia dokončená“.
  [ Zadať ručne ]

  Zadajte IP adresu a masku podsiete manuálne.

  • Stlačte J ; budete vyzvaní na zadanie IP adresy.
  • Otáčaním hlavného príkazového voliča zvýraznite segmenty.
  • Stlačením 4 alebo 2 zmeňte zvýraznený segment a stlačením J zmeny uložte.
  • Ďalej stlačte X ; zobrazí sa správa „konfigurácia dokončená“. Opätovným stlačením X zobrazíte masku podsiete.
  • Stlačením 1 alebo 3 upravte masku podsiete a stlačte J ; zobrazí sa správa „konfigurácia dokončená“.
  • Po zobrazení správy „konfigurácia dokončená“ pokračujte stlačením J
 9. Vyberte typ servera.

  Zvýraznite [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) alebo [ FTPS ] (FTP-SSL) a stlačením J zobrazte dialógové okno, v ktorom môžete zadať adresu servera.

 10. Zadajte adresu servera.

  • Stlačením J zadajte adresu URL servera alebo IP adresu.

  • Po dokončení zadávania stlačte X

  • Opätovným stlačením X sa pripojte k serveru FTP. Zobrazí sa výzva na výber spôsobu prihlásenia.

 11. Prihlásiť sa.

  Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Anonymné prihlásenie ] Túto možnosť vyberte, ak server nevyžaduje ID užívateľa alebo heslo. Túto možnosť je možné použiť len so servermi, ktoré sú nakonfigurované na anonymné prihlásenie. Ak je prihlásenie úspešné, kamera vás vyzve na výber cieľa.
  [ Zadajte ID používateľa ] Zadajte ID používateľa a heslo. Po dokončení zadávania stlačte J na prihlásenie. Ak je prihlásenie úspešné, kamera vás vyzve na výber cieľa.

  Nastavenia brány firewall

  • Porty používané pre FTP sa líšia podľa typu servera. Čísla portov sú uvedené nižšie.

   • [ FTP ]: TCP porty 21 a 32768 až 61000
   • [ SFTP ]: TCP porty 22 a 32768 až 61000
   • [ FTPS ]: TCP porty 21 a 32768 až 61000
  • Prenos súborov môže byť zablokovaný, ak firewall servera nie je nakonfigurovaný tak, aby umožňoval prístup k príslušným portom.
 12. Vyberte cieľový priečinok.

  Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Domovský priečinok ] Túto možnosť vyberte, ak chcete vybrať domovský priečinok servera ako cieľ pre obrázky odovzdané z fotoaparátu. Ak je operácia úspešná, zobrazí sa dialógové okno „Nastavenie dokončené“.
  [ Zadajte názov priečinka ] Zadajte názov cieľového priečinka manuálne. Priečinok už musí existovať na serveri. Po zobrazení výzvy zadajte názov priečinka a cestu a stlačením J zobrazte dialógové okno „Inštalácia je dokončená“.
 13. Skontrolujte pripojenie.

  Po vytvorení pripojenia sa názov profilu zobrazí zelenou farbou v ponuke fotoaparátu [ Connect to FTP server ].

Teraz sa vytvorilo bezdrôtové spojenie medzi fotoaparátom a serverom FTP.

 • Po nadviazaní spojenia sa na displeji fotoaparátu zobrazí „FTP“. Ak dôjde k chybe pripojenia, tento indikátor sa zobrazí červenou farbou spolu s ikonou C

Snímky nasnímané fotoaparátom možno nahrať na server FTP podľa popisu v časti „Odovzdávanie obrázkov“ ( 0 Odovzdávanie obrázkov ).

Ethernet

Kamera sa môže pripojiť k FTP serverom buď priamo, alebo cez existujúce siete pomocou ethernetového kábla tretej strany vloženého do ethernetového konektora kamery.

Pripojenie ethernetového kábla

Pripojte ethernetový kábel k ethernetovému konektoru fotoaparátu. Nepoužívajte silu ani sa nepokúšajte zasúvať konektory pod uhlom. Pripojte druhý koniec kábla k serveru FTP alebo smerovaču.

 1. Vyberte [ ON ] pre [ Wired LAN ] v ponuke siete.

 2. V ponuke siete vyberte možnosť [ Connect to FTP server ], potom zvýraznite položku [ Network settings ] a stlačte 2 .

 3. Zvýraznite [ Vytvoriť profil ] a stlačte J

 4. Zvýraznite [ Sprievodca pripojením ] a stlačte 2 .

  Spustí sa sprievodca pripojením.

  Manuálna konfigurácia

  Ak chcete nastavenia nakonfigurovať manuálne, vyberte možnosť [ Konfigurovať manuálne ].

 5. Pomenujte nový profil.

  • Ak chcete prejsť na ďalší krok bez zmeny predvoleného názvu, stlačte X .
  • Akýkoľvek názov, ktorý si vyberiete, sa zobrazí v ponuke siete [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Nastavenia siete ].
  • Ak chcete premenovať profil, stlačte J . Informácie o zadávaní textu nájdete v časti „Zadávanie textu“ ( 0 Zadávanie textu ). Po zadaní mena pokračujte stlačením X

 6. Získajte alebo vyberte adresu IP.

  • Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Získať automaticky ] Túto možnosť vyberte, ak je sieť nakonfigurovaná na automatické poskytovanie adresy IP. Po priradení adresy IP sa zobrazí správa „Konfigurácia dokončená“.
  [ Zadať ručne ]

  Zadajte IP adresu a masku podsiete manuálne.

