Одаберите тип компресије за НЕФ (РАВ) фотографије. У опадајућем редоследу према величини произведених датотека, опције су: [ Компресија без губитака ], [ Висока ефикасност m ] и [ Висока ефикасност ].

  • [ Висока ефикасност m ] производи слике које су повољније по квалитету од оних које производи [ Компресија без губитака ] и квалитетнијег су од оних које производи [ Висока ефикасност ].