Запазете модифицираните Picture Controls като персонализирани Picture Controls. За повече информация вижте „Създаване на потребителски Picture Controls“ ( Създаване на потребителски Picture Controls ).