Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

f12: Prehrávanie celej snímky

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte priradenú rolu gestá švihnutia nahor a nadol alebo švihnutie doľava a doprava počas prehrávania na celej obrazovke.

Rýchly pohyb nahor/nadol

Vyberte operáciu vykonanú rýchlym pohybom nahor alebo nadol.

Možnosť Popis
c [ Hodnotenie ] Priraďte aktuálnemu obrázku vopred zvolené hodnotenie. Hodnotenie je možné zvoliť stlačením 2 .
K [ Vybrať na odovzdanie do počítača ] Označte aktuálny obrázok na prioritné nahranie do počítača.
N [ Vybrať na odovzdanie (FTP) ] Označte aktuálny obrázok na prioritné nahranie na server FTP.
g [ Chrániť ] Chráňte aktuálny obrázok.
W [ Hlasová poznámka ] Rýchlym pohybom spustíte nahrávanie hlasovej poznámky. Ak už pre aktuálny obrázok existuje poznámka, rýchlym pohybom sa namiesto toho spustí prehrávanie existujúcej poznámky. Stlačením J ukončíte nahrávanie alebo prehrávanie.
[ žiadne ] Švihnutie nahor alebo nadol nemá žiadny účinok.
  • Obrázky vybraté rýchlym pohybom nahor alebo nadol, keď je vybratá možnosť [ Hodnotenie ], [ Vybrať na odovzdanie do počítača ], [ Vybrať na odovzdanie (FTP) ] alebo [ Ochrana ], sú označené ikonami ( 0 Informácie o súbore ). Označenie možno odstrániť opätovným švihnutím v rovnakom smere.

Rýchly pohyb vpred

Vyberte gesto používané na posúvanie snímky.

Možnosť Popis
S [ Vľavo←Vpravo ] Rýchlym pohybom sprava doľava zobrazíte ďalší obrázok.
T [ Doľava→Doprava ] Rýchlym pohybom zľava doprava zobrazíte ďalší obrázok.