Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

b7: Ponechať Exp. Keď sa f/ zmení

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Keď je v ponuke snímania fotografií v režime M vybratá možnosť [ VYP. ] pre [ Nastavenia citlivosti ISO ] > [ Automatické ovládanie citlivosti ISO ], činnosti, ako je prepnutie na objektív s iným rozsahom clony, môžu spôsobiť neúmyselné zmeny clony. Ak je vybratá iná možnosť ako [ Exposure maintenance off ] pre [ Ponechať exp. pri zmene f/ ], fotoaparát upraví rýchlosť uzávierky alebo citlivosť ISO tak, aby zachovala expozíciu na aktuálnej hodnote.

  • Iné prípady, v ktorých možno nastavenia automaticky upraviť, aby sa zachovala expozícia, zahŕňajú:

    • objektívy s rôznou maximálnou clonou pri minimálnom a maximálnom priblížení sa približujú alebo odďaľujú, príp
    • ohnisková vzdialenosť sa pri nasadení mikrošošoviek mení.
  • Nastavenie upravené tak, aby sa zachovala expozícia pri zmene clony, sa dá vybrať z [ Shutter speed ] a [ ISO citlivosti ]. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, vyberte položku [ Exposure maintenance off ].
  • V závislosti od objektívu nemusí byť fotoaparát pri niektorých nastaveniach schopný udržať aktuálnu expozíciu.
  • Údržba expozície nie je dostupná počas nahrávania videa.