Juster følgende ISO-følsomhetsinnstillinger for bruk under filming.

Alternativ

Beskrivelse

[ Maksimal følsomhet ]

  • Velg den øvre grensen for automatisk ISO-følsomhetskontroll fra verdier mellom ISO 200 og Hi 5.

  • Den valgte verdien fungerer som den øvre grensen for ISO-følsomhet i modusene P , S og A og når [ ] er valgt for [ Automatisk ISO-kontroll (modus M) ] i modus M.

[ Auto ISO-kontroll (modus M) ]

  • [ ]: Aktiver automatisk ISO-følsomhetskontroll i modus M.

  • [ Av ]: Deaktiver automatisk ISO-følsomhetskontroll i modus M og bruk i stedet verdien valgt for [ ISO-følsomhet (modus M) ].

  • Uavhengig av hvilket alternativ som er valgt, brukes automatisk ISO-følsomhetskontroll i andre moduser enn M .

[ ISO-følsomhet (modus M) ]

Velg ISO-følsomhet for modus M fra verdier mellom ISO 100 og Hi 5.

Automatisk ISO-følsomhetskontroll
  • "Støy" (lyse piksler med tilfeldig avstand, tåke eller linjer) kan øke ved høy ISO-følsomhet.

  • Ved høy ISO-følsomhet kan kameraet ha problemer med å fokusere.

  • Det foregående kan forhindres ved å velge en lavere verdi for [ ISO-følsomhetsinnstillinger ] > [ Maksimal følsomhet ].