Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Ponuka vlastných nastavení

Zobraziť Vlastné nastavenia , vyberte kartu A v ponukách fotoaparátu.

Vlastné nastavenia sa používajú na prispôsobenie nastavení fotoaparátu podľa individuálnych preferencií. Ponuka Custom Settings je rozdelená do dvoch úrovní.

Možnosti v ponuke Custom Settings sú uvedené nižšie spolu s ich predvolenými nastaveniami. 1

 • [ Banka vlastných nastavení ]: A
 • a [ Focus ]

  • a1 [ Výber priority AF-C ]: Uvoľnite
  • a2 [ Výber priority AF-S ]: Zaostrenie
  • a3 [ Sledovanie zaostrenia s aretáciou ]

   • [ Odozva AF na blokovaný záber ]: 3
   • [ Pohyb objektu ]: Stabilný
  • a4 [ Použité zaostrovacie body ]: Všetky body
  • a5 [ Uložiť body podľa orientácie ]: Vyp
  • a6 [ Aktivácia AF ]: Uzávierka/AF-ON
  • a7 [ Trvalosť zaostrovacieho bodu ]: Auto
  • a8 [ Obmedzený výber režimu oblasti AF ]

   • [ Pinpoint AF ]: M
   • [ Single-point AF ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Dynamic-area AF (S) ]: M
   • [ Dynamic-area AF (M) ]: M
   • [ Dynamic-area AF (L) ]: M
   • [ Wide-area AF (S) ]: M
   • [ Wide-area AF (L) ]: M
   • [ Wide-area AF (C1) ]: M
   • [ Wide-area AF (C2) ]: M
   • [ 3D sledovanie ]: M
   • [ Auto-area AF ]: M
  • a9 [ Obmedzenia režimu zaostrenia ]: Žiadne obmedzenia
  • a10 [ Zaostrenie bodu zaostrenia ]: VYPNUTÉ
  • a11 [ Zobrazenie zaostrovacieho bodu ]

   • [ Režim manuálneho zaostrovania ]: ON
   • [ Dynamic-area AF assist ]: ON
   • [ AF-C zobrazenie zaostrenia ]: VYPNUTÉ
   • [ Farba bodu zaostrenia 3D sledovania ]: Biela
  • a12 [ Vstavané pomocné svetlo AF ]: ZAPNUTÉ
  • a13 [ Focus peaking ]

   • [ Focus peaking display ]: OFF
   • [ Citlivosť zaostrenia na vrcholy ]: 2 (štandardné)
   • [ Farba zvýraznenia zaostrenia na vrcholy ]: Červená
  • a14 [ Rýchlosť výberu bodu zaostrenia ]: Normálne
  • a15 [ Krúžok manuálneho zaostrovania v režime AF ] 2 : ZAPNUTÉ
 • b [ meranie/expozícia ]

  • b1 [ Hodnota kroku citlivosti ISO ]: 1/3 kroku
  • b2 [ EV kroky pre ovládanie expozície ]: 1/3 EV kroky (porovnanie 1/3 EV)
  • b3 [ Jednoduchá kompenzácia expozície ]: Vyp
  • b4 [ Matrix metering face detection ]: ON
  • b5 [ Center-weighted area ]: Štandardné
  • b6 [ Jemné doladenie optimálnej expozície ]

   • [ Maticové meranie ]: 0
   • [ Center-weighted metering ]: 0
   • [ Bodové meranie ]: 0
   • [ Highlight-weighted metering ]: 0
  • b7 [ Ponechať exp. keď sa f/ zmení ]: Udržiavanie expozície vypnuté
 • c [ Timeers/AE lock ]

  • c1 [ Tlačidlo spúšte AE-L ]: Vyp
  • c2 [ Samospúšť ]

   • [ Oneskorenie samospúšte ]: 10 s
   • [ Počet záberov ]: 1
   • [ Interval medzi zábermi ]: 0,5 s
  • c3 [ Oneskorenie vypnutia ]

   • [ Prehrávanie ]: 10 s
   • [ Menu ]: 1 min
   • [ Obrázková recenzia ]: 4 s
   • [ Pohotovostný časovač ]: 30 s
 • d [ Snímanie/zobrazenie ]

  • d1 [ Rýchlosť sériového snímania ]

   • [ Nepretržité vysokorýchlostné ]: 20 snímok za sekundu
   • [ Nepretržité, nízka rýchlosť ]: 5 snímok za sekundu
  • d2 [ Maximálny počet záberov v sérii ]: ∞
  • d3 [ Výber režimu limitného uvoľnenia ]

