Сачувајте модификоване контроле слике као прилагођене контроле слике. За више информација погледајте „Прилагођене контроле слике“ ( Прилагођене контроле слике ) у одељку „Контроле слике“ у поглављу „Подешавања снимања“.