Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

TÁTO SLUŽBA MÔŽE OBSAHOVAŤ PREKLADY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU GOOGLE. SPOLOČNOSŤ GOOGLE SA ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK SÚVISIACICH S PREKLADMI, VÝSLOVNÝMI ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝMI, VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK PRESNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI A AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV.

Referenčné príručky spoločnosti Nikon Corporation (ďalej uvádzané ako „Nikon“) boli preložené kvôli vášmu pohodliu pomocou prekladateľského softvéru poskytovaného prostredníctvom Google Translate. Na poskytnutie presného prekladu sa vyvinulo primerané úsilie, avšak žiadny automatický preklad nie je dokonalý ani nie je určený na náhradu ľudských prekladateľov. Preklady sa poskytujú ako služba pre používateľov referenčných príručiek spoločnosti Nikon, pričom sa poskytujú „tak, ako sú“. Neposkytuje sa žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo mlčky predpokladaná, čo sa týka presnosti, spoľahlivosti alebo správnosti akýchkoľvek prekladov z angličtiny do ktoréhokoľvek iného jazyka. Určitý obsah (napríklad obrázky, videá, formát Flash Video atď.) sa nemusí presne preložiť kvôli obmedzeniam prekladového softvéru.

Oficiálny text je anglická verzia referenčných príručiek. Žiadne nezrovnalosti či rozdiely vytvorené v rámci prekladu nie sú záväzné a nemajú žiadny právny účinok na účely zhody alebo vynútenia. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa presnosti informácií obsiahnutých v preložených referenčných príručkách, pozrite si verziu príručiek v anglickom jazyku, ktorá je oficiálnou verziou.

Tlačidlo i (režim prehrávania)

Stlačením tlačidla i počas priblíženia pri prehrávaní alebo pri prehrávaní na celej obrazovke alebo pri prehrávaní miniatúr sa zobrazí ponuka i pre režim prehrávania. Zvýraznite položky a stlačením J alebo 2 vyberte.

Opätovným stlačením tlačidla i sa vrátite k prehrávaniu.

Fotografie

Možnosť Popis
[ Rýchla úroda ] 1 Uložte kópiu aktuálneho obrázka orezanú do oblasti viditeľnej na displeji. Táto možnosť nie je dostupná, keď sú zobrazené histogramy RGB ( 0 Histogram RGB ).
[ Spravovať sériu ]

Ak je v ponuke prehrávania vybratá možnosť [ ON ] pre [ Prehrávanie série ] > [ Zobraziť série ako jednotlivé miniatúry ], túto možnosť môžete použiť na vymazanie, ochranu alebo označenie na odovzdanie aktuálnej snímky a všetkých ostatných snímok v rovnakej sérii.

 • Všimnite si, že obrázky je možné označiť len na odovzdanie do počítača alebo servera FTP.
[ Hodnotenie ] Ohodnoťte aktuálny obrázok ( 0 Hodnotenie obrázkov ).
[ Vybrať na odovzdanie do inteligentného zariadenia ] Vyberte aktuálny obrázok na odovzdanie ( 0 Výber obrázkov na odovzdanie ). Zobrazená možnosť sa líši v závislosti od aktuálne vybratého cieľa na odovzdanie.
[ Vybrať na odovzdanie do počítača ]
[ Vybrať na odovzdanie (FTP) ]
[ Vybrať všetko na odovzdanie do počítača ]

Označte na odovzdanie všetkých obrázkov, ktoré spĺňajú aktuálne kritériá filtra ( 0 Filtrované prehrávanie ).

 • Tieto možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo serveru FTP.
 • Videá s veľkosťou nad 4 GB nie je možné vybrať na odovzdanie.
[ Vybrať všetko na odovzdanie (FTP) ]
[ Filtrované prehrávanie ] Zobrazte len obrázky, ktoré zodpovedajú vybraným kritériám ( 0 Filtrované prehrávanie ).
[ Filtrované kritériá prehrávania ] Vyberte kritériá filtrovania.
[ Nahrať hlasovú poznámku ] Pridajte k aktuálnemu obrázku hlasovú poznámku ( 0 Záznam hlasových poznámok ).
[ Prehrať hlasovú poznámku ] Prehrajte hlasovú poznámku k aktuálnemu obrázku ( 0 Prehrávanie hlasových poznámok ).
[ retuš ] Vytvorte retušovanú kópiu aktuálnej snímky ( 0 Vytváranie retušovaných kópií ).
[ Preskočiť na kopírovanie na inú kartu ] Ak je aktuálny obrázok jedným z párov vytvorených pomocou [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] alebo [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] vybratých pre [ Role playing by card in Slot 2 ] pri fotografovaní výberom tejto možnosti zobrazíte kópiu na karte v druhom slote.
[ Vyberte slot a priečinok ] Vyberte slot a priečinok na prehrávanie. Zvýraznite slot a stlačením 2 zobrazte zoznam priečinkov na pamäťovej karte vo vybranom slote. Potom môžete zvýrazniť priečinok a stlačením J zobraziť obrázky, ktoré obsahuje.
[ Chrániť ] Pridajte ochranu alebo odstráňte ochranu z aktuálnej snímky ( 0 Ochrana snímok pred vymazaním ).
[ Zrušiť ochranu všetkých ] 2 Odstráňte ochranu zo všetkých obrázkov v priečinku aktuálne vybratom pre položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.
[IPTC] Vložte vybranú predvoľbu IPTC do aktuálnej fotografie ( 0 IPTC ).
[ Porovnanie vedľa seba ] 3 Porovnajte retušované kópie s originálmi.
[ Prezentácia ] zobraziť prezentáciu; aktuálny obrázok a všetky nasledujúce obrázky sa zobrazia jeden po druhom v poradí zaznamenaných ( 0 Prezeranie prezentácií ).