  • Stlačte J ; budete vyzvaní na zadanie IP adresy.
  • Otáčaním hlavného príkazového voliča zvýraznite segmenty.
  • Stlačením 4 alebo 2 zmeňte zvýraznený segment a stlačením J zmeny uložte.
  • Ďalej stlačte X ; zobrazí sa správa „konfigurácia dokončená“. Opätovným stlačením X zobrazíte masku podsiete.
  • Stlačením 1 alebo 3 upravte masku podsiete a stlačte J ; zobrazí sa správa „konfigurácia dokončená“.
  • Po zobrazení správy „konfigurácia dokončená“ pokračujte stlačením J
 7. Vyberte typ servera.

  Zvýraznite [ FTP ], [ SFTP ] (SSH FTP) alebo [ FTPS ] (FTP-SSL) a stlačením J zobrazte dialógové okno, v ktorom môžete zadať adresu servera.

 8. Zadajte adresu servera.

  • Stlačením J zadajte adresu URL servera alebo IP adresu.

  • Po dokončení zadávania stlačte X

  • Opätovným stlačením X sa pripojte k serveru FTP. Zobrazí sa výzva na výber spôsobu prihlásenia.

 9. Prihlásiť sa.

  Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Anonymné prihlásenie ] Túto možnosť vyberte, ak server nevyžaduje ID užívateľa alebo heslo. Túto možnosť možno použiť iba so servermi, ktoré sú nakonfigurované na anonymné prihlásenie. Ak je prihlásenie úspešné, kamera vás vyzve na výber cieľa.
  [ Zadajte ID používateľa ] Zadajte ID používateľa a heslo. Po dokončení zadávania stlačte J na prihlásenie. Ak je prihlásenie úspešné, kamera vás vyzve na výber cieľa.

  Nastavenia brány firewall

  • Porty používané pre FTP sa líšia podľa typu servera. Čísla portov sú uvedené nižšie.

   • [ FTP ]: TCP porty 21 a 32768 až 61000
   • [ SFTP ]: TCP porty 22 a 32768 až 61000
   • [ FTPS ]: TCP porty 21 a 32768 až 61000
  • Prenos súborov môže byť zablokovaný, ak firewall servera nie je nakonfigurovaný tak, aby umožňoval prístup k príslušným portom.
 10. Vyberte cieľový priečinok.

  Zvýraznite jednu z nasledujúcich možností a stlačte J

  Možnosť Popis
  [ Domovský priečinok ] Túto možnosť vyberte, ak chcete vybrať domovský priečinok servera ako cieľ pre obrázky odovzdané z fotoaparátu. Ak je operácia úspešná, zobrazí sa dialógové okno „Nastavenie dokončené“.
  [ Zadajte názov priečinka ] Zadajte názov cieľového priečinka manuálne. Priečinok už musí existovať na serveri. Po zobrazení výzvy zadajte názov priečinka a cestu a stlačením J zobrazte dialógové okno „Inštalácia je dokončená“.
 11. Skontrolujte pripojenie.

  Po vytvorení pripojenia sa názov profilu zobrazí zelenou farbou v ponuke fotoaparátu [ Connect to FTP server ].

Teraz sa vytvorilo spojenie medzi fotoaparátom a serverom FTP.

 • Po nadviazaní spojenia sa na displeji fotoaparátu zobrazí „FTP“. Ak dôjde k chybe pripojenia, tento indikátor sa zobrazí červenou farbou spolu s ikonou C

Snímky nasnímané fotoaparátom možno nahrať na server FTP podľa popisu v časti „Odovzdávanie obrázkov“ ( 0 Odovzdávanie obrázkov ).

Nahrávanie obrázkov

Snímky je možné vybrať na odovzdanie počas prehrávania. Môžu sa tiež nahrať automaticky, keď sa odoberú.

 • Pred odovzdaním obrázkov pripojte fotoaparát a server FTP cez Ethernet alebo bezdrôtovú sieť. Pripojte sa pomocou hostiteľského profilu vybraného v zozname [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Nastavenia siete ].

 • Po vytvorení pripojenia sa názov profilu zobrazí zelenou farbou v ponuke fotoaparátu [ Connect to FTP server ].

Upozornenie: Režim prístupového bodu

Pred pripojením vyberte profil hostiteľa a povoľte Wi-Fi fotoaparátu.

Výber obrázkov na odovzdanie

 1. Stlačte tlačidlo K na fotoaparáte a vyberte prehrávanie na celej obrazovke alebo zobrazenie miniatúr.

 2. Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo i .

