Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Kapacita pamäťovej karty

Nasledujúca tabuľka ukazuje vyrovnávacia kapacita a približný počet obrázkov, ktoré je možné uložiť na 325 GB 1 kartu v rôznych kvalitách obrázkov ( 0 Úprava kvality obrázka ) a veľkostiach ( 0 Voľba veľkosti obrázka ), keď je vybratá možnosť [ FX (36 × 24) ] pre možnosť [ Choose image oblasť ]. Skutočná kapacita sa líši v závislosti od podmienok snímania a typu karty.

Kvalita obrazu Veľkosť obrazu Veľkosť súboru Počet zostávajúcich expozícií 2 Kapacita vyrovnávacej pamäte 2, 3
NEF ( RAW ), bezstratová kompresia Približne. 55,1 MB 3600 snímok 79 snímok
NEF ( RAW ), vysoká účinnosť m Približne. 33,0 MB 8500 snímok 685 snímok
NEF ( RAW ), vysoká účinnosť Približne. 22,0 MB 12 100 snímok Viac ako 1000 snímok
JPEG v poriadku 4 Veľký Približne. 24,1 MB 10 400 snímok Viac ako 1000 snímok
Stredná Približne. 14,3 MB 17 700 snímok
Malý Približne. 7,0 MB 35 400 snímok
Normálny JPEG 4 Veľký Približne. 12,2 MB 20 600 snímok Viac ako 1000 snímok
Stredná Približne. 7,2 MB 34 400 snímok
Malý Približne. 3,6 MB 68 800 snímok
Základný JPEG 4 Veľký Približne. 5,3 MB 39 900 snímok Viac ako 1000 snímok
Stredná Približne. 3,4 MB 65 200 snímok
Malý Približne. 1,9 MB 123 000 snímok

Údaje sa týkajú pamäťovej karty ProGrade Digital COBALT 1700R 325 GB (od septembra 2021) s objektívom NIKKOR Z 50 mm f/1,8S namontovaným na fotoaparáte.

Počet snímok, ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu alebo uložiť do vyrovnávacej pamäte, sa líši podľa zaznamenanej scény.

Maximálny počet expozícií, ktoré je možné uložiť do vyrovnávacej pamäte pri citlivosti ISO 100. V niektorých situáciách sa môže znížiť, napríklad keď:

  • je zvolená možnosť optimálnej kompresie ([ m ]) JPEG pre [ Image quality ] alebo
  • [ ON ] je zvolené pre [ Auto Distorsion control ].

Čísla predpokladajú, že pre [ Image quality ] je vybratá možnosť priority veľkosti (možnosť, ktorá nie je označená [ m ]). Výber možnosti optimálnej kompresie ([ m ]) zväčší veľkosť súboru; počet obrázkov a kapacita vyrovnávacej pamäte podľa toho klesnú.