Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

g12: Vzor Zebra

Tlačidlo G U A Ponuka vlastných nastavení

Vyberte, či a zebra vzor sa používa na označenie zvolených rozsahov tónov v režime videa.

Rozsah tónov vzoru

Vyberte rozsah tónov zobrazený vzorom zebry z [ Highlights ] alebo [ Mid-tones ] alebo výberom [ Zebra pattern off ] vypnite zebra vzor. Svetlá a stredné tóny je možné definovať pomocou [ Highlight threshold ] a [ Mid-tone range ].

Vzor

Ak chcete povoliť zobrazenie zebry, vyberte [ Vzor 1 ] alebo [ Vzor 2 ].

Vzor 1

Vzor 2

Zvýraznite prah

Vyberte jas potrebný na spustenie zobrazenia zebry, keď je vybratá možnosť [ Highlights ] pre [ Pattern tone range ].

  • Vyberte si z hodnôt od 120 do 255. Čím je hodnota nižšia, tým väčší je rozsah jasov, ktoré sa zobrazia ako svetlá.
  • Ak zvolíte 255, na displeji sa zobrazia len oblasti, ktoré sú potenciálne preexponované.

Rozsah stredných tónov

Vyberte jas potrebný na spustenie zobrazenia zebry, keď je pre [ Rozsah vzorových tónov vybratá možnosť [ Stredné tóny ].

  • Rozsah stredných tónov je definovaný ako jas [ Hodnota ] a [ Rozsah ] jasov sústredených okolo vybratej hodnoty.
  • Stlačením 4 alebo 2 zvýraznite položky a stlačením 1 alebo 3 zmeňte.

Vzor zebry

Ak sú v režime manuálneho zaostrovania povolené zobrazenie zebry aj zaostrenie, prejaví sa iba zaostrenie. Ak chcete zobraziť zebra displej v režime manuálneho zaostrovania, vyberte [ OFF ] pre užívateľské nastavenie a13 [ Focus peaking ] > [ Focus peaking display ].