 3. Zlatý klinec [ Vybrať na odovzdanie (FTP) ] a stlačte J

  • Na obrázku sa zobrazí biela ikona „priority upload“. Ak je kamera práve pripojená k sieti, nahrávanie začne okamžite a ikona sa zmení na zelenú.
  • V opačnom prípade sa nahrávanie spustí po nadviazaní spojenia.
  • Ak chcete odovzdať ďalšie obrázky, zopakujte kroky 2–3.

Odstraňuje sa označenie nahrávania

 • Zopakovaním krokov 2–3 odstránite označenie pre odovzdanie z vybratých obrázkov.
 • Ak chcete odstrániť označenie odoslania zo všetkých obrázkov, vyberte [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Možnosti ] > [ Zrušiť výber všetkých? ] v ponuke siete.

Filtrovanie obrázkov na odovzdanie

Položku [ Filtrované prehrávanie ] v ponuke prehrávania i možno použiť na zobrazenie iba obrázkov, ktoré spĺňajú zvolené kritériá ( 0 Filtrované prehrávanie ). Všetky obrázky je možné vybrať na odovzdanie zvýraznením položky [ Select all for upload (FTP) ] v ponuke i a stlačením tlačidla J .

Nahrávanie fotografií tak, ako sú nasnímané

Ak chcete odovzdať nové fotografie hneď po ich zhotovení, vyberte možnosť [ ON ] pre [ Pripojte sa k serveru FTP ] > [ Možnosti ] > [ Automatické nahrávanie ] v ponuke siete.

 • Nahrávanie sa spustí až po zaznamenaní fotografie na pamäťovú kartu. Uistite sa, že je vo fotoaparáte vložená pamäťová karta.
 • Videá sa neodovzdávajú automaticky. Namiesto toho sa musia nahrať manuálne zo zobrazenia prehrávania.

Ikona nahrávania

Stav nahrávania je označený ikonou nahrávania.

s (biela): Prioritné nahrávanie
Obrázok bol manuálne vybratý na odovzdanie. Snímky označené touto ikonou budú odovzdané pred obrázkami označenými W („upload“).
W (biela): Nahrať
Obrázok bol vybratý na odovzdanie, ale odovzdávanie sa ešte nezačalo.
X (zelená): Nahráva sa
Prebieha nahrávanie.
Y (modrá): Odovzdané
Nahrávanie je dokončené.

Zobrazenie stavu nahrávania [Pripojiť k serveru FTP]

Na obrazovke [ Connect to FTP server ] sa zobrazuje nasledovné:

 1. Stav :

  Stav pripojenia k hostiteľovi. Po vytvorení spojenia sa názov profilu zobrazí zelenou farbou.

  Počas prenosu súborov sa na stavovom displeji zobrazuje „Prebieha nahrávanie“, pred ktorým je uvedený názov odosielaného súboru. Zobrazujú sa tu aj chyby a chybové kódy ( 0 chybových kódov ).

 2. Sila signálu : Ethernetové pripojenia sú označené d . Keď je fotoaparát pripojený k bezdrôtovej sieti, ikona namiesto toho zobrazuje silu bezdrôtového signálu.
 3. Pásmo : Pásmo používané bezdrôtovou sieťou, ku ktorej je kamera pripojená v režime infraštruktúry.
 4. Obrázky/zostávajúci čas : Počet zostávajúcich obrázkov a čas potrebný na ich odoslanie. Zostávajúci čas je len odhad.

Strata signálu

V prípade straty signálu môže dôjsť k prerušeniu bezdrôtového prenosu. Odovzdávanie obrázkov s označením pre nahrávanie je možné obnoviť vypnutím fotoaparátu a jeho opätovným zapnutím po obnovení signálu.

Upozornenie: Počas nahrávania

Počas nahrávania nevyberajte pamäťovú kartu ani neodpájajte ethernetový kábel.

Upozornenie: Odovzdávanie chránených obrázkov cez FTP

Kópie na serveri FTP nebudú chránené, aj keď sú originály chránené. Označenia možno pridať pomocou hodnotení ( 0 obrázkov s hodnotením ).

Hlasové poznámky

Hlasové poznámky budú zahrnuté pri prenose súvisiacich obrázkov. Nemožno ich však nahrať samostatne.

Vypnutie fotoaparátu

Fotoaparát po vypnutí uloží označenie prenosu a pri ďalšom zapnutí obnoví prenos.

Stav pripojenia

Stav pripojenia zobrazuje indikátor siete kamery.

Indikátor siete Postavenie
I (vypnuté) Žiadne spojenie.
K (zelená) Čaká sa na pripojenie.
H (bliká na zeleno) Pripojené.
H (bliká oranžovo) Chyba.

Ukončenie pripojenia k serveru FTP

Spojenie môžete ukončiť:

 • vypnutie fotoaparátu,
 • výberom možnosti [ Ukončiť aktuálne pripojenie ] pre položku [ Pripojiť k serveru FTP ] > [ Nastavenia siete ] v ponuke siete alebo
 • pripojenie k inteligentnému zariadeniu cez Wi-Fi alebo Bluetooth .

Režim prístupového bodu

Ak je bezdrôtové pripojenie FTP servera deaktivované skôr ako fotoaparátu, dôjde k chybe. Najskôr vypnite pripojenie fotoaparátu.