Använd den här posten för att finjustera exponeringsvärdet som valts av kameran; exponeringen kan finjusteras separat för varje mätmetod. Exponeringen kan justeras uppåt för ljusare exponeringar eller ner för mörkare exponeringar i intervallet +1 till −1 EV i steg om 1 / 6 EV. Standard är 0.

Finjustera exponeringen
  • Anpassad inställning b7 [ Finjustera optimal exponering ] finjusterar exponeringen separat för varje anpassad inställningsbank. Var medveten om olika finjusteringsvärden för Custom Setting b7 när du byter bank.

  • Oavsett vilket alternativ som valts för anpassad inställning b7 [ Finjustera optimal exponering ], kommer inte exponeringskompensationsikonen ( E ) att visas. Det enda sättet att avgöra hur mycket exponering som har ändrats är att se mängden i finjusteringsmenyn för anpassad inställning b7.

  • De valda värdena påverkas inte av återställningar med två knappar.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

a: Autofokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Shootin/Display

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Film