Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Zvuky fotoaparátu

Tlačidlo G U B ponuka nastavenia

Zvuk uzávierky

Vyberte, či má fotoaparát pri uvoľnení uzávierky vydať zvuk. Výberom [ OFF ] vypnete zvuk spúšte.

Zapnutie/vypnutie pípania

Zapnite alebo vypnite zvukový reproduktor.

  • Ak je pre [ Beep on/off ] vybratá možnosť [ On ], zaznie pípnutie, keď:

    • samospúšť odpočítava,
    • intervalové fotografovanie, nahrávanie časozberného videa alebo ukončenie posunu zaostrenia,
    • fotoaparát zaostruje v režime fotografie (nezabudnite, že to neplatí, ak je pre režim zaostrovania vybratý AF-C alebo ak je vybratá možnosť [ Release ] pre užívateľské nastavenie a2 [ AF-S priority selection ]), alebo
    • používa sa dotykové ovládanie.
  • Výberom možnosti [ Off (iba dotykové ovládanie) ] vypnete pípanie pre dotykové ovládanie a zároveň ho zapnete na iné účely.

Objem

Nastavte hlasitosť pípania a hlasitosť zvuku spúšte.

Smola

Vyberte si výšku pípania z [ High ] a [ Low ]. Nie je možné zmeniť výšku zvuku uzávierky.

Tichý mód

Výberom [ ON ] pre [ Silent mode ] v ponuke nastavenia sa vypne zvuk spúšte a pípnutie reproduktora.

Upozornenie: Zvuky fotoaparátu

Prekrývajúce sa pípnutia a/alebo zvuky uzávierky môžu hrať ako jeden zvuk.