   • [ Jeden rám ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Nepretržité L ]: M
   • [ Nepretržité H ]: M
   • [ C30 ]: M
   • [ C60 ]: M
   • [ C120 ]: M
   • [ Samospúšť ]: M
  • d4 [ Možnosti snímania pred vydaním ]

   • [ Pre-release burst ]: Žiadne
   • [ Dávka po uvoľnení ]: Max.
  • d5 [ Sync. možnosti režimu uvoľnenia ]: Synchronizácia
  • d6 [ Predĺžené rýchlosti uzávierky (M) ]: VYP
  • d7 [ Obmedziť voliteľnú oblasť obrázka ]

   • [ FX (36×24) ]: L (výber nie je možné zrušiť)
   • [ DX (24×16) ]: M
   • [ 1:1 (24×24) ]: M
   • [ 16:9 (36×20) ]: M
  • d8 [ Poradie čísel súborov ]: Zap
  • d9 [ Režim zobrazenia (foto Lv) ]: Zobrazenie efektov nastavení

   • [ Show effects of settings ]: Len keď sa nepoužíva blesk
   • [ Upraviť pre jednoduché prezeranie ]: Auto
  • d10 [ Starlight view (foto Lv) ]: VYPNUTÉ
  • d11 [ Teplé farby displeja ]

   • [ Možnosti teplých farieb zobrazenia ]: Vyp
   • [ Jas displeja teplých farieb ]: 0
  • d12 [ LCD podsvietenie ]: VYPNUTÉ
  • d13 [ Zobraziť všetko v nepretržitom režime ]: ZAPNUTÉ
  • d14 [ Indikátor časovania uvoľnenia ]

   • [ Typ indikátora ]: Typ B
   • [ Oneskorenie automatického obnovenia typu A ]: 1/6 s
  • d15 [ Rám obrazu ]: ZAPNUTÉ
  • d16 [ Typ mriežky ]: 3×3
  • d17 [ Typ virtuálneho horizontu ]: Typ A
  • d18 [ Vlastné zobrazenie snímania na monitore ]

   • [ Displej 1 ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Zobraziť 2 ]: M
   • [ Zobrazenie 3 ]: M
   • [ Zobraziť 4 ]: M
   • [ Zobraziť 5 ]: M
  • d19 [ Zobrazenie snímania pomocou vlastného hľadáčika ]

   • [ Displej 1 ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Zobraziť 2 ]: M
   • [ Zobrazenie 3 ]: M
   • [ Zobraziť 4 ]: M
  • d20 [ Zobrazenie v hľadáčiku s vysokými snímkami za sekundu ]: VYPNUTÉ
 • e [ Bracketing/flash ]

  • e1 [ Rýchlosť synchronizácie blesku ]: 1/200 s
  • e2 [ Rýchlosť uzávierky blesku ]: 1/60 s
  • e3 [ Exposure comp. pre blesk ]: Celá snímka
  • e4 [ Auto c Ovládanie citlivosti ISO ]: Objekt a pozadie
  • e5 [ Modelovací blesk ]: ZAPNUTÉ
  • e6 [ Auto bracketing (režim M) ]: Blesk/rýchlosť
  • e7 [ Poradie v zátvorkách ]: MTR > pod > nad
  • e8 [ Flash burst priority ]: Uprednostnite presné ovládanie blesku
 • f [ Ovládacie prvky ]

  • f1 [ Customize i menu ]: Nastavenie Picture Control , vyváženie bielej, Image quality, Image size, AF-area mode/subj. detekcia, režim zaostrenia, meranie, redukcia vibrácií, banka ponuky snímania, vlastné ovládacie prvky (snímanie), režim v lietadle, zobrazenie informácií o pamäťovej karte
  • f2 [ Vlastné ovládacie prvky (snímanie) ]

   • [ Fn1 button ]: Banka ponuky snímania
   • [ Tlačidlo Fn2 ]: Výber oblasti snímky
   • [ Tlačidlo Fn3 ]: Zobrazenie informácií v živom náhľade je vypnuté
   • [ Tlačidlo Fn pre vertikálne snímanie ]: Kompenzácia expozície
   • [ Tlačidlo vertikálnej citlivosti ISO ]: Citlivosť ISO
   • [ AF-ON button ]: AF-ON
   • [ Protect/Fn4 button ]: Nastavenie Picture Control
   • [ tlačidlo DISP ]: Cyklické zobrazenie informácií o živom náhľade
   • [ Stred pomocného voliča ]: Uzamknutie AE/AF
   • [ OK tlačidlo ]: Výber stredového zaostrovacieho bodu
   • [ Tlačidlo zvuku ]: Žiadne
   • [ tlačidlo QUAL ]: Kvalita/veľkosť obrazu
   • [ Stred vertikálneho multifunkčného voliča ]: Uzamknutie AE/AF
   • [ Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie ]: Rovnaké ako tlačidlo AF-ON
   • [ Tlačidlo nahrávania videa ]: Žiadne
   • [ Tlačidlo kompenzácie expozície ]: Kompenzácia expozície
   • [ tlačidlo citlivosti ISO ]: citlivosť ISO
   • [ príkazové voľby ]

