Коригирайте настройките на областта на изображението. За повече информация вижте „Коригиране на настройките на областта на изображението“ ( Регулиране на настройките за областта на изображението ).