Намалете „шума“ (светли петна или мъгла) в снимки, направени при бавни скорости на затвора.

опция

Описание

[ Включено ]

Намалете шума в снимки, направени при скорост на затвора, по-бавна от 1 s.

[ Изключено ]

Намаляването на шума при дълга експозиция е деактивирано.

  • Намаляването на шума при дълга експозиция се извършва след направата на снимката. По време на обработка, “ l m ” ще мига в контролния панел и визьора. Не могат да се правят снимки, докато дисплеят не спре да мига. Времето, необходимо за обработка на снимки след заснемане, се удвоява приблизително.

Намаляване на шума при дълга експозиция

Ако фотоапаратът се изключи преди обработката да е приключила, снимката ще бъде запазена, но намаляването на шума няма да бъде извършено.