Запазете модифицираните Picture Controls като персонализирани Picture Controls. За повече информация вижте „Създаване на персонализирани контроли на картината“ ( Създаване на персонализирани контроли на картината ).