Velg [ ] for å aktivere lavt kuttet filter, som reduserer støy produsert av vind som blåser over den innebygde mikrofonen når du filmer filmer. Merk at andre lyder også kan bli påvirket.

Å velge [ ] for [ Vindstøyreduksjon ] har ingen effekt på valgfrie stereomikrofoner. Vindstøyreduksjon for valgfrie stereomikrofoner som støtter denne funksjonen kan aktiveres eller deaktiveres ved hjelp av mikrofonkontroller.