Velg om du vil ta opp tidskoder som gir time, minutt, sekund og bildenummer for hvert bilde når du tar opp film. Tidskoder er kun tilgjengelig med filmer tatt opp i MOV-format. Før du bruker denne funksjonen, velg [ Tidssone og dato ] i oppsettmenyen og sørg for at kameraklokken er stilt inn på riktig klokkeslett og dato.

Alternativ

Beskrivelse

[ Ta opp tidskoder ]

  • [ ]: Ta opp tidskoder. Tidskoden vises på skjermen.

  • [ På (med HDMI-utgang) ]: Tidskoder vil bli inkludert med opptak som er lagret på eksterne opptakere koblet til kameraet via en HDMI-kabel. Kameraet støtter Atomos SHOGUN, NINJA og SUMO-serien Monitor-opptakere.

  • [ Av ]: Tidskoder registreres ikke.

[ Opptellingsmetode ]

  • [ Record run ]: Tidskoder økes bare mens opptak pågår.

  • [ Fritt løp ]: Tidskoder økes kontinuerlig. Tidskoder fortsetter å økes mens kameraet er av.

[ Tidskodeopprinnelse ]

  • [ Tilbakestill ]: Tilbakestill tidskoden til 00:00:00.00.

  • [ Angi manuelt ]: Angi time-, minutt-, sekund- og bildenummer manuelt.

  • [ Current time ]: Still inn tidskoden til gjeldende tid som rapportert av kameraklokken.

[ Slippramme ]

Velg [ ] for å kompensere for avvik mellom antall bilder og faktisk opptakstid ved bildefrekvenser på 30 og 60 fps.

HDMI-enheter

Hvis du velger [ På (med HDMI-utgang) ] for [ Ta opp tidskoder ] kan det forstyrre opptakene til HDMI-enheter.