Dostupné iba počas priblíženia pri prehrávaní.

Nie je dostupné počas priblíženia pri prehrávaní.

Dostupné len vtedy, keď je vybratá retušovaná kópia (označená ikonou p ) alebo zdrojový obrázok pre retušovanú kópiu.

[ Porovnanie vedľa seba ]

Ak chcete porovnať retušované kópie s neretušovanými originálmi, vyberte možnosť [ Side-by-side porovnanie ].

 1. Možnosti používané na vytvorenie kópie
 2. Zdrojový obrázok
 1. Retušovaná kópia
 • Zdrojový obrázok sa zobrazí vľavo, retušovaná kópia vpravo.
 • Možnosti použité na vytvorenie kópie uvedené v hornej časti displeja.
 • Stlačením 4 alebo 2 prepínate medzi zdrojovým obrázkom a retušovanou kópiou.
 • Ak je kópiou prekrytie vytvorené z viacerých zdrojových obrázkov, stlačením 1 alebo 3 zobrazíte ďalšie obrázky.
 • Ak bol zdroj skopírovaný viackrát, stlačením 1 alebo 3 zobrazíte ďalšie kópie.
 • Ak chcete zobraziť zvýraznený obrázok na celej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo X
 • Stlačením J sa vrátite k prehrávaniu so zvýraznenou snímkou zobrazenou na celej obrazovke.
 • Ak chcete ukončiť prehrávanie, stlačte tlačidlo K
 • Zdrojový obrázok sa nezobrazí, ak bola kópia vytvorená z fotografie, ktorá je teraz chránená.
 • Zdrojový obrázok sa nezobrazí, ak bola kópia vytvorená z fotografie, ktorá bola medzitým vymazaná.

Videá

Možnosť Popis
[ Hodnotenie ] Ohodnoťte aktuálny obrázok ( 0 Hodnotenie obrázkov ).
[ Vybrať na odovzdanie do počítača ] Vyberte aktuálny obrázok na odovzdanie ( 0 Výber obrázkov na odovzdanie ). Tieto možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo serveru FTP.
[ Vybrať na odovzdanie (FTP) ]
[ Vybrať všetko na odovzdanie do počítača ]

Označte na odovzdanie všetkých obrázkov, ktoré spĺňajú aktuálne kritériá filtra ( 0 Filtrované prehrávanie ).

 • Tieto možnosti sa zobrazia iba vtedy, ak je fotoaparát pripojený k počítaču alebo serveru FTP.
 • Videá s veľkosťou nad 4 GB nie je možné vybrať na odovzdanie.
[ Vybrať všetko na odovzdanie (FTP) ]
[ Filtrované prehrávanie ] Zobrazte len obrázky, ktoré zodpovedajú vybraným kritériám ( 0 Filtrované prehrávanie ).
[ Filtrované kritériá prehrávania ] Vyberte kritériá filtrovania.
[ Ovládanie hlasitosti ] Upravte hlasitosť prehrávania.
[ Orezať video ] Orezajte záznam z aktuálneho videa a uložte upravenú kópiu do nového súboru ( 0 Úprava videí ).
[ Vyberte slot a priečinok ] Vyberte slot a priečinok na prehrávanie. Zvýraznite slot a stlačením 2 zobrazte zoznam priečinkov na pamäťovej karte vo vybranom slote. Potom môžete zvýrazniť priečinok a stlačením J zobraziť obrázky, ktoré obsahuje.
[ Chrániť ] Pridajte ochranu k aktuálnemu obrázku alebo ho odstráňte ( 0 Ochrana obrázkov pred vymazaním ).
[ Zrušiť ochranu všetkých ] Odstráňte ochranu zo všetkých obrázkov v priečinku aktuálne vybratom pre položku [ Playback folder ] v ponuke prehrávania.
[ Prezentácia ] zobraziť prezentáciu; aktuálny obrázok a všetky nasledujúce obrázky sa zobrazia jeden po druhom v poradí zaznamenaných ( 0 Prezeranie prezentácií ).

Videá (prehrávanie pozastavené)

Možnosť Popis
9 [ Orezať video ] Strihať nechcené zábery ( 0 Strihanie videí ).
4 [ Uložiť aktuálny rám ] Uložte vybranú snímku ako statický JPEG ( 0 Uloženie aktuálneho záberu ako statický JPEG ).
8 [ Uložiť po sebe idúce snímky ] Uložte snímky vo vybratej dĺžke záberu ako sériu jednotlivých obrázkov JPEG ( 0 Vytváranie statických záberov z vybratej dĺžky záberu ).
[ Ovládanie hlasitosti ] Upravte hlasitosť prehrávania.