Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Nové možnosti pre vlastné nastavenie f3: „Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie)“

Boli urobené dodatky k rolám dostupným pre Custom Setting f3 [ Vlastné ovládanie (prehrávanie) ]. Bola tiež pridaná možnosť ovládať správanie posúvania snímok počas priblíženia pri prehrávaní. Okrem toho je teraz možné resetovať vlastné ovládacie prvky.

Nová možnosť resetovania

Teraz môžete obnoviť predvolené úlohy vybratých ovládacích prvkov na obrazovke výberu ovládacieho prvku f3 [ Custom controls (playback) ].

  • Zvýraznite požadovaný ovládací prvok a stlačením tlačidla O ( Q ) zobrazte dialógové okno s potvrdením, v ktorom môžete obnoviť predvolenú úlohu ovládacieho prvku zvýraznením [ Áno ] a stlačením J
  • Stlačením a podržaním tlačidla O ( Q ) na približne tri sekundy, keď je zvýraznený ovládací prvok, sa zobrazí dialógové okno s potvrdením, v ktorom môžete obnoviť všetky ovládacie prvky na ich predvolené úlohy zvýraznením [ Áno ] a stlačením J

Nové prispôsobiteľné ovládacie prvky

Nasledujúce ovládacie prvky je teraz možné prispôsobiť:

  • q [ tlačidlo prehrávania ]
  • r [ tlačidlo BKT ]
  • t [ tlačidlo režimu blesku ]
  • 3 [ Tlačidlo Lens Fn2 ]
  • S [ Tlačidlo Fn na objektíve ]

Nové roly

Možnosť Popis
O [ Odstrániť ] Jedným stlačením ovládacieho prvku zobrazíte dialógové okno s potvrdením. Opätovným stlačením ovládacieho prvku vymažete aktuálny obrázok a vrátite sa k prehrávaniu.
[ Pozícia zväčšenia s posunom snímky ]

Vyberte, ako fotoaparát vycentruje displej pri otáčaní hlavného alebo pomocného príkazového voliča na rolovanie medzi snímkami počas prehrávania zoomu.

  • [ Zachovať aktuálnu polohu priblíženia ]: Vycentrujte displej na aktuálnu polohu priblíženia.
  • [ Prefer focus point ]: Vycentrujte zobrazenie na zaostrovací bod aktívny pri nasnímaní fotografie.