Фотографије снимљене при високој ИСО осетљивости могу се обрадити да би се смањио „шум“ (насумично распоређени светли пиксели).

Опција

Опис

[ високо ]

Смањите шум на фотографијама снимљеним при свим ИСО осетљивостима. Што је већа осетљивост, то је већи ефекат. Одаберите количину смањења шума која се врши од (редоследом од високог до ниског) [ Високо ], [ Нормално ] и [ Ниско ].

[ Нормално ]

[ Ниско ]

[ Искључено ]

Смањење буке се врши само према потреби. Количина извршене редукције шума је увек мања него када је изабрано [ Лов ].