Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

d17: Typ virtuálneho horizontu

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyber virtuálny horizont pre zobrazenie snímania. Vybraný virtuálny horizont je možné zobraziť začiarknutím ( M ) vedľa D v zozname pre užívateľské nastavenie d18 [ Custom monitor shooting display ] ( 0 d18: Custom Monitor Shooting Display ) alebo d19 [ Custom search display display ] ( 0 d19 : Vlastné zobrazenie v hľadáčiku ).

  • [ Typ A ]: Displej vyplní veľký indikátor znázorňujúci náklon a sklon.

  • [ Type B ]: V spodnej časti displeja sa zobrazí indikátor rolovania a na jeho pravom okraji indikátor rozstupu.

Keď je fotoaparát vo vodorovnej polohe, indikátory sa zobrazujú zelenou farbou.

Roll

Možnosť

Kamera sa otáča v smere hodinových ručičiek

Kamera sa otáča proti smeru hodinových ručičiek

[ Typ A ]
[ Typ B ]

Smola

Možnosť

Kamera naklonená dopredu

Fotoaparát naklonený dozadu

[ Typ A ]
[ Typ B ]

Zobrazenie virtuálneho horizontu

Upozorňujeme, že zobrazenie nemusí byť presné, keď je fotoaparát naklonený v ostrom uhle dopredu alebo dozadu. Fotoaparát nezobrazí virtuálny horizont ani indikátory sklonu a naklonenia, keď ho držíte v uhloch, pri ktorých nie je možné merať sklon.