Odaberite [ ON ] da smanjite „šum“ (svetle tačke ili maglu) na fotografijama snimljenim pri brzinama zatvarača manjim od 1 s.

  • Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji vrši se nakon snimanja fotografije. Tokom obrade, na ekranu snimanja će se pojaviti poruka "[ Izvođenje smanjenja šuma ]", a " Job NR " će treptati na kontrolnoj tabli. Slike se ne mogu snimati dok se poruka ne obriše sa ekrana. Vrijeme potrebno za obradu fotografija nakon snimanja se otprilike udvostručuje.

    Kontrolna tabla

    Monitor

Oprez: Smanjenje šuma pri dugoj ekspoziciji

Ako se kamera isključi prije nego što se obrada završi, slika će biti sačuvana, ali smanjenje šuma neće biti izvršeno.