Odaberite [ ON ] prema potrebi da biste smanjili izobličenje cijevi pri snimanju sa širokokutnim objektivima i da biste smanjili izobličenje u obliku jastučića pri snimanju sa dugim objektivima. Imajte na umu da se [ UKLJUČENO ] može automatski odabrati kod nekih objektiva, u kom slučaju će ova stavka biti zasivljena i nedostupna.

Automatska kontrola distorzije

Promene u [ Auto distortion control ] u meniju snimanja fotografija primenjuju se na meni snimanja video zapisa i obrnuto .