Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Formátovať pamäťovú kartu

Tlačidlo G U B ponuka nastavenia

Naformátujte pamäťové karty. Pamäťové karty, ktoré boli naformátované v počítači alebo inom fotoaparáte, by sa mali pred použitím preformátovať pomocou tejto možnosti. Ak chcete začať s formátovaním, vyberte slot pre pamäťovú kartu a vyberte možnosť [ Yes ]. Upozorňujeme, že formátovanie natrvalo odstráni všetky obrázky a ďalšie údaje na karte. Pred formátovaním si podľa potreby vytvorte záložné kópie.

Upozornenie: Počas formátovania

Nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte pamäťové karty, kým z displeja nezmizne hlásenie [ Formatting memory card ].

Tlačidlá Formát

Podržaním oboch tlačidiel formátovania ( O / Q a S / Q ) na viac ako dve sekundy sa zobrazí dialógové okno s výzvou na výber karty na formátovanie.

„Áno (úplný formát)“

Pri formátovaní kompatibilných pamäťových kariet CFexpress sa vám po výbere slotu na pamäťovú kartu namiesto jednoduchého [ Áno ] zobrazia možnosti [ Áno (úplné formátovanie) ] a [ Áno (rýchle formátovanie) ].

  • Vyberte [ Áno ( plný formát ) ], aby sa vykonalo úplné formátovanie, pričom sa odstránia údaje zo všetkých oblastí karty. Táto možnosť sa odporúča používateľom, ktorí chcú zabezpečiť vymazanie všetkých údajov alebo ktorí majú pocit, že rýchlosť, ktorou kamera číta a zapisuje na kartu, sa spomalila a chcú zvýšiť rýchlosť prenosu údajov.
  • Ak chcete kartu naformátovať pomocou existujúcej metódy formátovania, vyberte [ Áno ( rýchly formát ) ].

Upozornenie: Plný formát

Úplné formátovanie trvá dlhšie ako rýchle formátovanie.

„Rýchle formátovanie“ verzus „Úplný formát“

Rýchle formátovanie prepíše iba informácie o súborovom systéme, pričom skutočné údaje súboru zostanú nedotknuté. Naopak, vykonaním úplného formátovania na pamäťovej karte CFexpress sa vymažú všetky údaje. Pred likvidáciou alebo prevodom vlastníctva odporúčame pamäťové karty CFexpress úplne naformátovať.