    • [ Nastavenie expozície ]: P : 3 --/ y P*, S : 3 --/ y Tv, A : 3 Av/ y --, M : 3 Av/ y Tv
    • [ Výber režimu zaostrenia/zóny AF ]: 3 t / y s
    • [ Rola priblíženia pomocného príkazového voliča ]: Nastavenie expozície
   • [ Tlačidlo Lens Fn ]: Uzamknutie AE/AF
   • [ Tlačidlo Lens Fn2 ]: AF-ON
   • [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ]: Vyvolanie polohy zaostrenia
   • [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ]: Vyvolanie polohy zaostrenia
   • [ Tlačidlo nastavenia pamäte objektívu ]: Uloženie polohy zaostrenia
   • [ Ovládací krúžok objektívu ]: (Mení sa podľa objektívu)
  • f3 [ Vlastné ovládacie prvky (prehrávanie) ]

   • [ tlačidlo Fn1 ]: Žiadne
   • [ tlačidlo Fn2 ]: Žiadne
   • [ tlačidlo Fn3 ]: Žiadne
   • [ Tlačidlo Fn pre vertikálne snímanie ]: Žiadne
   • [ Protect/Fn4 button ]: Ochrana
   • [ tlačidlo DISP ]: Cyklické zobrazenie informácií
   • [ Audio button ]: Hlasová poznámka
   • [ tlačidlo OK ]: Zapnutie/vypnutie priblíženia
   • [ Tlačidlo WB ]: Vyberte pre nahranie do počítača
   • [ tlačidlo QUAL ]: Hodnotenie
   • [ Hlavný príkazový volič ]

    • [ Frame advance ]: 1 snímka
    • [ Prehrávanie videa ]: 10 snímok
   • [ Multifunkčný volič zvislého snímania ]: Zrušte prepnutie
   • [ Tlačidlo nahrávania videa ]: Žiadne
   • [ Vedľajší príkazový volič ]

    • [ Frame advance ]: 1 snímka
    • [ Prehrávanie videa ]: 10 s
  • f4 [ Uzamknutie ovládania ]

   • [ Zámok rýchlosti uzávierky ]: VYP
   • [ Zámok clony ]: VYPNUTÉ
   • [ Zámok zaostrovacieho bodu ]: VYPNUTÉ
  • f5 [ Obrátené otočenie voliča ]

   • [ Kompenzácia expozície ]: U
   • [ Rýchlosť uzávierky/clona ]: U
  • f6 [ Uvoľnite tlačidlo na použitie vytáčania ]: VYP
  • f7 [ Obrátené indikátory ]:
  • f8 [ Reverse ring for focus ]: OFF
  • f9 [ Rozsah otáčania krúžku zaostrenia ]: Nelineárne
  • f10 [ Odozva ovládacieho krúžku ]: Vysoká
  • f11 [ Switch focus/control ring role ]: OFF
  • f12 [ Švihy prehrávania na celej obrazovke ]

   • [ Flick up ]: Žiadne
   • [ Flick down ]: Žiadne
   • [ Smer posúvania dopredu ]: Doľava V doprava
  • f13 [ Preferovať stred podvoliča ]: ZAPNUTÉ
 • g [ Video ]

  • g1 [ Menu Customize i ]: Nastavenie Picture Control , vyváženie bielej, Frame size/snímková frekvencia, citlivosť mikrofónu, AF-area mode/subj. detekcia, režim zaostrenia, elektronická VR, redukcia vibrácií, banka ponuky snímania, vlastné ovládacie prvky, režim v lietadle, cieľ
  • g2 [ Vlastné ovládacie prvky ]

