Lägg till upphovsrättsinformation till nya fotografier när de tas. Upphovsrättsinformation kan ses på fliken NX Studio [ Info ].

Ange ett fotografnamn upp till 36 tecken långt och ett upphovsrättsinnehavarens namn upp till 54 tecken långt. Markera [ Artist ] eller [ Copyright ] och tryck på 2 för att visa en textinmatningsdialogruta. För information om textinmatning, se "Textinmatning" ( Textinmatning ).

Bifoga information om upphovsrätt

För att bifoga copyrightinformation till efterföljande fotografier, markera [ Bifoga copyrightinformation ], tryck på 2 och bekräfta att en bock ( M ) visas i den intilliggande kryssrutan. Tryck på J för att spara ändringarna och avsluta; upphovsrättsinformation kommer att bifogas alla efterföljande fotografier.

Upphovsrättsinformation
  • För att förhindra obehörig användning av artistens eller upphovsrättsinnehavarens namn, inaktivera [ Bifoga upphovsrättsinformation ] innan du lånar ut eller överför kameran till en annan person. Du måste också se till att artist- och copyrightfälten är tomma.

  • Nikon tar inget ansvar för eventuella skador eller tvister som uppstår till följd av användningen av alternativet [ Copyright information ].

Visa information om upphovsrätt
  • Upphovsrättsinformation kan ses på sidan [ Copyright info ] på kamerans bildinformationsdisplay.

  • För att visa sidan [ Copyright info ] väljer du ( M ) både [ Shooting data ] och [ Copyright info ] för [ Playback display options ] i uppspelningsmenyn.