Използван с обекти с висок контраст, High Dynamic Range (HDR) запазва детайлите в светли и сенки чрез комбиниране на два кадъра, направени при различни експозиции. За повече информация вижте „Висок динамичен обхват (HDR)“ ( Висок динамичен обхват (HDR) ).