   • [ Fn1 button ]: Banka ponuky snímania
   • [ Tlačidlo Fn2 ]: Výber oblasti snímky
   • [ Tlačidlo Fn3 ]: Zobrazenie informácií v živom náhľade je vypnuté
   • [ Tlačidlo Fn pre vertikálne snímanie ]: Kompenzácia expozície
   • [ Tlačidlo vertikálnej citlivosti ISO ]: Citlivosť ISO
   • [ Tlačidlo režimu zaostrenia ]: Režim zaostrenia/režim oblasti AF
   • [ Protect/Fn4 button ]: Nastavenie Picture Control
   • [ AF-ON button ]: AF-ON
   • [ Stred pomocného voliča ]: Uzamknutie AE/AF
   • [ tlačidlo DISP ]: Cyklické zobrazenie informácií o živom náhľade
   • [ Tlačidlo zvuku ]: Citlivosť mikrofónu
   • [ OK tlačidlo ]: Výber stredového zaostrovacieho bodu
   • [ Stred vertikálneho multifunkčného voliča ]: Uzamknutie AE/AF
   • [ tlačidlo QUAL ]: Žiadne
   • [ Tlačidlo nahrávania videa ]: Nahrávanie videí
   • [ Tlačidlo AF-ON pre vertikálne snímanie ]: Rovnaké ako tlačidlo AF-ON
   • [ tlačidlo citlivosti ISO ]: citlivosť ISO
   • [ Tlačidlo kompenzácie expozície ]: Kompenzácia expozície
   • [ Tlačidlo spúšte ]: Žiadne
   • [ príkazové voľby ]

    • [ Nastavenie expozície ]: A : 3 Av/ y --, M : 3 Av/ y Tv
    • [ Výber režimu zaostrenia/zóny AF ]: 3 t / y s
    • [ Rola priblíženia pomocného príkazového voliča ]: Nastavenie expozície
   • [ Tlačidlo Lens Fn ]: Uzamknutie AE/AF
   • [ Tlačidlo Lens Fn2 ]: AF-ON
   • [ Krúžok Fn objektívu (proti smeru hodinových ručičiek) ]: Vyvolanie polohy zaostrenia
   • [ Krúžok Fn objektívu (v smere hodinových ručičiek) ]: Vyvolanie polohy zaostrenia
   • [ Tlačidlo nastavenia pamäte objektívu ]: Uloženie polohy zaostrenia
   • [ Ovládací krúžok objektívu ]: (Mení sa podľa objektívu)
  • g3 [ Uzamknutie ovládania ]

   • [ Zámok rýchlosti uzávierky ]: VYP
   • [ Zámok clony ]: VYPNUTÉ
   • [ Zámok zaostrovacieho bodu ]: VYPNUTÉ
  • g4 [ Obmedzenie výberu režimu oblasti AF ]

   • [ Single-point AF ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Wide-area AF (S) ]: M
   • [ Wide-area AF (L) ]: M
   • [ Wide-area AF (C1) ]: M
   • [ Wide-area AF (C2) ]: M
   • [ AF so sledovaním objektu ]: M
   • [ Auto-area AF ]: M
  • g5 [ Obmedzenia režimu zaostrenia ]: Žiadne obmedzenia
  • g6 [ Rýchlosť AF ]: 0

   • [ Kedy použiť ]: Vždy
  • g7 [ Citlivosť sledovania AF ]: 4
  • g8 [ Rýchlosť priblíženia vo vysokom rozlíšení ]: Štandardné
  • g9 [ Jemné ovládanie ISO (režim M) ]: Vyp
  • g10 [ Predĺžené rýchlosti uzávierky (režim M) ]: VYP
  • g11 [ Pomoc pri zobrazení ]: VYPNUTÉ
  • g12 [ vzor Zebra ]

   • [ Rozsah tónov vzoru ]: Vzor Zebra je vypnutý
   • [ Vzor ]: Vzor 1
   • [ Hranica zvýraznenia ]: 250
   • [ Rozsah stredných tónov ]: Hodnota: 160; rozsah: ±10
  • g13 [ Obmedziť rozsah tónov vzoru zebry ]: Bez obmedzení
  • g14 [ Typ mriežky ]: 3×3
  • g15 [ Zobrazenie informácií o jase ]: Histogram
  • g16 [ Vlastné zobrazenie monitora snímania ]

   • [ Displej 1 ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Zobraziť 2 ]: M
   • [ Zobrazenie 3 ]: M
   • [ Zobraziť 4 ]: M
  • g17 [ Zobrazenie snímania pomocou vlastného hľadáčika ]

   • [ Displej 1 ]: L (nie je možné zrušiť výber)
   • [ Zobraziť 2 ]: M
   • [ Zobrazenie 3 ]: M
  • g18 [ Červený indikátor rámčeka REC ]: ZAPNUTÉ

Položky upravené z predvolených hodnôt sú označené hviezdičkami (“ U “).

Dostupné len s kompatibilnými objektívmi.